WOLLEN DEKENS Betere en goedkoopere Kleeding Thé Dansante BOASSON 0 KACHELLAK I PRACHTSORTEERING M. VAN LOO, K. Noordstraat. D SS MANTELS JAPONNEN H. MEYER BETERE BRILLEN KINDERHOEDEN A. LE COINTRE, Wal 58. HET SPECIAALHUIS RECHSTEINER, Giststraat 130-196, D. C. Bouwense MINDER GELD allerlei maat vanaf f 2,50. FIRMA LITTOOIJ OLTHOFF, Een rijk gesorteerde collectie voor iedereen! Diverse attracties. Entréa f 0,30 M. K EN ZN. Brandwonden Kloosterbalsem A's U nu 0 d« KACHELS, KACHELPLATEN 0 0 VULEMMERS enz. lakt, dan zjjn 0 0 deze zeker droog en hard als de 0 winter aanvangt. 0 Met een busje. 0 merk „DE TWEE PIJLTJES" 0 3 3 3 0 0 3 □Drogisterij SCHÜLTE4THIEME 0 Tafelserviezen Ontbijtserviezen Theeserviezen Engelsch- Aardewerk xjzmuur- tafifeüen .r-- 7 W'', onze prima PITCH-PINE GESCHILDERDE LEDIKANTEN alsmede onze BEOSTELLEN. wu nwn Era W.Hl fUkjn mm MIDDELBURG. N.V. v. BOVEN, opticien. f 27,50 f 20,- f 8,-tot f 18,- f30,- f35,- UITGEBREIDE SORTEERING Heeren Velourjas schitterende kwaliteit f 44,00 Reclame Velourjas moderne dessins f 21 00 Blauw Ratiné Ulster f 60,00 f 27.50 Zuiver Wollen Fantasie Jongens Jassen plm. 12 jaar f 10,50 Marine Jekkers plm. 3 jaar f 4,25 Marine Meisjes Jekkèrs (7 jaar) f 7,25 Zwart leeren Jekkers f 29,50 Bruin leeren Nappa Jekkers f 42,50 Bruin en zwart rubber gevoerde Motorjekkers f 17,50 Prima Rubber Pijpen f 5,00 Schitterende sorteering Pullovers Vanaf 13 October zal in da intieme Kleine Zaal van het Schuttershof, elke Zondag van 3.30—6 uur worden gegeven met medewerking van de EENDRACHT JAZZ onder leiding van dhr. J. Jspgys Batlstm aester dhr. Ch Aarssens. - MARKT H/60RTSTR. „Geen goud zoo goed" rnFifnrifnij,i8?irnPiPi8ZiB3E8Q O A I I 0 maakt U alles weer aN nieuw. 13 ■■■nni-n-Hirii.i-ii-inrinn in het Huis met de Roode Q Pilaren. BIJ Korte Delft G 3. ^^^^ui^^5c^i|Apotl«f^rogötot Het genot van een nieuwe WINTERJAS te hebben welke keurig zit en de coupe tot het laatste toe in blijft is voor een ieder weggelegd. U wordt hierdoor in staat gesteld door onze buitengewoon groote sorteering en uiterst lage prijzen. Voor iedere beurs hebben wij sorteering. :-'T- skiï'. v.' ëjfey v; Prima Ledikanten vanaf f 6,60 Bedstellen, 3-deelig met schuine Peluw en Kapok Kussens vanaf f 25,00 Stalen Gezondheids-Matrassen van prima Staaldraad, met 15 jaar garantie vanaf f 10,50 - ll/illl I3TXÜ ELECTRISCHE DRUKKERIJ Spanjaardstraat E 71 - Middelburg rjA^n UkTÜJ HMïl Rfliil LVTül i Groote Letterkeuze. Niet duur. EMU EN In aardige smaakvolle modellen staat ter Uwer beschikking in de MOD RNE FANTASIE-STOF FEN en in PRIMA RIPS in de kleuren MARINE en ZWART. Voor een VOO ROE ELI GEN P R IJ S koopt U bij ons LANGE DELFT I 36 VOOR to. POSTKANTOOR. I Deze schitterende VELOURS-ULSTER, In royaal André lWodel met breeden kraag en revers en breeden band In den rug, kunt U In veel verschillende kleuren bij ons verkrijgen en kost: In fraaie stof, Met zeer modern© Ruit prima afgewerkt effen kleuren slechts ln jongensmaten Extra zware Velours Diverse kleuren Mooie Ruiten Werkelijk, onze collectie ULSTERS is de grootste en mooiste Daarvan dient U zich in Uw eigen voordeel te overtuigen bij de GRAANBEURS. y zijn pijnlijk en duren lang omdat de huid vernield is. Akker'sKloosterbalsemerop verdrijft dadelijk de pijn, doet de blaren verdwijnen en ge houdt geen litteekens. Kachellak „de Twee Pjjltjes" 3 0 springt niet af, is diep zwart en li 0 heeft een prachtigen glans. 3 B Verkrijgbaar in busjes van 40 en 50 cent, in de S^lkalmeeren en worden gesterkt door ze weer rv -•••• v Vt •-£ -• ~- B B n AANDEELEN AANPLAKBILJETTEN ADRESKAARTEN BESTEKKEN BRIEFPAPIER BRIEFKAARTEN BROCHURES CORRESPONDENTIEKAARTEN CATALOGI CIRCULAIRES CONVOCATIES DANKBETUIGINGSKAARTEN DOORSCHRIJFBOEKEN DIPLOMA'S ETIKETTEN ENVELOPPES FEESTUITGAVEN GEBOORTEKAARTJES JAARVERSLAGEN KWITANTIES KALENDERS KAARTEN VOOR KARTOTHEEK. LIDMAATSCHAPKAARTEN LEVERT IN NETTE UITVOERING LOONZAKJES LABELS MEMORANDUMS MENU'S MONSTERZAKKEN ONDERTROUW-CIRCULAIRES ONDERTROUW-KAARTEN ORDERBOEKEN OBLIGATIES PROGRAMMA'S PRIJSCOURANTEN RAPPORTEN REGLEMENTEN RECEPTENBRIEFJES ROUW-CIRCULAIRES ROUW-KAARTEN STAATWERK STAALKAARTEN UITNOODIGINGSKAARTEN VERLOVINGSKAARTEN VISITEKAARTJES WISSELS WINKELBILJETTEN B i B b nvn

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4