LEESPORTEFEUILLE Een Bovenwoning te huur Magazijn „De Zwaluw" HeerenrijwieL Magazijn „De Zwaluw" Haaiden 11 Kachels Ds. L. DOONE, De laatste loodjes wegen het LICHTST als het om méér licht gaat! ORGELS Advocaat Fa M.W. VAN MUTSEN, ooi dik Haar een nette Loopjongen. Loopjongen gevraagd. SCHULTE en TNIEME Loopjongen. Een Waschvrouw Bieten rooien PUROL fijne Advocaat Een Jongen BLOEMBOLLEN voor kamer en toin. Ze^uwscbe Piano- Orgelhandel Gehikt steeds De Leeuw-Producten eeu Meisje voor ctelier-bocdschappeo et twee gcvoiderde Leerliep. Nette Meisjes Vlasmarkt K150 - Middelburg Zoete Schillen, Brandewijn J. A. P. Voor Hoest hebben voor U HEEFT NOG PLAATS VOOR U WINTERTIJD - RADIDTIJD. GEBRs. STORM, Veere. Heden ontvangen: Uw adres voor PALING, MAKREEL, HARDERWIJKERS, KIPPERS en BOKKING is: Te Koop: een veel gebruikt Prijs 6 gulden. H. H. v. 't Westende, VELO WASCHMACHNE- MAATSCHAPPIJ N.V. Het goedkoopst en beste Adres NIEUWE KACHELS, J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Ruime Bovenwoning Te Koop: Aardappels. C. HUI JSMAN, Lange Beere K 250 een Dagmeisje. LANGEDELFT Leerjongen. nette Werkvrouw, Een Dagdienstbode gevraagd, tweede Meisje. flinke Dienstbode, Meisje gevraagd Nette Dienstbode of Dagmeisje flink Dagmeisje net Meisje, Meisje gevraagd, Net Dagmeisje net Dagmeisje. een net Meisje GevraagdFlink net MEISJE Dienstbode, TELEFOON 207 Een alom gevraagd artikel van ons is thans per Liter slechts f 2,60 Beslist iets pittigs en fijn. 20 ets per week van Firma R. M. SMITS TE KOOP: SpekstanderSjWaschtobben Stampkuipen, Stampers, groote en kleine Inmaak- vaten, zeer zuiver. Levering van alle soorten Toestellen alsmede van alle soorten Onderdeelen Extra fijn wit gesuikerd Sf. Nicolaas Taal Taal y\OV3T- Adres bureau van dit blad. Wij Contant en In Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. Emmerkachel met Plaat en Plattebuis voor f 17,50. Eikenhouten Pathéfoon, Platenkast en 28 mooie platen, 3 Tortelduiven met kooi. U kunt van een sombere kamer door een enkel lampje méér een gezellig vertrek maken, van een in duisternis gehiflden hoek een gezelligen leeshoek, van een donkere kast een gerieflijke bergplaats. Een gevaar lijke trap wordt een veilige opgang, Uw slaapkamer wint aan comfort En dit alles voor maar een klein weinigje méér op Uw stroomrekening Hier wegen werkelijk de het lichtst. BOLIER, Spulstraat HOFBERG LIEBIG LINOHOLM MANNBORG KRöGER WORCESTER PACKARD enz. dorfe Burg A 33, Middelburg. Neemt proef met onze f 2,15 per flesch. Markt C 2. met zeer Fraaie Cadeaux. HJL Fabrikaitei ca Haideitrea ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD FIRMA A. BRONSWIJK, Oosttmrg. DE DUIF vraagt een Een net Meisje gevraagd gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Algem. Boekhandel - Dam 28 OOSTKERKPLEIN N 117 tegenover de Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel. in de Bellinkstraat G 169. RAPARATIËN BILLIJK EN GOED. Aanbevelend, C. DE KLERK, 'T ZAND D 3. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Scheipgruis (voor kippenloop en) voor &5 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Gafé de Koophandel, i j i zeer lekker van smaak, voor slechts 10 CENT PER ONS Bruin Speculaas per ons 8 en 10 cent Verkade's 10 Extra fijn 14 Ook hebben wp weer voorradig het zoozeer bekende 4 stukken voor een dubbeltje, per pond 32 cent. Vruchten Griesmeel per half pond 25 ct Amandel 25 ct Witte Hagelslag 25 ct Fijne Bruidsuikers s 20 ct en een kwartje Custard Poeder per pakje 25 cent. Katjes Drop Knoopjes Jujubes Salmiak Haverstroo Pastilles Hoest Melange Doosjes Menthol Rollen Salmiak Drop Rollen Stop Hoest Hoest Tabletten An(js Tabletten Anjjs Blokjes, ieder blokje is voldoende voor 1 kop anjjsmelk per stuk 1 cent per ons 16 cent 16 18 16 10 18 per stuk 71/, cent per rol 10 10 ons 16 stuk 5 ONTVANGEN Dames Spattie's vanaf 1.85, Wollen Kousen (gekleurde en zwarte) vanaf 1.30, Wol met Zijde draad 45 cent per knot, Zephir Wol 30 cent per knot (de nieuwste kleuren), Bollen en Strengen Wol 5 cent, Durée Haak- en Breizijde 10 cent per bol (verschillende kleuren), Groote sorteering Haak- en Breiboeken, Dames Jasschorten 1.98, Fantasie Schor ten vanaf 1.65 (ook in groote maten voorradig), Pompadour Schorten (Indan- tren geverfd) enz. enz. Beleefd aanbevelend, v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Dageljjks verschPrima Varkens- Hoofkaas, Boeren Leverworst, Inlandsehe Ham en Fjjn Runder Rookvleesch. Machinaal gesneden. Aanbevelend, J. AN DRIESSEN, Seisstraat. Slagerij1 LION COHEN, Varkensmarkt. Puik Schapianvleesch, Bout en Cofeletten, Prima Runderlappen 65 ct., Stukjes en Rollade 70 ct., Rosbief 80 ct., Biefstuk 100 ct., Gehakt 55 ct., alles piet pond', le kwaliteit. Weer geregeld verkrijgbaar miijn van ouds bekend SINT NICOLAAS a 16 cent per ons. BAKKER VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. Verkoopdepót Prachtige Runderlapp. 60 ct., Prima Kalfs- krippen (weinig been) 35 ct., Mooie Bief stuk 1.00, alles per 5 ons, Varkenshoofd kaas 10 ct. per ons, Bloedworst 10 ct. per ons, Boterhamworst 14 ct. per ons, Cor ned Beaf 14 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, voor alle soorten als: Emmerkachels, Groene Vulkachels Insluithaarden, Keukenfornuizen. KACHELPLATEN in alle kleuren en VULEMMERS. ■V NIEUWE KACHELS bfj mg ge kocht worden gratis geplaatst. Aanbevelend, Wagenaarstraat, Middelburg. Laat UW RADIOTOESTEL VAKKUN DIG OMBOUWEN, ook reparatiën. Conditiën billijk. A. WILDSCHUT, Radiomonteur, Acculaadstation. Baggnhof 169 Hedenavond en Donderdag om 6 uur hoopt in de Bogardzaal op te treden Predikant te St. Philipsland. Te koop een zoo goed als nieuwe Adres Heerenstraat H 133. TE KOOP Na 7 uur. Adres Lombardstraat C 71. ]>-. - •- Bestel nog heden uw WINTERPROVISIE AARDAPPELEN. 2.50 per mud (70 K.G.). VERHAGE, Nederstraat. TE HUUR liefst gezin zonder kinderen. Adres bureau van dit blad. Westkapelsche Blauwe f 1.p. 25 K.G Blauwe Eigenheimers 75 cent Wordt ook thuis bezorgd. lederen w|j uit grooten voorraad aan zeer lage prjjzen. fj jaar schriftelijke garantie, ijletaling zeer gemakkelijk. aardappelen rooien en andere landarbeid, ver oorzaakt kloven in de handen en ir aakt ze ruw en pijnlgk. Dit verzacht en geneest men met Doos 30, 60 en 90 ct. als Margarine, Koffie, Thee, Ontbijtkoek, Huishoudzeep, Zeeppoeder, Tabak enz. Vraagt Cadeaulgsten ter inzage. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Cacao in verschilt soorten en prijzen VERSCHILLENDE SOGRTEN DROP. Bruinkolen, Turf, Kachelhout. Alle soorten KLOMPEN. Voor RECLAM3 Uwer artikelen Sn Zeeuwseh-Vlaanderen Westelijk Deel ia hel Dl AANGEWEZEN COURANT. Verschijnt des Weensdags. Regelprjjs 14 eeni Bjj abonnement aanzienlijk rabat, Proefnommer gratis. Ruim 42M betalende abonaé's. De Uitgeefster! Als men zoo nu en dan des morgens slechts een weinig Purol even tusschen de han den wrijft, dan wordt dit bij het uitstrijken door het haar onmiddellijk daarin opgeno men; en het gevolg hiervan is dat Uw haar mooier en dikker wordt en bovendien na het kammen den geheeten dag keurig blijft zitten. GEVRAAGD Adres Mag) Old England. Adres Firma H. B. Wijtman, Burg B 17. GEVRAAGD Adres Lange Delft A 94. vraagt benoodigd voor Pakhuiswerk. Adres Zeeuwsche Kolenmaatscappij. R. A. STENHUIS, Kleermakerij, St. Pie terstraat F 37, vraagt een netten gevraagd. Adres Rottier, Burg. Gevraagd een voor een paar dagen in de week. Adres bureau van dit blad. Zondags vrij. Adres Mevr. Vervaat, Dam G 75. GASTHUIS MIDDELBURG. Gevraagd een Mevrouw Heitz, Badhuisstraat 97ben., vraagt tegen 15 of 20 October een voor dag en nacht, goed kunnende koken. voor de morgenuren. Adres bureau van dit blad. gevraagd, niet onder de 17 jaar. Adres Nieuwstraat G 221. Terstond een gevraagd, niet beneden de 15 jaar. Zondags vr|j. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een voor de morgenuren van 7.3012.30 uur. Niet beneden 16 jaar. Adres Langedelft B 134. voor de morgenuren. Adres P. J. Dor, Wal B 63. gevraagd. Adres R. J. de Muijnck, Rouaansche Kade G 139. Gevraagd tegen 1 Nov. een Adres Mevr. Schout, Houtkade 112. GEVRAAGD van 912 uur, niet beneden 14 jaar. Adres Lange Burg B 8. voor geheele of halve dagen. Aanmelding 's av. na 8 uur Wal C 101 van 8 tot 2, Vr|jdags geheelen dag. Zon dags vrjj. Mevr. Beenhakker, Noordweg R 13a (boven). Mejuffrouw Boudew|jnse, Dam 31-32, vraagt eene bekend met koken.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3