1 Zie onze sorteering WOLLEN en GESTIKTE DEKENS S. SIES-Wittentrop Wol Crêpe de Chine I allerfijnste „DE ABDIJ" .i allerfijnste „DE DOLFIJN" S. SIES-Wittentrop Made Ruiter Spcote LAMPEN in Glas en Zijde S. SIES-Wittentrop Bontvellen en Bontranden S. SIES-Wittentrop Poppenwagens. D. C. Bouwense, „DE DUIF" EEN BRIL VILTHOEDEN en NOUVEAUTE's VULKACHEL met MIDDELBURG. f*AMt10fMAN: MIDDELBU&< H. H. WINKELIERS! F. MALJERS ZOON - MENNES, Noordstraat. Voor RADIO en ELECTRISCHE APPARATEN, J. G. VERMEER, Vlasmarkt L 9, PRIJZEN!! 0 VAN BOVEN NV. voor Herst en Winter A. LE COINTRE, Wal 58 A VAN ROON, vl 1.1. de Muijnck, Moderne Meubelen Tapijten - Bedden Gordijnen HANDSCHOENEN Hoeren Flanellen, dubbele borst 169 Molton Manshsmden, dubbele borst, lange Mouw Molton Mansbroeken Zware gewolde Heeren Broeken Zwaar gewolde Heeren Borstrokken Dames Dlrectoirs (gewold) Dames Onderjurken (gewold) Heeren Overhemden met Boord 195 - Heeren Flanellen Sporthemden Gewolde Jongens Kniebroeken Gewolde Jongens Borstrokken Zware Meisjes Onderjurken Kinder Pulovers, vanaf MOLTON DEKENS 169 - 149 - 98 198 169 189 189 99 - 79 149 - 129 169 - 129 119 98 - 89 98 - 89 59 - 49 1ST SPOTKOOPJES HOUTEN LEDIKANTEN, 2 persoons, vanaf DRIEDEELIS BEDSTEL met schuine Peluw en twee Kapok Kussens, extra goedkoop 6,90 29,00 DRIEHOEK-, HALVEMAAN- of SLEE-KACHEL noodig? BREESTRAAT. JOZ. BLIEK v.h. Tavenier. LANGE MOORDSTRE Firma W, P. MALJERS, Wintertijd - Busgroentent jd! F. MALJERS ZOON. Vlasmarkt K150 - Middelburg BERGERAC Benedenwoonhuis te huur f 7,45 en hooger. Gramaphoon mst 65 Platen tevens Reoarats®, JE ADRES MIDDELBURG. ES Ei B B El 0 0 0 0 0 0 IN ALLE 0 Wij brengen U voor dit seizoen Hebt U een (ook 2e hands) KACHELS en FORNUIZEN mooie effen tinten 1.65 per el, 90 c.M. breed. ZOODRA GIJ BEMERKT, DAT UW HOOFDPIJN of de zenuwen U de baas worden en gij U lusteloos en ter neergeslagen gevoelt, neem dan een ZENUWHOOFDPIJN POEDER van Dr. J. B. Meenk met een weinig water in, rust 3 a 5 minuten en gij zijt weder opgewekt en vrij van Hoofdpijn en kunt met ijver Uw dagtaak verrichten. Dr J. B. MEENK's Zenuwhoofdpijnpoeders kosten 5 cent per poeder f 1,10 per doos van 25 poeders. De ECHTE poeders met portret en driehoekzegel zijn uitsluitend te bekomen bij Uw Apotheker of Drogist. Laat U niets anders in de handen toppen! Fabr E. M. Breskamp, Rijswijk (Z H.) Brengt Uw klanten het beste en U behoudt ze Er is MARGARINE en MARGARINE maar wanneer U onze verkoopt krijgt U tevreden klanten en Uw omzet stijgt. Allerfijnste „DE ABDIJ" kost 30 cent per half pond en heeft dezelfde voedingswaarde als Natuurboter. Bij ieder pakje een heele bon die Uw klanten met de ZEELANDIA-BONS kunt besparen. Allerfijnste „DE DOLFIJN" kost per half pond 35 cent. Bij ieder half pond 1 bon, 4 punten van de Zeelandia cadeaulijst. Nooit werd van deze merken een klacht gehoord Ook in de heetste Zomerdagen is de kwaliteit PRIMA i Aanbevelend, in Wal, Tricot en Nappa. BAMES TELEFOON 207 Levert een prima Fransche voor slechts f 1,20 per flesch Tevens prima Bordeaux-Wijnen als: Medoc per flesch f 1,00 St. Estèphe f 1,25 Fronsac f 1,40 Chateau Citran Avenpan per flesch f 1,40 St. Juliën f 1,75 Verder Prima Witte Bordeaux, als: Graves, Sauternes, Barsac enz. Tevens belegen Bourgogne als: Afiaqon, Moulin a Vent Sautenay en Pommard. Alle prima belegen Wijnen van eerste klas huizen. Te koop Lamoenen voor een hit en nieuw zwart pak 60, 65, 85, 90, 1.15, 1.39 per el Ontvangen een schitterende sorteering in Alle maten, alle kleuren, allen met Gummibanden voor slechts Kortedelft G 3 ©n F 25. Ook jarenlange praktijk op 't gebied van accumulatoren, waar borgt U een uitmuntende verzorging van Uw accu. heeft ©en keurcollectie schitterende MANTELS, JAPONNEN en HOEOEN 0 HET BEHOUD UWER OOGEN VRAAGT GOEDKOOPER DAN WAAR OOK een zeer aparte collectie Groote en kleine entré&'s zijn voorradig en onze prijzen zijp zeer billijk Daarom de meest Id-ale. Langevi-:le K 219 - Middelburg Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be- rekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld ■>-: Reclame Aanbiedingen. - 14. - 69 Verkoophuis Gortstr 18 dan is het bekende adre? in de Ook ruim gesorteerd in andere soorten Beleefd aanbevelend, Breestraat O 157-158, Middelburg. GRAVENSTRAAT 280. TE KOOP SALONPATHÉFOON MET PLATEN. Adres Voldètijstraat M 92. TT"-. '0$. GRAVENSTRAAT 280. Gevoerd hebben wjj een aparte sorteering. hebben wij steeds versch in voorraad. De naam Verkade garandeert U goede kwaliteit voor lagen prij!s. Prijs per half pond 25 cent. Bij1 een half blik gelijk genomen is de pirijls 9 cent pier ons. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. WIJ ONTVINGEN WEDER DE NIEUWSTE MODELLEN Slagerij' LION COHEN, Varkensmarkt. Puik Schapenvleesch, Bout en Gotel'etten, Prima Runderlappen 65 et., Stukjes eu Rollade 70 ct., Rosbief 80 ct., Biefstuk 100 ct., Gehakt 55 ct., alles per pond, le kwaliteit. H.H. WINKELIERS Voor U elders koopt gelieve U eerst ons prijs te vragen Het kan ooik' Uw voordeel Zijn Aanbevelend, Grossiers Middelburg. KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U VAN ONZE PRIJZEN BELEEFD AANBEVELEND, GRAVENSTRAAT 280. in alle kleuren en prjjzen. Ontvangen beste Westkapelsche Aard appelen 5 cent dè Kilo, per 10 Kilo, 45 cent, Blauwe Eigenheimers 4 cent de Kilo blij! H. GABRIËLSE, Oude Kerk straat. Adres Kanaalstraat 8, Souburg. Hoogstraat 126. Te bevragen aldaar. GRAVENSTRAAT 280. in alle kleuren. Een in goeden staat zijnde MANDOLA te koop, tevens een sterke WERKFIETS met nieuwe banden. Adres Veersche Singel S 51. Goed onderhouden te koop. Adres Veersche Singel S 24. 01 B O El langste levensduur, minste in onkosten, meest stof vrije, zuinigste in gebruik Ziet de Modellen en vraagt inlichtiugen (voor Walcheren) bjj TELEFOON 330. Ook voor GASHAARDEN en FOR NUIZEN vakkundige plaatsing en onderhoud verzekerd. DE FRANSCHE BAZAR. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4