ühe Santeaa Verkoophuis Jlmerikaan Verhuizingen Transporten GEBR. DE KLERK, W. P. Watt ee ORGEL. uit de Herfstcollectie. R SIMON DE WIT's Nieuwe Oogst PEULVRUCHTEN 1 Wat interesseert een Moeder Nntricia's Kindermeel PULLOVERS WOLLEN VESTEN WOLLEN DASSEN I M. H. BOASSON Zü SIMON DE WIT IS G0EDK00PER Een SANTE6A-C0AT 1 De Groote Verkooping Heoren-, Jongeheeren- en Kiuderkleeding, Manufacturen, Dekens en Bedden Dinsdag 10ct. tot en met Zaterdag 5 Oct, in het Notarishuis Abdij HET SPECIA,ftLHÜIS. RECHSTEINER - Giststraat 180-196 - MIDDELBURG DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen Bieten rooien g Per 7* K G. f 0.30, per K.6. f 0,16 g Xange j/oordstraat C Sunrise Anthraciet Aberperpwm Wales raciet Fa. A. VAN DEI MIILE ZOON. M 3 n m nnutmunnnmnnuunuuuuMnunmunu voor haard en kachel 3 maal zwarter, 't halve werk probeer eens een doosje. Regenjas en tevens 3>emi~Scrisotj MP* Groote AUTO disponibel Brandstoffenhandel WIT en BRUIN SPECULAAS JOH. DE HEER, Alleen onze sorteering'Mantels heeft het goedkoops en tevens het betere genre, in prijzen tot 69 gulden. Lange Oelft 136 H. MEYER MIDDELBURG SEPTEMBER IN DE MAAND! amaamaamaaaaaaaaaaamm&maauMB 0 u SIMON OE WIT'. RECLAME SPECULAAS per half pond 16 cent. Op 3 maanden crediet. MIDDELBURG. Do@t Uw voordeel. met 1 jaar garantie wordt al jaren verkocht in Voor het a.s. Seizoen enorme keuzen in modellen, kleuren en p r ij z e n. LAAGSTEN PRIJS de waarborg voor prima kwa liteit, Chique Snit en Moderne Tinten en bovendien 12 mnd garantie voor waterdichtheid. de waarborg voor ongekend groote keuze en uilerst lage prijzen. Koopt dus een S A N T E G A in „VERKOOPHUIS AMERIKAAN" Het is uw voordeel! naar alle plaatsen. Vraagt prijs. MIDDELBURG, Molenberg. Telefoon 573. NAJAARS- en WINTERSTOFFEN. BESTE KWALITEIT ONTVANGEN PALING-, VLEESCH-, AMANDEL- en RAGOUTBROODJES. VANILLESPRITS EXTRA KOOPJE! f 185,00. De modellen [hierin zijn IETS A P ARTS en tochlvoordeelig. IJs, sneeuw, hagel, vorst in 't verschiet Vergeet vooral de provisiekast niet! THANS KOOPT U EXTRA VOORDEELIG EXTRA AANBIEDING meer dan het welzijn van haar kindje H met melk In gepaste verdunning bereid en toegediend na de 4e levensmaand, bevordert H de ontwikkeling en gezondheid van Uw kindje, g g wanneer de natuurlijke voeding ontbreekt, jj Vraagt het Uw winkelier. MARKT BUIDE GORTSTRAAT. LANG*: DELFT - MIDDELBURG WORDT GEHOUDEN VANAF tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting ONTVANGEN prachtvolle Stalencollectie van Beleefd aanbevelend1, Mej. BIESEN, Korte Delft. De van oude bekende 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. Een lading Product uit Zuid-Wales. Afmeting 30/'50 f 2,80 per H. L. ^%0 f 2,70 De beroemde Afmeting 30/50 f 3,30 per H. L. 20/so f 3,10 Zninig, Kolossaal hittevermogen. Ideaal brandstof voor Haarden. Neemt proef en U blijft verbruiker. Aanbevelend, Telef. 505 Middelburg. VOORHANDEN in verschillende prijzen. Tevens voorradig Neemt proef met onze Kloven, ontvellingen, sehrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Purol. Doos 30, 60 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Pracht-Instrument. Origineel Miiller. Eiken kast 6 Registers, w.o. koppelingen enz. Volle Garantie. Buitengewoon lage prijs Betaling contant of tleebts f 5,00 per maand. Schrijf omgaand aaD Oostzeedijk 324—332 ROTTERDAM. Prima Runderlappen vanaf 60 ct. p. 5 ons, Kalfskrippien 60 ct. p. K.G., Kalfsl. 60 ct. p. 5 ons, Vark.hoofdk. 10 ct. p. ons, Gebraden Rollade 20 ct. p. ons, Prima Rookworst 50 cent per 5 ons. H. G. FREDERIKS, Wagen.str., Tel. 455 NIEUWE CAPUCIJNERS NIEUWE CAPUCIJNERS extra'grof NIEUWE PLATTE CAPUCIJNERS NIEUWE PLATTE CAPUCIJNERS extra grof NIEUWE GROENE ERWTEN NIEUWE GROENE ERWTEN extra gelezen NIEUWE GROOTE GROENE ERWTEN per pond 11 cent 13 cent 16 cent 20 cent 10 cent 12 cent 15 cent NIEUWE HOLLANDSCHE BRUINE BOONEN 11 en 13 cent NIEUWE NOORD-HOLLANDSCHE BRUINE BOONEN 17 cent Wij verkoopen UITSLUITEND Peulvruchten van den NIEUWEN OOGST. Wij garandeeren de BUITENGEWOONFIJNE KOOK van al onze Peulvruchten. 4 pak Aardappelmeel 2 pak prima Sago 2 groote flesschen Inmuak-Azijn 4 pak prima Zeeppoeder 6 groote stukken prima Huishoudzeep 25 cent 25 cent 25 cent 25 cent 22 cent WEDER ONTVANGEN het sinds jaren bekende OVALINE ■II - - ■■■■■■BnnnHs «skusshsm

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3