Koopt aan onze prijzen J. C. MERK, - Magazijn „De Vlijt" Vereeniging „HELPT ELKANDER" DE FRANSCHE BAZAB. Kieedingmagazijn J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt. Meubel- en Manufacturenveiling PRIJSCOURANT Speciale Aanbieding WOL, KOUSEN. H. COZIJN, DRUKKERIJ „DE LANGE JAN" WOL AANBIEDING. Firma B. BOUMAN, MASSA-FLANEL, DE IDEALE WERKKLEEDING. VERKOOPHUIS „AMERIKAAN", Falcon Regenjas. Een belangrijke partij nieuwe 2. Een groote voorraad Manufacturen 3. Eenige gebruikte Meubelen, Rijwiel-Artikelen. Zephir Wol (mooie kleuren) Wol met Zijde (half ons knot) 2-draads Camisole Wol (100 gr.) Sportwol voor Trnien, Kousen enz. Fantasie Blok-wol (modekleuren) Breikatoen (met zijden draad) Gekleurde Breikatoen (ook Wit) Ongebleekt Katoen No. 0-8-10-12 Bolletjes Zephir Wol, alle kleuren 5 Extra aanbieding 39 p. kn. 40 84 49 98 49 37 29 Kleinvak. Gemaakte Goederen. Stukgoederen. Modestoffen. Diverse Artikelen. Sokken en Kousen. Zware witte Molton Dekens 2,10, 1,80, 1,15 enz. Langeviele 2 minuten van d@ Markt. FRANS DAMMAN, SNELWEGER KLAVER'S WERKKLEEDING te Middelburg. Goedkoops Maatkleeding. COSTUUM, REGENJAS of DEMI-SAISON Dinsdag en Woensdag 10 en 11 Sept., van IJzer- au Koperwaran, Gereedschappen en Huishoudelijke Artikelen. GRAVENSTRAAT 280 Prima Mimosa Woi WOL met Zijde 2-draads WOL PERSIA WOL SCHNEESTERN WOL JAEGER 6REIW0L KATOEN FIL D' ECOSSE ZIJDE Zijden Kous met zwarte Punthiel Gravenstraat 257 - Middelburg. s EEN PARTIJ GOEDKOOP EMAILLE, L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat. NOORDSTRAAT (NAAST HET POSTKANTOOR). I. A. WILLEMSEN. Alleen geldig tot en met Zaterdag a.s. DAMES JASSCHORTEN met Fantasiekraag en Manchetten (stiftknoopen) diverse kleuren, alle maten f 1,89 Lange Delft B 120. Stukken Lint 10, 6 ct Drukknoopen 5 ct Boorband 6 ct Ronde veters 3 ct per paar Jarretels 3772, 2272 ct Bretels 80, 65, 45 ct Sokkenhouders 19, 35, 15 ct. Gekleurd Garen 9 ct. enz. Linnen Lakens met ajour 1.75, 1.49 Sloopen 69, 4772, 39 ct. Dameshemden met feston 1.30, 1 20, 85 ct Dames Nachthemden 2 95, 2 50, 1 40 Prima Directoirs 1 00, 90, 80 ct. enz. Graslinnen voor Lakens 6772, 55, 49 ct Nieuw Linnen voor lakens 38 ct. Geel Katoen voor lakens 55, 39 ct Zwaar Geel Keper 39. 3272 ct Flanel voor Hemden 34, 29, 19 ct. Fransche Flanel 39 ct. Gestreepte Pyama Flanel 34, 29, 26 ct. Gebloemde Pyama Flanel 50, 48 ct. Brabantsch Bont 31, 25 ct. Theedoeken 2 2 72, 17 ct. Meubelchits 55, 35 ct. Flanellen Ruiten voor japonnen 30 ct. Geruite Stoffen voor japonnen 35 ct. Gebloemde Fluweel 90 ct. Dobi Fluweel 90 ct. Jaspe Fluweel 1 00 Peau de pêche 90 ct. Kakhi Hemden 1 45, 1.29 Overhemden met boord 2 25, 2 15, 1 55 Smira Kleedjes 1 00, 69 ct Matten 140 x 180 1 45, 79 ct Badstof 80 breed 59 ct. Sporthemden 1 35, 1 25 Witte Kleedjes 29, 19 ct. Cocosmatten 59, 49 ct. Tafelkleeden 1.95, 1 60, 80 ct Schorten met randen 1 75 Fantasiebond voor Schorten met ran den 75, 65 ct enz Heeren Macco Sokken 3772, 25 ct. Japansche Sokken, zeer sterk, 35 ct. File d' Ecosse Sokken 85, 79, 65 ct. Zwarte Werkkous 65 ct. Gekleurde Kousen 85, 55 ct. File d' Ecosse Kousen 1.40, 1.05, 95, 79 ct. Zijde Kousen 1.40, 1.20, 95 ct. Sportkousen 65, 55 ct. Behoedt uw lichaam voor uw gezondheid, vraagt en draagt scheurt niet af, verzwaart fn de wasch, neemt zweet op en verwarmt uw lichaam. Per ©I 40 ct., per 10 el f 3,75, (alleenverkoop), WOLLEN DEKENS enkele stuks 5.90 SATINET DEKENS effen kleuren 6 90 SATINET DEKENS met randen, onderblad ook Satinet 9.75, 8 75, 7 75 Ook enkele stuks HAAST U. Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg HEEREN WINKELIERS! Iets over zuiver wegen merk UTRECHT (W. G. OLLAND) Langs Noordstraat. Bij bovengenoemde vereeniging, die aangesloten is bij het Nederlandsch Verbond voor ziekteverzekering, welke uitvoerder is eener Bedrijfsvereeniging, kunnen werkgevers zich verzekeren voor hunne werklieden bij ziekte, alsmede kunnen zich ook verzekeren eigenwerkers, losse werklieden enz. De premie be draagt 2 cent per gulden, waarvoor eene uitkeering van 80<y0 wordt genoten. De overige 20 o/0 kunnen ook door verzekering gedekt worden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door W. DE PAGTER, Veerscheweg T 229. K. F. H. ACDA, Seisweg R 116a. A. FL1PSE, Nieuwe Haven I 112, Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Buitengewone goedkoope aanbieding. Heeren Costumes naar Maat f 42 f 48 f 56 - Alle Restar t-Coupons worden nu uiterst goedkoop verwerkt. Chique Coupe, Onberispelijke afwerking Nu is het tijd voor 'n „FALCON". De ideale Regenjas voor ieder is dit seizoen de „Falcon". Voor Zeeland koopt U deze jas aan bovenstaand adres. Wij raden U in Uw eigen voordeel aan nu Uw te koopen. U kan nu profi- teeren van de extra lage prijzen. COSTUMES f 11,50. TE MIDDELBURG. De Deurwaarders VERVAAT en WILLEBOORDSE zullen op 's middags te U/2 uur, in de voor zaal van de Bioscoop Flora aan de Noordstraat om contant geld verkoopen wegens opheffing, een gedeelte van den voorraad van twee groote Holl. zaken v n. in de betere soorten w. o. kostbare massief eiken Salon meublementen, salon en massiefe Schuiftafels, eiken Spiegels, Divans, Ledikanten, kleine meu belen, Axminster en Tap B. Kar petten, Tafel- en Dlvankleeden, partij waschwringers enz. enz w o. partij Couponstoffen, Vitra ges, D en H gemoltonneerde Ondergoederen, partij Dekens, partij verp. Dekens, werk en fant Sokken enz. enz. w. o. prachtige Vierdeurskast, Piano, Gramaphoon met platen, divers Huisraad enz. Kijkdagen Maandagmiddag van 25 uur en Dinsdag- en Woensdagmorgen vóór den ver koop Alle goederen zijn ongelimi teerd. In de zaal kunnen aan de Directie kooporders zonder kosten worden opgegeven. ZEGT HET VOORT. In alle kleuren per knot in alle kleuren p knot van 50 gram per knot in alle kleuren p. knot van 50 gram zeer geschikt voor Sportkousen en Sok ken, p knot v. 100 gr. 2-kleurig gemêleerd per 100-gram knot 29—39—49—65. 49—65—69—89— 1.00— 145 1.60—1.70—1.90. 90—1.10—1.20—1.40—1.60 1.70—1.90—2.15 2.25—2.65—3.25 in alle kleuren en maten 872-9-972-10. in alle kleuren en maten f2.75 Michelin Buitenband 169-495 ct. Binnenbanden 49-59-69-98 ct. Heerenrijwielen, prima Eng. fabrikaat, 1 jaar garantie f 37,50. Rijwielonderdeelen, bijna voor niets. "TRI 400 stuks Rijwiellantaarns worden voor de helft der waarde verkocht. Prima Batterijen 19 cent. Zaklampen 39 cent. 1000 KG. Leer, groote platen 60-70-90-125 cent per plaat. Beenkappen en Handbeschermers, zeer voordeelig. Voetpompen met slang 79-89 cent. Carbid groote doos 33 cent. mr L.ET WEL OP HET ADRES u WEDER ONTVANGEN OOK IN DE BETERE KWALITEIT zoaals in Rood met Goud en Crème met Goud enz. KOMT, ZIET EN KOOPT. Aanbevelend, m 2 r r m x c tfl Handel in alle voorkomende KANTOOR-, SCHRIJF- EN SCHOOLBEHOEFTEN, WINKELBOEKEN, AGENDA'S, alle soorten CAHIERS, VULPOTLOODEN, VULPEN HOUDERS, INKTEN in soort, w. o de bekende TALENS. Levering van alle voorkomend DRUKWERK, STEMPELS en EMAILLE NAAMPLATEN, enz. enz. enz. CARTONAGES - BINDWERK - ENCADREMENTEN AANBEVELEND, f! Hoofdvertegenwoordiger voor Zeeland van de Snelwegerfabriek W. C. 0 L L A N D. Wilt ge zuiver wegen gepaard doen gaan met ving wegen, gebruikt dan een Uiterst solied, gemakkelijke mo dellen, groote voorraad en lage prijzen. VOOR IEDER VAK HET BESTE PAK. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 Namens de Afdeding Middelburg van de Algcmeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. Scharnieren, geslagen, 4-6-8 ct. p. paar Windhaken 2-3-4-5-6-7-8 cent Houtschroeven 12-14-19 cent het gros Hijschkatrollen 12-16-20-29 cent Hoed- en Jashaken, verkoperd 9-10-12 ct. Deurschuiven 2-3-4-6-7 cent Klinkstellen, per stel 19-24 cent Grendelsloten 39-45 cent Kistovervallen, per stel 7-9-10 cent Roskammen voor paarden 24 cent Figuurzaaggereedschappen op kaart 69 cent Drilboren met boortjes 14-19-24 cent Duimstokken, gewone 12-15-25 cent Schropzagen 39 cent Kruishouten, beukenhout 69 cent Winkelhaken met koperbeslag 69 cent Spanzagen 89-100-139 cent Metaalzagen met boog en zaag 69 cent Steekbeitels Hamers Nijptangen Handboormachines Moersleutels Bankschroevenstaal, Voegenstrijkers 65-69-79 cent 19-27-39-49 cent 29-35-40 cent 219 cent 12-19-29 cent klein 39 cent 29 cent Grint- en Panschoppen 39 cent Rijtuig-lantaarns met dubbele kap 175 ct. Muizen- en Rattenvallen 6-12 cent Deurgrepen, palmhout 19-22-25 ct. p. stel Slotschroeven 1-2-3-4 cent Draadnagels p. pak 5 K.G. 75-85-95 ct. Draadjashaken 2 cent Plankdragers, gelakkt 9-10-15 cent Deurgrendels 4-6-7-10 cent Meubelsloten 14-19 cent Hangsloten 5-7-10 cent Staaldraadkoord per rol 19 cent Waterpassen 39.49.59 Cent Duimstokken John Rabone Sons 79 ct. Voegpassers 49-69 cent Toffelzagen Geldenberg 100-125 cent Zweien Prima Handzagen Zaagzetters Zaagvijlen Bijlen ien Houthiepcn Combinatietangen Boorijzers voor hout en staal 6-10-19 cent Timmermansbankschroeven prima 250 cent Metselstroffels 79 cent Pleisterstroffels 69-74 cent Prima stalen spaden en schoppen 100-119 cent 59-69 cent 39-49-65-89 cent 10-14-19 cent 12-19-24 cent 65-75-89 ct. 49-69-79 cent 5 z Lu

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4