VELO ELECTRISCHE WASCHMACHTNES ^WINTER STOFFEN Maandag 9 September laatste dag der GROOTE OPRUIMING Heeren- en Kinderkleeding-Magazijnen „OLD ENGLAND" „NIEUW ENGELAND" Reusachtige koopjes in alle atdeelingen. Profiteert dus voor het te laat is. RADIO. „DE DUIF' SPEOULAAS F. MALJERS ZOON, Vlissingschestraat J-alcon Jiegenkleeding M.VAN LOO, K. Noordstraat. Swao- eo Waterman Vulpenhouders Inmaak-Brandewijn. Fruit-Brandy Een Bovenwoning Het beste middel H. BOASSON &Z Geld aangeboden Inspecteur C. H. LUIF, is schitterend. Dr. NICOLAAS TULP" in de bekende Beslist Maandag 9 September laatste dag der opruiming. ENORME KEUZE KLEUREN EN DESSINS Het Depót Firma H. J. v. d. MEER Zn. BLIJFT gevestigd KORTE DELFT 6 11. Niet te verwarren met de geopende Zaak 6. VERMEER, Vlasmarkt. 1 Hl ■HBRHHHHI J! de Qcuyiet LIEVEGOED's LIMONADESIROPEN H.H. Winkeliers! Vulpenhuis Firma F. B. DEN BOER. Denevers Frères, Prachtig ORGEL Tjf ft f< QA De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. tt n n OA Wendt II nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90-91, MIDDELBURG. GOES, Papegaaistraat 2-3. MIDDELBURG, Lange Delft B 140 IN ■lllllllllllffllllfl N MARKT BIJ DE GORTSTRAAT. Het Speciaalhuis voor Bruids- en Gelegenheidstoilletten IN ALLE PRIJZEN ZIE ONZE ETALAGE - JxU en met Woensdag, a.s föii 1 (mid JCoföie d 140120, 100, 90, 80, 60 cis. 1 JaMet Chocolade gcatis HMi '12 (mtd JCoffce d 70, 60, 50, 45, 40, 30 ets. "v 2 TUepen Chocolade gmtis y door Naaml Venn, fegen 6 pCt. 's jaars, vanaf f 40 tot f 5000 op zeer gemakkelijke en coulante voorwaarden. bieden door huo fijne smaak aan elk wat wils I de Lievegoed's Fabrieken, (N.V. „DE HOUTTUINEN",) AMSTERDAM C. Geeft Uwe klanten het allerbeste en U wint ze Dat geldt in de eerste plaats voor VERKADE'S Speculaas is de allerfijnste. Het is Uw belang ze Uw klanten aan te bieden, ze komen dan zeker terug MÏÏ* VRAAGT ONS PRIJS Aanbevelend, Wanneer U een REGENJAS koopt, koopt dan een PRIMA JAS, waarvan U verzekerd is dat deze gegarandeerd waterdicht is en daarbij de nieuwste modellen. ZIEKTEVERZEKERING GEVESTIGD TE ALKMAAR Stationsweg 56 - Telefoon 63 Directie J. H. WAGENAAR. GROOTE KEUZE met 14 karaats gouden pen Geschikt voor Iedere hand. Purgeer-Bloedzuiverende slijmverdrijvende Pillen Prijs 175 gulden. VAN DAMME'S Orgel- en Pianohandel, V SiIlBit I vvj" Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. ftllftl I vlij' -v.' -tc fi':"v e. om den eetlust op te wekken is de SANGUINOSE. Zjj bevordert een geregelde spijsvertering zuivert uw bloed van alle onreine be- standdeelen, geeft een diepen gezonden verkwikkenden slaap. Een frissche kleur, een heldere oogopslag, krachtige spieren, uitmuntende zenuwen, een vroolijk humeur vergezellen de goede gezondheid. Honderden en duizenden in ons vaderland hebben zulk een goede ge zondheid aan de Sanguinose te danken. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Een zes flacons Sanguinose doen won deren aan uw geheele gestel. Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per flesch f 2,—, 6 fl. f 11,-, 12 fl. f21,—. SANGUINOSE is te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Brieven onder No. 10 bureau van dit blad. KERSENLIMONADESpeciaal voor herstellende zieken ANANAS: Voor da dames! AARDBEIEN en FRAMBOZEN: Voor kinderen! SINAASAPPEL troebel voor iedereen Weest gesorteerd in het fijnste merk en bestelt dus tijdig bij f OPGERICHT TE AMSTERDAM in 1925 Dr. Nicolaas Tulp 1593-1674 Verzekering tegen de kosten vanZIEKENHUIS- en BARAK- KENVERPLEGING, OPERATIE en VERVOER naar het ziekenhuis, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek. Concurreerende Premiën. Vrijgevige Voorwaarden. VRIJE KEUZE VAN ZIEKENHUIS. Actieve vertegenwoordigers gevraagd op zeer voordeelige voorwaarden. Vraagt schriftelijk inlichtingen bjj den p.a. den Heer F. DE KONING, Dokstraat P 180, Middelburg. van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud-leerling van het Gasthuis te Gent. Het beste middel om het bloed te zuiveren en te versterken. Zij verjagen gal en slijmen en in het algemeen de onzuiverheden die in het lichaam verblijven, ze werken snel en zonder pijn, zij voorkomen menige ziektp, voortkomende van de ontroering van het bloed, zjj genezen maagzuur, moeilijken stoel gang, buikpijn, keeren der jaren, leverziekte, speen, krevelmgen, puisten, geraaktheid. Deze pillen bevallen zeer wel aan bloedrijke personen die er een regelmatig ge bruik van maken. Iedereen zou de bloedzuiverende pillen van H. VAN AKEN te huis moeten bezitten om zich in tijds het bloed te zuiveren en te verfrisschen. Prijs per doos 60 centen. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist. Hoofdd. voor Holl. SCHULTEEN THIEME, Po:tbox55, Middelburg. INMAAKTIJD. Speciaal voor het do-el gestookt, de vruchten blijven jaren goed'. PER LITER f 2.60. (mierk gedeponeerd). Voor inmiaak van alle vruchten, j PER LITER f 1.90. met gratis recepten. Likeurstokers Middelburg. DAMES 1 Laat ons U'w haar verzorgen. Beleefd aanbevelend, THEO VERMEULEN. Kapper, Gortstraat. te koop aangeboden. Langdurige garantie. MIDDELBURG Lange Noordstraat L 187, bp het Stadhuis. te huur, Srwidsbolwerk. Adres L. Wouters, Turf kade H 183.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2