Voorloopig Bericht! De Groote Verkooping in het NOTARISHUIS, Leest a.s. Woensdag de annonce. PIANO'S Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, Astrakan Frotté Zijde Parfumerie-, Toilet- en Mode-Artikelenhandel Echte Lederen Actentasschen |T MET ALLO, Voor den Inmaak! ATR ASSE ANTOINE MES, Heerenfiets te koop f 10 lntssiiaaM Boprflstmt I) 51, Iiielrg LIEVEGOEDS MOSTERD Smetten, Doorzitten Houbigant - Coty - Cheramy F. H. COZIJN, H. BOASSON ZONEN DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. Stukloooen der Huid Drogisterij SCHULTE THIEME, 3 maanden Crediet! Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- kleeding, Regenjassen, Manufacturen, Bedden enz. enz. Abdij, Middelburg. Prachtige Duitsche vanaf 450 gulden. H. H. VAN 'T WESTENDE, Prijs f 3.50. Vraagt uw Winkelier Fabrikaat der Ovalinefabriek. KAPOK- EN - STAALDRAAD HUIS-ALLEEN met vrije Poort. J. A van BOVEN wordt gehouden DINSDAG 27 AUGUSTUS, WOENSDAG 28 AUGUSTUS, DONDERDAG 29 AUGUSTUS, VRIJDAG 30 AUGUSTUS en ZATERDAG 31 AUGUSTUS Betaaldag 1 December. Contante koopers geen opgeld. Levering met volle garantie. Betaling vanaf 10 gulden per maand. Vraagt gratis catalogus. Levering franco. Repareeren - Stemmen - Inruilen. ONTVANGEN 50 cent per knot. Wij berichten de ontvangst artikelen van 10 tot 20 pCt. goedkooper. GRAVENSTRAAT I 252 MIDDELBURG. met handvat in Krokodil- en Gestreept Leder. FIRMA F. B. DEN BOER. de eenlge poets voor alle metalen. In het Huis met de Roode Pilaren. BEZICHTIGT ONZE - SPECIALE ETALAGE MARKT HOEK GORTSTR. Gortstraat - Middelburg. TE KOOP Dool dioudecs van JJLuimvee Jol en met Woensdag a.s. i ttke koopec van 4 pand JCcachtlkocceCs OcfUendaaec *4 Buiaenaoec ontvangt 5 pond de Qcuytec Zaan. ▼jy KV.VOORHEEM Ml DD E L BURQ. L NOORCtf TR. TE<4ENOVERhETPO/TIVVtTOOR VAN Korte Burg A 33 Middelburg. Aanbevelend, v.h. Timmermans, Pottenixarkt K 173. LAURIERBLAD, MOSTERDZAAD, VENKELZAAD, GEMBERWORTEL, PEPERWORTEL OF MIERIKWORTEL, CAYENNEPEPER, SPAANSCHE PEPER, KRUIDNAGELEN, DRAGON, PIMPERNEL, STUKJES ALUIN, PEPERKORRELS, CURCUMA, BUSJES MOSTERDPOEDER, FLACONS AZIJNEXTRACT, FLESSCHEN SLAOLIE, PERKAMENTPAPIER, FLESSCHENLAK, LINTZWAVEL, FLESSCHENPARAFFINE. Enkele zeer goede slechts enkele maanden bespeeld, zeer voordeelig aan te bieden, met volledige garantie. Betaling in overleg met kooper. Adres BeenhouwerssiDgel K 72. Adires Spanjaardstraat E 73. AANGESLOTEN BIJ HET NEDER LANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3~PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sediert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenktomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2