VELO ELECTRISCHE WASCHMACHINES PEPERDUUR IS DE NATUURBOTER Allerfijnste „DE ABDIJ" Teksten ORGELS. Café GROENEWEGEN DUO MAAS LIMONADE-SIROPEN Troebele Sinaasappel Sinaasappel Sorbet Limonade-Rietjes r statL9o» Korenbrandewijn FijneFranscheBrandewijn OPRUIMING „NIEUW ENGELAND" „OLD ENGLAND" Regenjassen, Demi-Saisons en Heeren-Modeartikelen. Prima Jassen in Whipcord, Gabardine enz. Toren C. LIGTMANS aizena Dordrecht. icchien METALLO, die Natuurboter volkomen vervangt Zeeuwsck Piano- l DrpWel, fiehuis „De Eendracht". Mondharmonica-Vereen. „Cresendo" Ls ZIET VOORAL DE ETALAGES. met NIEUWE ZENDING C A D M Z E E P F. H. COZIJN, Chacolade~3iaq.el, Jük(es en Cftacaiade-JiQucw* de Qmyiec Zam ün„ 60. V»n«f f' Q(i De volmaakste, goedkoopst® en erkend baste. f QA Allerfijnste „DE ABDIJ" kost 30 cent per half pond FRANS DAMMAN, CONCERT Viasmarkt K 150, Middelburg, f 0,75 per heele flesch. Denevers Frères, Werktuigbouw, Bouwkunde en Electrotechniek Waterbouwkundig-Opzichter, in Zealand's grootste en soliedste KLEDINGMAGAZIJNEN Deze week extra goedkoops Opruimingsprijzen in 6, 8, 10, 12.50, 15, 20, 25, 30 enz. Wij zijn nog goedkooper. Juist ontvangen artikelen van Cheramy Zeelands meest gesorteerd adres. Vraagt uw Winkelier Fabrikaat der Ovalinefabriek. Y Cllltll 1 Demonstraties ter overturning on annvrnoo UllHI I tl If,' De volmaakste, goedkoopste en erkend baste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90*91, MIDDELBURG. -r Nu Is het ook voer U tijd om een proef fa nemen mat Vraagt ze uwen winkelier en let op het merk „DE A B D IJ" op leder pakje. Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat G 42 - Middelburg Ruime sorteering van NELLY TEN HAVE met diverse LIJSTEN Holberg Lleblg Mannborg Lindholm Caedlia Straube Worcester enz. het gevierde Duo VAN NOORDT den Heer HARRY NIJHUIS, Eendracht-Strijkje, op Vrijdag 2 Aug. 's avonds 8Y2 uur in den Buitentuin Tramsingel TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. WmtiBUM tike koopec mm: 1 ons onioanqt ;/s ons Gedurende de Kermis Cabaret met optreden van het met medewerking van den welbekenden Concert-Stemmingspianist LOUIS SCHILTER. Aanbevelend, J. GROENEWEGEN. Vereeniging voor Voortgezet Nijverheids-Onderwijs Neemt proef met onze heerlijke prima kwaliteit als Frambozen, Citroen, Sinaas appel, Grenadine en Ananas kost slechts per fiesch f 0,85. Onovertrefbaar is onze per flesch f 0,10. Tevens verkrijgbaar keurig ver pakte f 0,25 per honderd. Asthma, Verwaarloosde verkoudheid, Bronchiet. r» 4 4 4 4 4 de BalsempiHen Mosaic-, Handwerken-, Borduren- en Vlechtdoozen, Blokkendoozen. Kleurboeken - Pastels, Briefkaarten-Albums. Kinderboeken. ZerWwL 75. Lang© Delft B 140, Middelburg. IWill lil MINI i lil— HIHHIiimaHll WWUlHIII HHMilllil "TmBBmUEB Papagaaistraat 2-3, Goos. v - DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT per stuk 15 ct. per doos 42 ct. Alleen bij Gravenstraat I 252 Middelburg de eenlge poets voor alle metalen. M $0: :Mï. iy - -yt-' sm* p leveren wjj steeds uit grooten voor raad, aan zeer lage prijzen. Betaling op zeer gemakkelijke voorwaarden. Levering franco. Vraagt gratis afbeelding en in lichtingen. KORTE BURG A 83. MARKT 3. IEDEREN AVOND optreden van en Humorist-Conférencier, met medewerking van het bekende onder leiding van den Heer JESAYES Bij ongunstig weer in de zaal. Jm en mei Woensdag, a.s. t$ MIDDELBURG y Q VLISSINGEN - -* - :'-v - r - - - - ($5 S -sY-r-v-" - f -r t z.-= - -T' - - V' -■ - - Indien Uw ademhaling moei- 4 t lijk is, indien gij onbekwaam 4 y zijt iets zwaars te verrichten, 4 indien gij seffens vermoeid 4 of afgemat zijt, indien gij 's nachts niet kunt slapen en moet recht zitten, indien Uw borst door pijnlijk hoesten verscheurd wordt en Uw keel en longen ontsteken indien gij tegen geen mistig 4 weder, rook of stof kunt, van Apotheker H. V. Aken, P Apotheker-Specialist te Selzaete P zullen U van Uw kwaal af helpen en genezen. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten in blikken doos jes van f 1.—i Let op de handteekening H. v. Aken rond het doosje. Imp. SCHULTE EN THIEME, Postbox 55 Middelburg LANGE BURG C 95. Is de van ouds bekende soort BRAN DEWIJN, ZACHT en FIJN van smaak. Per Literflesch f 2.80. geïmporteerd. Per Liter f 3.25. Likeurstokers Middelburg. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gahriëlse, Café de Koophandel. Inschrijving van cursisten voor de met September aan te vangen Normaalcursussen voor de alsmede voor de opleiding examen vóór 15 Augustus e.k. De Leider G. WAGENVOORDE, Blauwendjjk Middelburg. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit inDUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborsteis, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 on9 en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4