in de COLUMBIA IMPORT SHOP, Zeeuwsch Tarwebrood TH. A. BROUWER, CCUS MIDDELBURG BRILLENMAKERS Gedwongen Verbouwings - Uitverkoop Eau de Cologne Profiteert thans nog Reusachtige Opruiming Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding Ziet vooral de Etalages. GEREF. SCHOLEN Gravenstraat en Heerengracht. N U T R I C I A'S i METALLO, Toren Maïzena C. LIGTMANS - Dordrecht. Poet uw voordeel. VERBOUWINGS- OPRUIMING R IJ WI E L E N, S. WIENER Co. GRAAFEILAND Drogisterij SCHULTE TfltEME C. L. HENDRIKSE, FYFFES West-Indische Bananen met Verrassingen. m"U DE BESTE OPRUIMING ff gecondenseerde Karnemelk ff Langedelft B 113 - MIDDELBURG - hoek N. Kerkstraat Haast U van onze spotkoopjes te profiteered Alles moet weg. 6een zichtzendingen. Verkoop geschiedt a contant. ROZEMOND, Voor Reparatie Lakens, Sloopen, Tafelgoederen, Hand- en Theedoeken, Lingeries enz. Zie Etalage. aan Rijwielen is „NIEUW ENGELAND", Lange Delft B140, Middelburg, „OLD ENGLAND", Goes, Papegaaistraat 2-3. Aangifte van Leerlingen Emaille Huishoudelijke Artikelen. Maatschappij „Nutricia" Zoetermeer Afdeeling Zuigelingenvoeding Vraagt uw Winkelier Fabrikaat der Ovalinefabriek. Deze Uitverkoop belooft overweldigend te zijn, aangezien de prijzen van onze prima HEEREN- en KINDERKLEEDING, MODE-ARTIKELEN, WERKMANSKLEEDING enz. beneden alle critlek zijn. U doet dus verstandig zoo vroegtijdig mogelijk uw Inkoopen bij ONS te doen, en U keert tevreden huiswaarts. Heeren Costuums (prima kwaliteit) 8,95 Regenjassen (waterdicht) 10,90 Jongeheeren Costuums (prima kwaliteit) 6,85 Boezeroenen (prima dril) 1,29 Kinderpakjes (nieuwste dessins) 4,59 Flanellen Overhemden 1,59 Matrozenpakjes (prima blauw) 4,85 Overhemden met slap boord 1,49 Linnen Jongenspakjes 3,09 Vllthoeden 89 cent Sitsen Jongenspakjes 1 69 Engelsche Petten 69 cent Fantasiebroeken (ijzersterk) 1,59 Zelfbinders 29 cent Blauw keper Jassen 2,19 Sokken per paar 24 cent Blauw keper Broeken 1,95 Zwempakken 69 cent Manchester Broeken 3,19 Jongens-Overhemdjes 79 cent Pilow Broeken (ijzersterk) 3,95 NEEM PROEF MET MIJN ZUIVER Automatisch bereid. Langeviele K 199. VAN GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG. MIDDELBURG. V00RDEELIGER DAN ANDEREN LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeelen voor alle merken Als U op reis gaat, neemt U toch Eau de Cologne mede? Heis met de Roode Pilaren, Reisflacons Boldoot Reisflacons 4711 Eau de Cologne ReisverpakRing merk „1001": Eau de Cologne bij de Maat van de ven in de grootste en soliedste Zeeuwsche Kledingmagazijnen Restanten Heeren Costumes 4.50, 8.10.15. 20.—, 22.50. Jongeheeren Costumes 4.5.7.9.enz. Pantalons vanaf f 1.50. Aangekocht te Manchester groote part ij REGEN JASSEN in gummi, gabardine, waterproof en whipcord (ook te dragen als demi-saison) welke ook voor de goedkoope opruimingsprijzen worden verkocht n.l. 4.75, 8—, 10.—, 12 50, 15.—, 17.50 enz. Gelegenheid tot voor den Cursus, die met September begint, op Woensdag 17 Juli, 's avonds van 772 tot 81/2 uur in de School waar men zijn kind geplaatst wil hebben. Ouders, die op dien avond zijn verhinderd te komen, kunnen hun kinderen schriftelijk aangeven (met opgave van geboortedatum, straat en huisnummer) bij den Secretaris A. D. LITTOOIJ, Molstraat, vóór genoemden datum. HET BESTUUR. Vacantia van 13 Juli tot en met 12 Augustus. Het Hoofd der School. P. J. VAN AARTSEN, nanunnnHHHDHaaHQnannaunHnnnn 52 mof tarwo- nf riistohloem. met, of zonder sniker. is oen znifre- 52 m u u 52 fl U II 12 52 12 !2HHI3!2HQnBBHHEm5212flamn2H52nflHH52 do ©enig© poets voor alle metalen. zijn de Bananen, welke U steeds met genoegen gebruikte. Door aanvoer van verschillende andere soorten, die op bedekte wijze verhandeld worden en waardoor de verbruiker in de meening kan verkeeren, dat de kwaliteit niet zoo goed meer is als voorheen, willen we aan deze verwarring een eind maken, door elke hand Bananen te voorzien van een Etiket met de woorden FYFFES BANANEN, welke de van ouds bekende West-Indische zijn, door heeren doctoren aanbevolen Ze zijn malsch, voedzaam en licht verteerbaar, een uitstekend voedsel voor kinderen en zieken. Let op het Etiket: „FYFFES". 1 J'' V.T«®L'. :y Zaterdag 13 Juli a.s. half 9 begint de Groote Halfjaarlijksche Uitverkoop v - g- r> Slageriji LION COHEN, Varkensmarkt. In plaats 'van duur Varkensvleesch door regen en magere Runderlappen 65, Stuk jes en Rollade 65, Roastbief 80, Bief stuk 100, Gehakt 55 cent per 5 ons. Ook puik Lams- en Schapenvleesch. Prima zwaar Kalfsvleesch 60 ct. p. 5 ons, Mooie Kalfskrippen 40 et. pi. 5 ons, Zeldzaam mlooie doorregen Runderlap pen 60 ct. p. 5 ons, Varkens hoofdkaas 10 cent per ons. H. C. FREDER1KS, Wagen.str., Tel. 455 BIJ Heden beginnen wjj met den verkoop van restanten in Hierdoor wordt ook iedereen nu in staat gesteld tegen een minimum prjjs zich in het bezit te stellen van onze bekende soliede kwaliteiten Verkoophuis Gortstr. IB Een g r o ot e verscheidenheid flacons heeft de in het waaronder een mooie sorteering speciale reisflacons. Veritable 0.80, 1.35, 1.70. Double 1.—, 1.80, 2.25. Impériale 1.20, 2.—, 2.50. Taschformaat 0.75. Ronde flacon 2.50. Een goedkoope eo toch goede is de Fransche, merk „Chevalier", flacon van 1 8 liter 0.90, 1/4 liter 1.70, 1/2 liter 2.90. Reisverpak- king 0.60. groote flacon 1.80. per d.L 50 cent, 60 cent, 85 cent, BREE. licht beschadigde Segeerstraat 93. met tarwe- of rijstebloem, met of zonder suiker, is een zuige lingenvoeding, welke door ons sedert tal van jaren met succes in den handel wordt gebracht. Verkrijgbaar bij onzen depothouder te Middelburg: SEGEERSTRAAT H 72. - Tel. 185.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3