VOORTZETTING DER OPRUIMING II De Koning der Opruiming! „Vita-PW-Beschuit Wilt gij uw goederen prima behandeld hebben? De Heinekens Brouwerij biedt H het beste Bier. Hoofdagent: J.J. de Vlieger. ÜW ADRES H. COZIJN Brandstoffen. 3 s De Inval te Curasao De Kroon ONTBIJTKOEK Unie-Winkel overheerlijke Ontbijtkoek Swan- en Waterman Vulpenhouders M. H. B0ASS0N ZONEN, OPRUIMING tan Coupons JAPON- en MANTELSTOF DE FRANSCHE BAZAR. J. C. MERK - „De Vlijt" - Drogisterij SCHULTE THIEME Manahan ïarine Matzat Manahan Mstkaarten. HET HUIS MET DE ROODE PILAREN DELG. ANTHRACIET. leder koopt aan deze prijzen! 55, 39 cent 34,30,21 cent 75, 65, 55 cent Dameshemden 120,95,79 cent 57, 49 cent 39,29,19 cent 25, 20,14 cent 249, 210,140 ct jufk 150 cent Kinderkousen 14 cent per paar 55, 38 cent 18 cent 38 cent Fil d'Ecesse Kousen 59 cent 371/2 cent 69 cent 34, 24,19 cent 39,32,19 cent 49, 39, 29 cent 159, 139 cent 74 cent 371/2 24 cent 39 cent 25, 22,15 cent 49, 29 cent 224 cent 129 cent 50 cent 398 cent 390, 290 cent 20 cent f 5,90 per stuk 145, 129 cent De goederen worden niet geruild. - Alles a Contant. Dat kan! F. A. DE JONGE, Geef het dan bij ROELOFFZEN, Tilburg. Vraagt ook steeds Spawater, Limonades, Mineraalwateren, Wijnen, Gedistilleerd en Likeuren. voor Hengelsport-Artikelen IJZERHANDEL H. VAN DRIEL, de Qmiptec ÓL Zaan. Heerlijke Witte en Komijne Kaas en die fijne Edammers van circa 2 Kilo JAC. L. A. DE LANGE. Vulpenhuis Firma F. B. DEN BOER. Markt bij de Gortstraat. 10/4 Geel Katoen voor lakens OOGJES voor luiers SCHORTENBOND met randen, 120 breed 10/4 Graslinnen voor lakens FLANEL voor hemden THEEDOEKEN groote maat DAMES NACHTHEMDEN KASHA met rand per coupon 3 el voor Dames Tricot-lijfje zonder mouw Blauw en Grijze HANDDOEKEN NIEUW LINNEN voor Lakens Flanel Stoffen gestreept en effen 70 breed 45 cent Heeren Jaeger broe ken en Borstrokken, prima kwaliteit, iets bizonders 170 cent VOILE, 120 breed effen kleuren KINDER- STRANDPAKJES GEEL KATOEN voor hemden, 90 breed GEEL KEPER voor broeken WIT KATOEN voor sloopen, 120 breed Heeren Flanellen dubbele borst Kunstzijde met rand 120 breed Macco Heerensckken DAMES-CORSETTEN 275, 180, 140, 98 cent van prima stof Fransche Flanel 70 breed, gekeperd GEEL KATOEN voor hemden, 70breed| SCHORTENBOND 105 c M. breed Wollen mouwlooze VESTEN Graslinnen MANSHEMDEN Voile Stoffen, met rand, 120 breed Zijden Wagendeken STOFFEN TAFELKLEEDEN Meisjes Lijfjes zonder mouw PLUCHE TAFELKLEEDEN DAMES- WERKSCHORTEN VERVEN. STOOMEN. MIDDELBURG. Telef. 270. - VLISSINGEN. Telef. 321. VERWACHT zending eerste kwaliteit Gegarandeerd wordt dat deze Anthra- ciet niet slakt of sintelt. CÉ EU H C/5 LU l-H H Z UJ H CÉ LU Q D H u- UJ UJ O Li. P J O CÉ uj O P 03 H M 1 z y UJ Q H Q CÉ O [Tl >0 Q f"" H Jol eu met Woensdag. a.s. Obii elk pond Ttlelange d 75, 3tijn d 60, pcima d 50 of, SBakr en !Bcaadoet d 50 Us. 1 pond Jtifst d. 25 ets. of 4 Hoepen Chocolade gtatis. had geen succes gehad, indien onze mannen hadden gegeten van die a 10 cent per ons uit den KOENA-WINKEL. sluiting vernietigt de traditie der beugels en ringen op de Melk- flesschen, deze fijne hygiënische gesloten Fiesschen-Melk is te verkrijgen in den KOENA-WINKEL, Langeviele 208. Telef. 351. GRATIS In den LANGE DELFT 9, MIDDELBURG. GRATIS EEN Bovendien steeds 15 Procent Dividend en extra bons voor onze mooie cadeaux GROOTE KEUZE met 14 karaats gouden pen Geschikt voor Iedere hand. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld EigenhaardStraat P 204. j A-i- W* .-/• - -- - - 1 '--r U gaat dezer dagen dekens, wol len goed en bont opbergen. U wil ze voor mot beveiligen In Het Huis met de Roode Pi laren, dit is de kunt U alle bekende middelen tegen motten koopen, tegen con- eurreerende prjjzen, vaak goed- kooper en nimmer duurder dan elders. Kamfer, Naftaline in kogels en schubben, Mottentinctuur enz. Een bijzonder doelmatig iets om motten te weren is een waarin men veel en velerlei kan opbergen. Ze sluiten hermetisch en kosten f 2,50 en f 2,75. Om onder vloerkleeden te leggen of om er de dekens in te wikkelen, hebben we Om in koffers en kasten te leg gen, radtn we aan Iets nieuws is de uiterst goed koops gepatenteerde Deze kost slechts 40 cent en is 170 c.M. lang en 72 c.M. breed. Met wat kamfer of naftaline in den zak kan er heel wat voor weinig gUd tegen mot beschermd worden. is schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft te Middelburg. B8T* Wilt U in de allereerste plaats FIJNE BESCHUIT? Neemt dan proef met onze Deze munt boven alles uit. Bakkerjj Balans, Middelburg. Depot GOES WED. M. DE JONGE. Voor MIDDELBURG GEBR. BLANKER, POTTENMARKT. Wordt ook aan huis 'afgehaald. Vischtuigen, Karpertuigen, Haakjes, Palinghaken, Dobbers, Looden, Ge spleten Hageldrijvertjes, Japansche Zijde Palingkoord, groote sorteering in Sluit- hengels en Bamboehengels, Rugzakken, Kruisnetten en Palingfuiken. GRAVENSTRAAT 257. VRAAGT THANS PRIJS. Aanbevelend, Telefoon 401. LANGEVIELE Z Urn lij E f- J [Li E UNIE-WINKEL Langedelft 9. Vanaf heden tot en met de geheele volgende week ontvangt elke kooper van f 1,25 aaa winkelwaren, waaronder Mar garine of Melange of Koffie (Suiker en Roombooter uitgezonderd). UNIE-WINKEL Langedelft 9. ver beneden den prijs. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2