□EFFIFIM Korenbrandewijn FijneFranscheBrandewijn Handwaschbakken Speciale Aanbieding Pantalons. M.VANLOO, Advocaat Fa M.W. VIN «ARTSEN Coöperatie „Vooruit" Ü.A. 'Doet thans 2Ivo voordeel! KLAVER's Opruiming AANBIEDINGEN in alle Afdeelingen. Verkoophuis Amerikaan SIMON DE WIT is goedkooper! lntssiaarteBt Bogardstraat D BI, Miidelimrg. 1 Groote Zomer-Uilierkoop f Gortstr. 16 -Middelburg fijne Advocaat «UT STAND No. 32 -fSf is in vollen gang. Prijsvermindering TOT geeft méér voor een kwartje! Als de Jeuk U de- Nachtrust Rooft Denevers Frères, Groote Opruiming Mooi wit Gummizeil E E E een prima groote Ha Ka Ontbijtkoek van pl.m. 672 ons cadeau gegeven. E B E B E E B E E E Ei IE! Papierenzakkenhandel FRANS DAMMAN. Snelwegers W. C. OLLAND, Utrecht. Oud Papier een Meisjesfiets. nieuwe Woning Geld beschikbaar Woonhuis met Tuin. ZEER SPECIALE Lange Noordstraat C 24, Middelburg. Simon de Wit's Toffees, Florette Drups Zomer Drups, Langedelft Middelburg. HnnBHKBHttODHHnnnnH ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Advert^ntlên BEHANGERS- en STOFFEERDERSBEDRIJF. Het werk wordt vakkundig en aan zeer concurreerenden prijis uitgevoerd, P. DAMMAN, Ex-bediende van den Heer Joh. A. Julianus. 7.50 4.50 6.50 3 50 5.50 2.50 9 00 7.50 6.00 Korte Noordstraat MIDDELBURG van Karpetten en Coupons Zeil contant. Gortstraat 332. Neemt proef met onze bekende f 2,15 per flesoh. Markt C 2. Adres Lange Burg B 17. Wagenaarstraat. Middelburg. Ter gelegenheid van den Internationalen Coöperatorsdag op Zaterdag 13 Juli a.s. wordt aan al onze afnemers, (ook niet-leden) welke tot en met Zaterdag 13 JULI bij ons koopen voor f 1,50 aan onderstaande artikelen: a 46, 52 of 62 cent a 32, 35, 37 ef 40 cent a 19, 30 of 35 cent a 18 cent 10 of 14 cent a 14 cent een half pond Ha Ka Koffie een ons Ha Ka Thee een pakja Ha Ka Boter een staaf Ha Ka Huishoudzeep een pak Ha Ka Zeeppoeder een pak Ha Ka Maizena Maak van deze gelegenheid gebruik om kennis te maken met onze Ha Ka artikelen. Neem deel aan den Spreukenwedstrijd. Zie onze Raambiljetten. HEEREN WINKELIERS! Bezoekt op de Bakkarij-Tentoonstelling „Bektem II" in het Schuttershof te Middelburg Tevens ziet U daar de wereldberoemde HEEREN COSTUUMS JONGEHEEREN COSTUUMS REGENJASSEN OVERHEMDEN SOKKEN DEMI-SAISONS HOEDEN DASSEN Profiteert van heeft U dia ai geproefd Bijzonder fijn en goedkoop per half pond25 cent De overbekende reuze rollen Vruchten Drups, 3 Reuze Rollen voor 25 cent. Vruchten Koekjes per half pond 25 cent Vruchten Blokjes per haif pond 25 cent Vruchten Assorti per half pond 25 cent Grootste verscheidenheid van smaken, 3 ons voor 25 cent. Allerfijnste kwaliteit GEVULDE DRUPS 2 ons voor 24 cent. SIMON DE WIT's Frou Frou per half pond 25 cent Mocca Wafeltjes per half pond 25 cent Vruchten Wafeltjes per half pond 25 cent Voor alle mondjes ZAANSCHE RONDJES. per groote bus 21 cent PINDA's dagelijks versch gebrand per pond 16 cent SIMON DE WIT's Limonade Siropen per halve fl. 32 cent, per heele fl. 60 cent Drinkt U reeds SIMON DE WIT's KOFFIE ze Is een kwaliteit beter De prijzen zijn2972-371/2-471/2-621/2 cent p. half pond ADINDA geeft zeer fraaie geschenken. ADINDA Iets nieuws op theegebled 35 cent per pakje. IN HET u KINDER SCHOENTJES DAMES LINNEN HEEREN MOLLIÈRES fl H El Zie verder de Etalage. H VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÉN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT no 41 10 juli 1929 33e JAARGANG UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Onjder getee kend e beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende wierkzaalmi- heden in het 1 Adres Hoogstraat I 140. "W© Is de van ouds bekende soort BRAN DEWIJN, ZACHT en FIJN van smaak. Per Literflesch f 2.80. geïmporteerd. Per Liter f 3.25. Likeurstokers Middelburg. Uit voorraad leverbaar in diverse modellen met nikkel gemon teerd, Closets-, Badkamer-artikelen enz. Aanbevelend1, L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat L 105. SODIEDE KWALITEITEN ZUIVER WOLLEN KAMGAREN in Blauw en Zwart MOLESKIN EN MANCHESTER 7.50 6.25 5 25 4.75 4.25 3 85 J. KOOM AN, te koop, 200 x 235. E Komt U eens kijken naar onze sor teering Rooktafels en Theekasten met Sterglas f 10.—. ERVEN QABRIËLSE, Lange Noordstraat. Is het niet onverstandig U heele nachten door jeuk te laten folteren, wanneer d.d.d. U direct verlichting kan brengen? Deze genezende vloeistof is hét middel, dat ge noodig hebt tegen Uw huidaandoening. Het bedaart de jeuk en bezorgt U een rustigen slaap, 's Morgens staat U verkwikt op. Alle lijders aan huidaandoeningen, die d.d.d. gebruikten, ondervonden direct verlichting van het jeuken en de pijn. D.D.d. dringt diep in de poriën, doodt daar de ziekte kiemen en maakt de huid gezond. Koop nog heden een flacon van f0.75 of f2.50- Q n n ondersteunt de heilzame werking 'j»" derD.D.D.-Vloeistof en lio'^tde 2 S huid gezond, f 1.- p. stu.\2 Iedereen, ook te Middelburg, kan mee helpen eenige menschen geregeld aan het Werk te houden. Bewaart daarvoor slechts Uw i en laat het door een onzer werklieden afhalen. Geef bericht aan een van onder staande adressen. Te Vlissingen WALSTRAAT 44, Telef. 76; BROUWENAARSTRAAT 4 boven v. DISHOEKSTRAAT 22 (werkplaats) te Middelburg J. DE GROOT, Schuitvlotstraat. TE KOOP Te bevragen bij1 J. H. Jobse, Wal A 4 TE KOOP EEN in de Jodengang. Adres Hollebrandse, Latijnsche Schoolstraat. m. en z. borg. Gehrn. verz. Postz. insl. A. v. d. ORAAF, Parkweg I, Nijmegen. TE KOOP GEVRAAGD op den Noord- weg, Gemeente St. Laurens, een klein modern Brieven met koopsoim enz. onder No. 10 bureau van Idit olad. Een heerljjke verfrisschende versnapering zijn onze Vergelijkt de bijzonder fyne smaak van: Onze Wafeltjes zijn altijd heerlijk versch. Onze groote bussen fjjne tafelkoeken in de volgende smakentroebele sinaasappel, sinaasappel, frambozen, grenadine, citroen en ananas. i Wij maken U attent op de BIJZONDER FRAAIE geschenken, welke wjj beschikbaar stellen voor de verbruikers van Neemt een pakje tot proef, de thee is hoogst fijn en vraagt dan tevens de geschenkenlijst van dit artikel. AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAO BEREKEND. Sediert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkbmst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. b EK B B fl B B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1