BLOEMISTERIJ BAL JEU. KS IS SI IS SI m u n ii n u n ïi n DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. si LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. Opruiming Restanten Vitrage-Feston ïi u II n ïi ïi ïi ïi n ïi [Reusachtige Uitverkoop! Groote Opruiming A. LE COINTRE - Wal 58. J. HOOFTMAN Jr. Ircmspireerende Voeten Reclame-Aanbieding Goede zware kwaliteit Ruw Katoen E. H. Boasson &Co., Wilt gij uw goederen prima behandeld hebben? lil EEN SÖLIED ADRES i WÊÊËÊÊÊUÈË Pr edikbenrtenbrlefie LANGEDELFT voor Ka jr ^HilHHIiraiBnllIHlüHülIHfl LAAGSTEN PRIJS WHSSmiBBB Gekleurde Sajet (50 gr. knot) alleen nu f 0.19 Indanthen geverfde Breikatoen p. 10 knot f 3 80 Bébé Broekjes (ook in kleuren) slechts f 0 29 Jaeger en Tricot Onderbroekjes (gr. maten) 0.39 Keeper Meisjesbroekjas (extra prijs) f 0.18 Prima Slaopen (gefestonneerd) f 0.36 2 pers. Graslinnen Laken (extra zwaar) f 1.49 Mooie Geborduurde Sloepen f 0.54 Wafeidoeken extra prijs 3 stuks voor f 0.55 Prima gebleekte Wafeidoek alleen nu f 0 29 Prima wasohechte Kleedjes groote maat (diverse mooie dessins) f G.49 enz» ©nz. ze@r voordeelig© prijzen. Bezoekt in uw eigen belang de „NIEUW ENGELAND" „OLD ENGLAND" Restanten Heeren-Costumes Ziet onze Etalages Alle DAMES- en KINDERHOEDEN worden tegen zeer voordeelige prijzen opgeruimd. Draagt ons Blauw of Fantasie Reclame-Costuum a f 39 Slechts één week geldig Contant zonder korting JfWWPÏÏIWIVK flVHP WIP VV9V|II> IWIIPK Beef het dan bij ROELOFFZEN, Tilburg. LEVERT ABONNEERT U op het PRIJS 2 CENT. Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOiJ OLTHOFF. Een ernstige vraag aan onze Lezers! „DE VERBONDSBELOFTEN" C. HUIJSMAN, LangeBeere K 250 H.H. Fabrikutci u Hudeitrei ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bsllamyperk Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting f 4.50, 8.-, 10.*, 15.-, 20.-, prima kwaliteit Jongeheeren-Costumes vanaf 3 gulden. Kinderpakjes geheel gevoerd vanaf f 2,50. Kinderregenjassen 1 gulden. Regenjassen vanaf 4 gulden. Prima Gummi Regenjassen f 4,50, Prima Heeren-Costumes, nieuwste dessins, f 14.-, 18.-, 20.-, 25 -. Winterjassen (restanten) f 3.75. Dames Eischt dat uw verloofde, man, vader of broer steeds chique gekleed gaan. Heeren Hoeveel grooter indruk wordt op U gemaakt indien U keu rige passende kleeding draagt. Het kleedinghuis VLASMARKT is voor Zeeland de eerste gelegenheid waar ook Confectiekleeding door coupeur gepast ^vordt. Dat zegt voor U beteren pasvorm, moderne modellen en betere modellen. Schitterend van stof, voering, pasvorm en bewerking. DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT 6/i 90 c.M. breed i% 150 c.M. breed 23 ct. per el. 38 ct. per ei. ONDER DE LUIFEL. VERVEN. STOOMEN. SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG m ■HHHHHil 30 CENT. LIMONADE-SIROPEN 75 ct. per heele, 40 ct per halve flesch FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostteurg. VOORTZETTING SEIZOEN-UITVERKOOP O SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. Fa B. B0UMAN. ia de bekende soliede Kledingmagazijnen LANGEDELFT B 140 MIDDELBURG PAPEGAAISTRAAT 2-3 GOES. gegarandeerd waterdicht. en andere Iranspireerende lichaamsdeelen moet men behandelen met Purol-Huidpoeder, als zijnde het meest afdoende middel daarvoor. Verkrijgbaar in Bussen van 60 cent en 1 gld. Bij Apoth. en Drogisten. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in: DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne hou tkleuren, kleine en grootere verpakking. Depot GOES WED. M. DE JONGE. Voior MIDDELBURG GEBR. BLANKER, POTTENMARKT. Wordt ook aan huis 'afgehaald. MOOI DRUKWERK Hebt gij last van bloedarmoede? Voelt gij u dikwijls loom en moe Lijdt gij aan Zenuwzwakte Zijt gij prikkelbaar of zenuwachtig En wilt gij daarin spoedig verandering zien? Wilt gij weer gezond, vrooljjk en opgeruimd worden? Gebruik dan SANGUINOSEZjj zal u doen, wat zij voor hon derden gedaan heeftHonderden en duizenden in ons vaderland hebben een goede gezondheid aan de SANGUINOSE te danken. De SANGUINOSE is beslist het best bekende middel in alle ge vallen van bloedarmoede en zenuwzwakte. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Neem er de proef eens mede, vooral wanneer gij geen baat bij uwe tegenwoordige behandeling vindt De SANGUINOSE kost per flacon f 2.—, 6 fl. f 11.-, 12 fl. 21.—. Tweemaal per dag een eetlepel. Te verkrijgen bjj Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Heden verscheen een bezwaar tegen een bepaalde op vatting der verbondsbeloften, blelijidienis doen en gebruik der Sacramenten d|oor i JOB WISSE Mz. Uitgave W. DE JONG v.h. Fa. F. P. D'HUY, Lange Burg (hoek Wal). Cacao in verschilt soorten en prijzen Eau de Cologne bij de maat Vliegenvangers 3 voor 10 cent. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Gemengd Kippenvoer 16 ct. per Kilo, per 5 Kilo 75 cent. Alle soorten KLOMPEN. Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeemen, Sponzen, Kastpapier. Voor RECLAME Uwer artikelen En Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel ia hel DE AANGEWEZEN COURANT. Verschijnt des Woensdags. Reselprjja 14 cent, Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnommer gratis. Ruim 42M betalende abotmé'a. De Uitgeefster! GEEFT TER UW ADVERTENTIES PLAATSING AAN HET ADVERTENTIEBUREAU ,VAN LITTGOIJ OLTHOFF MIDDELBURG,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4