REDUCTIE-BON! J. C. MERK - Magazijn „De Vlijt", RECLAME AANBIEDINGEN VERKOOPHUIS Gortstraat 18 Top-Water MIJflHARPJ FRANS DAMMAN, Schitterend is onze sorteering: M. VAN L00, ALEWIJHSES OCHTENDVOEDER Reclame-Aanbieding Zwarte Heeren Molières, afgelapt f 5.90 Bruine Heeren Molières, afgelapt f 6.90 DE DUIF Hoogzomer Modelhoeden en Chappelerie Zaterdag a. s. Opening Gravenstraat 1252 Parfumeriën, Galanteriën, Mode-Artikelen enz. F. H. COZIJN. OPENBARE VERGADERING De WelEerw. Heer Ds. H. E. GRAVEMEYER, 75 CENT KeurigeMantels,Costuums en Zomerjaponnen. Hervormde (Geref.) Staatspartij Linnen Heeren Costumes vanaf 6,00 Linnen longeheeren Costumes 4,60 Matrozenpakjes 1,90 Heeren Sport-Colberts 11,60 Flanellen Pantalons 6,00 Rukker en Leeren Gordels 0,36 Badcostumes 1,00 Korte Hoordstraat - Middelburg Als de Jeuk U d& Nachtrust Rooft Langeviele - Middelburg. MIDDELBURG Vlasmarkt K 150, Middelburg, PAPIER en ZAKKENHANDEL Prima Vliegenvangers Fransch Cellophaan MA6AZ1JN 6R0ENENDRAAK vereenigen in zich alle eigenschappen, die aan een Kinderfiets gesteld mogen worden. Ze zijn: UITERST GOEDKOOP. Ze zijn: ONVERWOESTBAAR (kunnen tegen een stootje). Ze maken: KINDEREN GELUKKIG EN TEVREDEN. Ze zijn: IN ELKE GOEDE RIJWIELZAAK VERKRIJGBAAR. VAN PRIMA Zie Etalage Gortstraat 16 - Middelburg. Lseve schipper vaar mij over Maar da Koena-Winkel heen! JAC. L. A. DE LANGE. KoopjesKoopjes op DINSDAG 18 JUNI 1929, 's avonds 8.15 uur in het Schuttershof te Middelburg. „Ons Nationaal-Gereformeerd Beginsel". Denkt U er aan dat Magazijn „DE VLIJT" het goedkoopste Adres voor Manufacturen en Gemaakte Goederen Is. Afdeeling Stukgoederen. Afdeeling Tricotgoederen. Afdeeling Kousen en Sokken Afdeeling Mode-Artikelen. Diverse Artikelen. Tegen inlevering van dezen bon krijgt U een Jaeger broek of Jaeger borstrok waarde van f2,50 nu voor f 1,80, van wol niet te onder schelden, Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Jongens en Meisjes Zwempakken 49 Dames en Heeren Zwempakken 89 Badmutsen 19 Zomer Mans Onderbroeken en Borstrokken 89 Maco Dames Directolrs Tricot Dames Onderjurken Heeren Overhemden Jongens Overhemdjes Meisjes Jurken Kinder Kruippakjes Sporthemden Geel Katoenen Manshemden Prima Hemden Katoen 25 Zwaar Geel Katoen voor Hemden 25 Extra zwaar Grasllnnen voor Lakens Linnen voor Lakens 69 98 198 - 169 - 98 79 69 69 119 89 19 - 16 19 - 16 59 43 levert vanaf heden hare alom be kende LIMONADE-SIROPEN als Frambozen, Citroen, Sinaasappel, Ananas, Grenadine, voor slechts PER HEELE FLESCH. Tevens het bekende Belgische Natuurbronwater voor slechts 25 cent per LITERFLESCH. tabletten L. Noordstraat G 42 - Middelburg. 272 Kil© S Kilo 25 Kilc 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. Want daar koopt men zeldzaam fijne ZUIVEL PRODUCTEN als MELK, FLESSCHEN-MELK, ROOM, YOGHURT en Prima fijne WITTE en KOMIJNE KAAS 10 ct. per onsEDAMMERS van circa 2 kilo voor f1,75 zoo'n heele bol! Langevlele 208. Telef 351. heeft groote sorteering Tevens nog zeer fijne welke wij voor zeer veel verminderden prijs aanbieden. van ons nieuw Magazijn voorheen Amsterd. Boterwlnkel, HANDEL IN Aanbevelend, SPREKER Ned. Herv. Predikant te Amsterdam. ONDERWERP Aan alle Ned. Herv. kiezers wordt dringend verzocht dezen avond bij te wonen. ■T TOEGANG VRIJ. Geel Katoen voor hemden 25, 221/2, 16. Geel Katoen, 90 breed, 35, 30, 25. Geel Keper voor Broeken 39, 32, 29, 19. Geel Katoen voor Lakens 65, 55, 39. Wit Katoen voor slagersjassen 120 breed 55, 50, 45, 321/2- Wit Katoen voor Hemden 371/2, 32I/2, 19 ct. Graslinnen voor Lakens 12l/2, bl1/^ 50 cent. Flanel voor Hemden 50, 40, 34, 31, 19 cent. Theedoeken, frissche ruiten, 30, 2272. 14 cent. Witte Handdoeken 45, 39, 29. Brabantsche Bond voor Schorten 31, 25. Randbond, diverse randen, 75, 59. Oogjes voior Luiers, prima, 45, 35, 25. Tricotbroeken 220, 195, 160, 135, 98. Tricot Borstrokken 220, 195, 160, 125. Jaegerbroeken 180, 160, 125, 97. Jaegerborstrokken 225, 160. Maccio Broeken 160, 135. Macoo Borstrokken 160, 135. Macco Heerenbroeken met korte pijlp 125, 115 Macoo Heerenborstrokken, korte mouw, 135. 125, 115. Jongens Macco Borstrokken en -Broeken, korte pijp en mouw 95j 85 cent. Jongens Tricotbroeken, kort model 105, 95, 821/2» 70- Heeren Macco Sokken 3T1/2, 25 cent. Fill d'Ecosse Sokken 69, 65, 59 cent. Effen Heerensokken 25 cent. Katoenen Kousen 55, 32i/2. Macco Kousen 85, 75, 55. Fill d'Ecosse Kousen 105, 95, 79. Zijden Kousen, zware kwaliteit, 140, 120, 95. Alles zonder weeffouten. Effen Kunstzijde, diverse kleuren, 50. Gebloemde Kunstzijde, rijke sorteering, 50. Voille met Rand, nu maar 50 cent. Kunstzijde met Rand, 120 breed, 80 cent. Gloria Linnen, 80 breed, 50 cent. Robijn Zijde voor Onderjurken, zeer gewild artikel, 80 breed1, 65 cent. Wollen Mouseline 100 cent. Dames Corsetten 210, 180, 140, 110. Jarretelsbanden met 4 Jarretels 120, 110, 98, 69, 55. Japansche Crêpe Kleedjes van 125 voor 98. (Voor Reclame.) Ontbljtlakens met Rand' 65 cent. Matrozenkragen met Manchetten 115, 79. Kinder Macco Kousen vanaf 14 cent. Servetten 50, 39. Dames Directoirs-Broeken 59 cent. Dames Lijfjes 59, 40, 39. Strandpakjes 75 cent. Gekleurde Babypakjes 144. Afgepaste Mat 140 x 180, 115, 79. Cocoslooper 59 cent. Danües Hemden en -Broeken 79 cent. Sporthemden 125. Kakhihemden 145. DE FRAME BAZAR. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaard'straat P 204. Doos 60ct Bij Apoth. en Drogisten merk ERCO. Speciale prijzen voor wederverkoopers speciaal voor het afdekken van Lampe- kappen tegen vliegenvuil. UJ _i i IpffH Een prachtig gasfornuis KjjL met uifneembare bran- H ders, in- en uitwendig mV® geheel geëmailleerd. Een gasfornuis, gemakkelijk te onderhouden en mei een langen levensduur. n) d cu 73 3 3 U, O d i-i O <D N e cd bA QJ 12 cd cd cV CQ Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloop en) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Oabriëlse, Café de Koophandel. HOEK LANSEVIELE. Is het niet onverstandig U heele nachten door jeuk te laten folteren, wanneer d.d.D. U direct verlichting kan brengen? Deze genezende vloeistof is hèt middel, dat ge noodig hebt tegen Uw huidaandoening. Hel bedaart de jeuk en bezorgt U een rusligcn slaap, 's Morgens staat U verkwikt op. Alle lijders aan huidaandoeningen, die d.d.d. gebruikten, ondervonden direct verlichting van liet jeuken en de pijn. d.d.d. dringt diep in de poriën, doodt daar de ziekte kiemen en maakt de huid gezond. Koop nog heden een flacon van f0.75 of f2.50- D.O.D. ondersteunt de heilzame werking T ft 'SS derD.D.D.-VloeistofenhoiHtde <6 8® huid gezond, f 1.- p. stuk. \2 GLORIA KINDERRIJWIELEN - L-W-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3