Groote Reclame-Week 8 dagen Heeren- en Jongeh. Costuums 8 8 Hoofdagent: J.J. de Vlieger. V Toren Maizena G. LIGTMANS - Dordrecht. JORETTA, kleurencream Een prachtig Huisorgel Iedere week op de Markt A. VAN DEN BRUELE OPRUIMING Studie-Orgel in „DE KLEINE WINST" „DE KLEINE WINST', Sparrow HiiwiBlen Smta ïiiterwiis Telo-NaaiacUes; Boreas Fmilzr OIKI NGA'S UIERZALF ÜW ADRES H. COZIJN met Verrassingen. Prijs 175 gulden KOUSEN - SOKKEN SPORTKOUSEN. Brei wol, slechts f75,-. Zeeuwsche Piano- en Orgelhande Examens en Openbaar Optreden ANGELUS-QSGEL f 185,00 Velo Waschmacie-üaaUappij GRAAFEILAND Vraagt ook steeds Spawater, Limonades, Mineraalwateren, Wijnen, Gedistilleerd en Likeuren. Verstaat het wel I SANGUINOSE Probeer eens een doosje van 15 cent. Van Damme's Piano- en Orgelhandel eerste kwaliteit. BEIEISQBIQI3E1EIO0I3EI Ze zijn er weer voor spotprijzen JOH. DÉ HEER, goedkoops Emaille. voor Hengelsport-Artikelen IJZERHANDEL Voor Reparatie aan Rijwielen IN DE Langedelft B113, Middelburg hoek N. Kerkstraat. Gedurende worden alle voorradige voor SPOTKOOPJES OPGERUIMD. f 24,50 Heeren Costumes (prima) Jongeheeren Costumes Kinderpakjes Matrozenpakjes (prima blauw) Linnen Jongenspakjes Chltsen Jongenspakjes Regenjassen (met zijde gevoerd) Fantasiebroeken (ijzersterk) Overhemden (met slap boord) Vilthoeden (nieuwste modellen) Engelsche Petten Heeren Badpakken Dames Badpakken Schiller Hemden Zelfbinders Sokken per paar f 12,50 9,85 6,90 4,90 5,65 3,90 1,69 10,90 1,79 1,89 3,50 89 ct. 95 ct. 1,10 1,69 35 ct. 24 ct. DOET NU UW VOORDEEL. U koopt bij ons de beste kwaliteiten voor de laagste prijzen. Alle veranderingen geschieden gratis op eigen atelier. Q MIDDELBURG. Telef. 270. - VLiSSINGEN. Telef. 321. wit, licht en donkerbeige, licht en donkerbruin, voor 't fijnste ieder. te koop aangebeden. Eikenhout. (eerste kraam aan de Lange Delft). Prijzen steeds 20 pCt lager dan elders. TERNEUZEN. BESTE KWALITEIT „DE VLINDER" Prima Rund- en Zwaar Kalfsvleesch Prachtige doorregelde LAPPEN, 60 cent per pond H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat met 7 Registers DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT Fraaie Eiken Kast. Groot Model. Volle Garantie! Prachtige toon! Slechts f 185,00. ROTTERDAM Oostzeedijk 224-32. a Contant en in Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. Columbia Import Shop, 8 Staalblauw Costuum moderne dessin in alle teinten De Heinekens Brouwerij biedt D het beste Bier. Daar is geen enkel middelverstaat het welgeen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van licha melijke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan de De SANGUINOSE is zuiver plantaardigzjj wordt door de deli- kaatste gestellen verdragen. Zij wekt den eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkendschenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werkkracht De SANGUINOSE kost per flacon f 2,6 fl. f 11,12 fl. f21. Tweemaal per dag een eetlepel. Te verkrijgen bfl Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Noordstraat L 187 bij het Stadhuis, Middelburg. GROOT SORTIMENT IN Wfl brengen slechts KOUSEN in Wol, Fil d'Ecosse en zijde van Sedert 5 jaar staat onze kraam bekend als de beste Kousenkraam der Markt. Wij brengen ook schitterende alle moderne kleuren, jaspé en effen. De van ouds bekende 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. p van alle voorradige I Zomerhoeden JTJ aan zeer eoncurreerende prijzen. Korte Delft F 21a. Telef. 455. BIJ J. PIETERSE, Rund-, Varkens- en Kalfsvleesch aan eoncurreerende prijzen. Fijlne Ham per ons f 0.30. Rund- en Kalfsrollade per ons f 0.22. Hebt U moeilijke voeten1, draagt dan schoenen met de ingebouwde Steunzool'. Verkrijgbaar bij1 A. WONDERGEM, Schoenhandel Breestraat. KORTE BURG A 33. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit inDUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking. blijft men kalm en helder door het gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten. Glazen buisje 75 ct. Jongens- en Meisjes-Matrozenpakjes, Dril, Sjerge en Gabardine, Overhemd jes en Losse Jumpers. Komt zien en U kunt koopen. Beleefd aanbevelend, Varkensmarkt, hoek Hoogstraat. P.S. Nog enkele Regenjassen en Cos tumes voor zeer lagen prijls. Contant of f 5,per maand Ontvangen een zending Komt zien. Aanbevelend1, L. VAN OORSCHOT, K. Noord straat SLAGERIJ LION COHEN, VARKENSMARKT. Beslist van eerste qualiteit Rundvleesch. Lappen 65 cent, Stukjes en Rollade 65 cent, Gehakt 55 cent, Biefstuk 100 cent, Rosbeef 80 cent, alles per pond'. Verkoopdepot Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 JE adres voor Geschilderde Ledikanten, Nachtkastjes, Waschtafels enz. Soiled1 en goedkoop. ERVEN J. GABRIËLSE, Lange Noordstraat Middelburg. voor de beesten ben gaan gebruiken. Nu melk ik zuiver voor mijn pietzier en melk dat ze geven, je staat er verstomd van. In busjes van f0.50 en f Bi) Drogisten en Winkeliers. 3 B Visehtuigen, Karpertuigen, Haakjes, Palinghaken, Dobbers, Liooden, Ge spleten Hageldrijvertjes, Japansche Zijde Palingkoord, groote sorteering in Sluit- hengels en Bambioehengels, Rugzakken, Kruisnetten en Palingfuiken. GRAVENSTRAAT 257.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2