Echte Lederen Actentasschen Reel 3 ui Ja 3ü!ji©cliH3©iri PROFITEERT D. C. BOUWENSE, Verkoophuis „Amerikaan" DC IIS MIDDELBURG BRILLENMAKERS GROOTE UITVERKOOP Bovenwoning te huur, Heeren- en Damesrijwiel RESTANTEN KOOPJES LAPPEN KOOPJES - Fa B. BOUMAN DE BESTE Firma VAN MIERT-HENNING, ia ll ll .nui. IIIIIS- EN ■IHIEIHIEIEH. OPRUIMING van een partij Lappen, Vitrage, Flanel, Landhuisstof, Wit Katoen, Linnen, Badstof enz. enz., alles tegen EXTRA prijzen Sigarenmagazijn „De Tabaksplant" W. N. J. GOEDHART. 1 !Meep Ckacotade qcaÜs. Prijs f 3.50. LIEVEGOED's LIMONADESIROPEN EENIGE SCHITTERENDE (Slechts tijdelijk geldig), Heeren Costuums Specialiteit in KINDERWAGENS. Reclame Costuum Jongeh* Costuums llfES^EtF w tUfHtlilIjRC Chique Voorjaars-Demi's RECLAME BLAUW COSTUUM Sportpakjes ZIE ETjSk Lange Noordstraat - naast R. K. Kerk - Middelburg. VOORDEELIGER DAN ANDEREN ©SP Alles moet weg tegen spotprijzen. klankrijke Piano, Tweeling-Stoelwagen Rieten Stoelwagentje Maoo Dames Directoirs met kleine weeffouten (alle kleuren) Trico Kinder Directoirs vanaf Jaspé Dames Kousen (iets vuil ge worden (oude prijs 49 ct.) thans Prima Seide Flor Kousen met kleine weeffouten (oude prijs 1,29) thans Echte Waschzijde Kous met kleine piekjes (oude prijs 1,75) thans Dames Hemden met extra chique feston (oude prijs 1,37) thans Zijden Dames Combines en Direc toirs (kleine weeffouten) Zijden Dames Handschoenen Dames Onderrokken diverse kleuren Wit Katoenen Dames Pantalons Maco Heeren Borstrokken en Broeken (iets vuil geworden) 69 Heeren Overhemden (met boord) diverse maten en kleuren 89 Enkele stuks Jongens Overhemdjes 67 Witte Overhemden iets vuil gewor den (maat 14-141/2) 84 Tricot Heeren Borstrokken en Pan talons (oude prijs 1,49) thans 1,09 Khaki Heerenhemden 1,28 Bakkers Truien rood-witte strepen 42 EXTRA AANBIEDING deze dagen in Topical Jongens Sportpakjes in mooie dessins (diverse maten) zeer SOLIED Schoolpakje vanaf 3,19 Kinderpakjes in effen kleuren 69 39 12 24 98 1,29 98 79 49 56 42 ZIE ETALAGES. ZIE ETALAGES. Advertentlên met Woensdag) a.s. iBif oen half. pand Jhee d125, 11Zl/2, 100, wis, 75 ets. 1 ClaèM Üïacaiade gcatis IBif een ons Jhee d 50, 45, 40, 35, 30 cis. de Qciiifiec Zaait met handvat in Krokodil- en Gestreept Leder. FIRMA F. B DEN BOER. bieden door hun fijne smaak aan elk wat wils <h Lievegoed's Fabrieken, (N.V. „DE HOUTTUINEN",) AMSTERDAM C. Ondergeteekende heeft de eer het geachte Publiek van Middelburg en Omstreken te berichten dat hij van ZATERDAG a.s. af het Varkensmarkt 181, Middelburg voorheen van Dhr. J. F. VAN DE PUTTE heeft overgenomen. Vriendelijk aanbevelend, van onze prachtige ZOMER-RFCLAMF. 'Bij aankoop vanaf f 2,SO CONTANT geven wij zeer FRAAIE CADEAUX geheel naar eigen smaak. ENORME KEUZE IN ALLE AFDEELINGEN. Kortedelft G 3 enT 25, chique en modern 13,95 18,00 21,00 in de moderne Lido-Bleu tint 28,95 7,95 9,50 13,00 in WHIPCORD 11,50 14,00 19,50 in SCHOTSCHE STOFFEN 29,50 32,00 36,00 Ons zeer gewild 36,00 3,95 5,50 6,95 LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. LANGE BURG C 101 MIDDELBURG. ZIE ETALAGES. Wat U daar niet ziet vraagt dat binnen. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Sleutel, Port. met inh., Bewijs Ne derlandschap t.n. J. Lok, Splons, Spring touw, Mantelband. b. Bij ingezetenen 4 Boekjes (leer boekjes), W. Poppe, NoordWeg R 10 Zilv. Broche, J. Hend'rikse, Leliestraat S 150Franseh woordenboek, G. v. Vlier, Wal A 10 Kano, J. Vreeke, Vliss. Wagenplein Q 121 Gummibal, C. Won- dergern, Penninghoeksingel L 72 Por- temonnaie, P. Pool, Pijpstraat N 215 Huissleutel, Sprink, Kortedelft F 10 Zilv. Broche, W. A. Grootjans, Volde- rijlaagte M 81 Schort, P. Hollebrandse, Am. pad T 106 Bankbiljet, P. Wondier- gem, Jodengang R 227a Kinderport. met inh., C. v. Riet, Oostkerkplein N 161 Pakje Manufacturen, J. Overbeeke, Segeersweg V 109 Zakspiegeltje, W. Vermeulen, Dwarskaai G 111 Taschje met inh., Maartense, EigenhaardStraat P 216 Zakkam in etui, F. Steutel, Sim- pelhuisstraat L 172 Zakmes, A. Steu tel, Simpelhuisstraat L 172 Goud Ket tinkje, Bujs, Schroeweg V 36 Rolle tje Munten, Kremers, Sleperssingel Q 176Moersleutel, C. Leijnse, Bree E 120a Badmuts, j. v. d. Berge1, Schuit- vlotstr. O 296 Scheerapparaat, v. Keu len, Vlasmarkt L 13Hooihaak, H. Deist, K. Giststraat A 130 Spaarbrief- je, P. Vroegop, Zach. Jansenstraat W 117 Gouden Ring, K. v. d1. Berge, L. Singelstraat N 206 Sleutel, Pouwer, Segeersweg V 100e Manchetknoop, J. v. Overbeke, Gravenstraat I 290 Zilv. Halsketting, Stroo', Schuitvliotstraat N 218 Rozenkrans, Goeman, Bastioln N 61 Zilv. Suikerlepeltje, Nelle, Beenhou- Werssingel K 70 Postduif gem. V. 825, Janse, Segeersweg V 100. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 3—11 Juni. ONDERTROUWD A. de Koning, 22 j. en "C. de Groot, 22 j. L. Geluk, 25 j. en A. E. Pluijlmers, 22 j. C. M. v. d. Kuiijl, 23 j. en C. Dourlein, 20 j. P. A. de Meijer, 23 j. en E. C. A. Jansen van Rosendaal, 26 j. GETROUWD J. A. Feenstra, 39 j. en S. MattbijSse, 23 j. J. M. Smit, 28 j. en E. C. Bros, 20 j. BEVALLEN J. P. de Keijzer, geb. de Kulijper, d. A. M. Klaver, geb. Re- nirie, z. G. C. van Dort, geb. v. dl Bosse, z. OVERLEDEN E. Pluijmers, vrouw van J. Lavoopjl, 63 j. P. M. M. van Schaik, vrouw van J. C. Mink', 72 j. J. Kaljouw, geh. met P. Franse, 81 j. EEN ZEGEN VOOR DE MENSCHHEID. Iedere lijder aan verzwakte nieren, die gaarne Zijn gezondheid zou her krijgen, behoort Foster's Rugpijn Nie ren Pillen te gebruiken, het middel, dat nieuwe kracht en energie aan tal van angstige nierlijders bracht. Het 25-jarig succes stempelt dit niermiddel tot een ware zegen voor de menschheid. Ook gij kunt daarvan profiteeren. Be gin nog heden met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Merk op hoe uw gezondheid erdoor verbe tert Hoe de rugpijn afneemt, hoe de pijn in uw ledematen en spieren ver mindert, hoe spoedig uw nier- en blaas- stoornissen verdwijnen. Door het ver sterken van uw zwakke nieren raakt gij bevrijd van urinekwalen, rugpijn, rheu- matiek, blaasontsteking, waterzuchtige zlwellingen, ischias en spit. Stel 't niet uit. Laat de trage nierwer king niet van kwaad tot erger worden. Begin dadelijk met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Kom de aangetaste nieren te hulp, waardoor het bloed weder be hoorlijk gezuiverd en verrijkt wordt en het geheele gestel bevrijd wordt van schadelijke onzuiverheden. Foster's Pil len worden vervaardigd in modern in gerichte laboratoria, worden noch bij de vervaardiging, noch bij de verpak king door menschelijke handen aange raakt, en bevatten geen schadelijke be- standdeelen. Verkrijgbaar (in glasverpakking jmet geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Steedis brengen wij U 't nieuwste in SCHOORSTEEN- en KAPSTOKKLEE- DEN, THEEKLEEDEN en FANTASIE KLEEDJES. Lage prijzen. Erven GABRIËLSE, Noordsiraat. jm* VRAAGT: UWEN WINKELIER SPOOK' MOSTERD Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culeniiborf. KERSENLIMONADE: Speciaal voor herstellende zieken! ANANAS: Voor de dames! AARDBEIEN en FRAMBOZENVoor kinderen l SINAASAPPEL troebel voor iedereen Weest gesorteerd in het fjjnste merk en bestelt dus tjjdig bij A;:./--: - -V -- Ontvangen Puike Westkapelsche Aard appelen 5 cent p>er kilo, Kleine Aardap pelen 3 cent per kilo biji H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat. Ter overname aangeboden een (Duitsch fabrikaat). Ad'res Lange Singel straat N 192, Middelburg. voior klein gezin. Adres Spanjaardstraat E 73. Te koop een gebruikt Adres Overveldslaan E 58 b. d. Tram singel. TE KOOP. Adres Leliestraat S 149e. TE KOOP. Adres Noordsingel S 194. OPRUI ING BH Huis van Ongeregelde Goederen Langedelttl20

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1