Wilt gij uw goederen prima behandeld hebben? Zonnebrand! HUIS VAN ONGEREGELDE GOEDEREN PROFITEERT van onze prachtige Zomer-Reclame D. C. BOUWENSE, Chr. Historische Kiesvereeniging OPENBARE-VERGADERING RECLAME-AANBIEDING Landhuisstof NntsspaaM Bogarflstraat D 51 Middalrg. BLOEMISTERIJ BALJEU. LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. H. RABBERS Co. Regenjassen. Damestasschen, FRANS DAMMAN Meubelmakers mooie Papegaai Heerlijke Reuzelbollen. Zaterdagmiddag 29 Juni naar de weide tusschen Noord- en Seissingel!! Een nette Loopjongen Loopjongen, tlinke Loopjongen, i Net Meisje eene Dagdienstbode. Dienstbode. Een net Dagmeisje ZOMER AANBIEDING. Fa B. BOUMAN. SprekerMr. Dr. J. SCHOKKING Onderwerp: „OM NATIONALE POLITIEK". E. H. BOASSON Co. Ontvangen D.C.Bouwense, ECHT LEDEREN AGTETASSCKEN Nette Meisjes Bij aankoop vanaf f 2.50 Contant, geven wij zeer fraaie GESCHENKEN, geheel naar eigen smaak Specialiteit in Kinderwagens. MIDDELBURG. TOEGANG VRIJ. Slechts één week geldig contant zonder korting Marine-Staal en Pauw-blauw, Amandel-reebruin en Havanna, licht en donker grijs. een Jongensfiets, Bonne Mère, Firma W. P. Maljers, PAPIER en ZAKKENHANDEL gosdkoope Emaille. Waschmachine (de Ster) met Wringer, jonge Katten. Oud Holl. Wafeltjes. Een Damesfiets Een Loopjongen flinke Jongen Dienstbode gevraagd 1 Leerling 1 Leerling gevraagd voor dg morgenuren van 9-12 uur. Adres HENNINB, Markt C14. een Dienstbode Dagmeisje gevraagd Een net Meisje net Loopmeisje. nette Dienstbode, een Keukenmeisje, Tweede Meisje. net Dagmeisje flink Dagmeisje nette Hulp Heerlijk Bruin Speculaas, Firma W. P. MALJERS, No. 238 Winkelmeisje een Meisje Macco Heeren Pantalons en Borstrokken Extra kwal Tricot Heeren Pantalons Prima Graslinnen Heeren Hemd Khaki Heeren Hemden (groote maat) Heeren Overhemden Heeren Sokken, mooie dessins Kinderkousjes Beige kleuren Kinder Jaspé Kousjes Jongens en Meisjes Sportkousjes Kinder Sokjes, ook in effen en fantasie Alpima Mutsjes in mooie kleuren Kinder Directoirs, mooie kleuren vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf f 0,89 - 0,98 - 1,39 - 1,29 - 1,49 - 0,19 f 0,15 - 0,29 - 0,39 - 0,19 - 0,98 - 0,18 VERVEN. STOOMEN. Beef het dan bij ROELOFTZEN, Tilburg. Dames Directoirs (nieuwe kleuren) f 0,54 Witte gebreide Dames Tailles - 0,49 Extra aanbieding in gekleurde Dames Com bines met mooie Ecrue kant vanaf f 1,29 Dames Kousen in Maco en Katoen vanaf - 0,26 Zijde en Fil d'Ecosse Kousen vanaf - 0,68 Extra aanbieding in zware Zijde Flor Kous - 0,98 Bakvisch Kousen in Maco, Zijde en Fil d' Ecosse in moderne kleuren vanaf f 0,69 LANGE DELFT 120. ENORME KEUZE. LAAGSTE PRIJZEN Groote Zeeuwsche Wandelbazar - Korte Delft G 3, F 25 op MAANDAG 10 JUNI a s., des avonds 8.15 uur In de Bovenzaal Sociötelt „DE VERGENOEGING" Ingang Vlasmarkt. Oud-Minister, Lid 2e Kamer Staten-Generaal. 80 c.M. breed. 25 ct. 100 c M. breed 30 ct. 120 c M. breed 36 ct. per el. ONDER DE LUIFEL Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 19-12 uur en 1-2 vu*, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pGt van één tot 10.090 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komit der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per glre Spaarbank Ne. 92296 worden gaaroe verstrekt. uw SPECIAAL ADRES voor goede en moderne Nieuwste modellen, I en II-rij knoopen, wijde Raglans met split, breede kraag en revers, zeer nieuw. Model II-rij knoopen, flink breed in de schouders, 2 breede revers met en zonder ceintuur. (Schitterend model) in zeer tijne kleuren zooals v.h. Ce Muijnck Langevele K 219. Telefoon 330. Adres Tammeling, Spanjaardstr. F 74 een fraaie sorteering in de nieuwste modellen modekleuren. KORTE DELFT G 3 en F 25. voor f 3.50. MEDICINALE SL0EGW1JN Firma W P. MALJER5, L. Noordstraat C 42 - Middelburg Prima Vliegenvangers Fransch Cellophaan MEUBELMAKER of HALFWAS gevraagd. gevraagd. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te meiden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-258, Middelburg. Na opieiding hoog ioon. I ;i Depót GOES WED. M. DE JONGE. Voor MIDDELBURG GEBR. BLANKER, POTTENMARKT. Wordt ook aan huis 'afgehaald. Door Zon Verbrande Huid, SE1SWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIfZEN. Q-4 Een prachtig gasfornuis met uitneembare bran- |§i| dere, in- en uitwendig geheel geëmailleerd. Een p/? gasfornuis, gemakkelijk «M te onderhouden en met ||lHf een langen levensduur, Kortom: Een ideaal fornuis, een „Inventa"! Wat wilt U meer? A. *7* *Q 03 TE KOOP spotprijs. voor zieken en zwakken. Prima kwaliteit, prijs f 1.20 per flcsch. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. een fijne eierbiscuit. Prijs per ons 20 cent. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. Bg Apoth «n Dregistan Ontvangen een zending Komt zien. Aanbevelend, L. VAN OORSCHOT, K. Noordstraat mprk ERGO. Speciale pr(]Vm voor wederverkoopers speciaal voor het afdekken van Lampe- kappen tegen vliegenvuil. Op de Kerkorgelfabriek A. S. J. DEKKER, GOES, kunnen worden ge plaatst eenige Zij, die genegen zijin bij vast wierk in Goes te komen wonen, genieten de voorkeur. Adres Kerkorgelfabriek A. S. J. Dek ker, Goes. Te koop wegens plaatsgebrek een met of zonder kooi. Adres bureau van dit blad. Te koop een zoo goed als nieuwe de helft der waarde. Adres bureau van dit blad. Hebt U moeilijke voeten1, draagt dan schoenen met de ingebouwde Steunzool. Verkrijgbaar bij A. WONDERGEM, Schoenhandel Br eestraat. Tehuis gezocht voor Te bevragen Seissingel R 67a. BIJ J. PIETERSE, Rund-, Varkens- en Kalfsvleesch aan oomcurreerende prijzen. Fijne Ham per ons f 0.30. Rund- en Kaifsrollade per ons f 0.22. Te koop in goeden staat zfijinde DAMES FIETS imet V. T. Lamp, voor "spotprijs. Adres Zuidsingel E 40c'. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 Zeer licht en fijtn. Prijs per ons 20 cent. Aanbevelend, Firma W. P. MALJERS, Markt 7 Telefoon1 557. TE KOOP. Adres Schiutterhofstraat 127. SLAGERIJ LION COHEN, VARKENSMARKT. Beslist van eerste qualiteit Rundvkesch. Lappen 65 cent, Stukjes en Rollade 65 cent, Gehakt 55 cent, Biefstuk 100 cent, Rosbeef 80 cent, alles per pond1. ELKE DONDERDAG VANAF 9UuR M. DE REQT, MOLSTRAAT. Adres J. J. Antheunisse, Meubelmake rij, Kinderdijk. Adres Firma Oosterhuis, Langedelft. gevraagd, 14 a 15 jaar. Adres Bloemenmagazijn Lange Noord- straat. t Terstond een gevraagd. Adres Kooman, Loodgieter, Spuistraat. Adres Ch. J. de Wolff, Segeerstraat H 98. Gevraagd door D. DE JAGER Jr. Voor 't Kantoor, Voor den winkel. Terstond nette, eenv'oudige gevraagd, voor lichte bezigheden, niet beneden 14 jaar. DRUKKERIJ „DE LANQE JAN", Noordstraat naast het Postkantoor. Tegen 17 Juni gevraagd een Adres O. Robijn Co., Langedelft H 14 MeVr. Hoindius, Vlasmarkt, vraagt voor dag of dag en nacht. Hulp voor kinderen en kantoor aanwezig. Voor direct gevraagd Adres Markt K 170. voor halve dagen, 's Zondags vrijl. Adres Rouaansche Kade O 140. Mevrouw Fagginger Auer, Abdijpoort, vraagt eene gevraagd van 8 tot 12 uur. Adres Langedelft H 6 boven. Gevraagd een Adres Drie Spuiten, Kortedelft G 4-5. GEVRAAGD vloor dag en macht met 1 Juli. Aanmel den1 's aVonds na 8 uur. Adres Lange Burg B 8, Middelburg. GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD eenigszins bekend met koken en een Gevraagd een van 8—4 uur. Adres Loskade P 265. j Gevraagd een niet beneden 16 jaar. Zondags Vrij. Zich aan te melden bij! Boekhandel Baurdoux. Gevraagd bij eenvoudige menschen een Prijs per ons 12 cent. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. in ae huishouding, voor dag en nacht. Adres Keizerbaan A 58v, Oost-Souburg. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt bet mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat II adverteert. Gevraagd een net aankomend die iooik geniegen is huishoudelijk Wierk te verrichten. Leeftijd niet beneden dp 17 jaar. j' BrieVen onder letter X bureau v. d. blad GEVRAAGD Voor dag of idag en nacht, niet beneden de 18 jaar om in het huishouden behulp zaam te zïjln. Adres Hotel Abdij!. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Aan melding van 78 uur namiddag. Adres Mevr. de Paauw, Markt I 3.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4