SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER! SIMON DE WIT, - Langedelft B 147. EXTRA KOOPJES REGENMANTELS en REGENJASSEN M. VAN L00, Piano, DC US MIDDELBURG BRILLENMAKERS DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. Minister BEELAERTS VAN BLOKLAND komt Advocaat Fa M. W. VAN AARTSEN, KAAS! „VITAMIN"-Noordstraat van allo Hoeren- en Kinderkleeding. Nieuw Engeland, M'burg, Langedelft B140 Old England, Goes, Papegaaistraat 2-3, Santega-Coat. Trouwfeesten en Partijen Denevers Frères, IP SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER, Wm" DE BESTE Fijne Advocaat AMSTERDAMSCHE BANK N.V. 1 J Drinkt SIMON DE WIT's KOFFIE, ze is een kwaliteit beter, ADINDA, iets nieuws op theegebled, per pakje 35 cent. Simon de Wit's Limonade Siropen Ziet onze speciale KAAS-Etalage's in de nieuwste dessins. MOOIE DUiïSCHE PIANO VAN DAMME's Piano-en Orgelhandel VOORDEELIBER DAN ANDEREN LAAGSTEN PRIJS KOENA-WINKEL, Langaviele 208, Heerlijke fijne Witte en Komijne Kaas a 10 cent per ons I Zijne ongeëvenaarde EDAMMERS van circa 2 kilo voor f 1,75 per heel® bol. JAC. L. A. DE LANGE. Uw Adres voor Kaas Is toch Donderdag 6 Juni 's morgens 9 uur, Zaterdag 8 Juni 's morgens 9 uur. Ziet vooral onze Etalages. 11.50, 14.-, 17.50, 22 50. 25.50,29.50,32 50, 37.50. Verkoophuis „Amerikaan" Zuivere Natuurwijnen BOLIER, Spuistraat. Bijkantoor Middelburg ALLE BANKZAKEN KLUISINRICHTING >''Y UT Ie soort Groene Zeep 10 cent per pond le soort Gele Zeep 11 cent per pond le soort Glycerine Zeep 12 cent per pond Voor afname bij hoeveelheid extra korting Simon de Wit's Huishoudzeep 6 stukken voor 22 cent Simon de Wit's Zeeppoeder .3 pak voor 22 cent HUfSHOUDJAM per 1 ponds-pot 35 cent per 2 ponds-pot 68 cent per 3 ponds-pot 98 cent Emmertjes a 5 pond Fl. 1,65 per emmertje pes* pond 62, 75, 95 en 125 cent. Neemt proef met deze overheerlijke theesoort en verzamelt de bons, welke zich in de pakjes bevinden, ze geven recht op zeer fraaie geschenken. Vraagt de Geschenkenlijst van ADIIVDA, iets nieuws op theegebied. in 6 verschillende smaken per halve flesch 32 cent per heele flesch 60 cent Goudakaas Volvette Zuid-Hollandsche Goudakaas Edammerkaas Noord-Hollandsche Edammerkaas vetgehalte 40 plus vanaf 35 cent per pond vanaf 48 cent per pond vanaf 35 cent per pond vanaf 150 cent per stuk per half pond 25 cent per half pond 25 cent per half pond 25 cent -1012 cent per pond 1014 cent per pond 12—16 cent per pond -14—18 cent per pond 14 cent per pak 15 cent per pak Vruchten- Wafeltjes Frou-Frou Mocca Wafeltjes Prima Tarwemeel 8- Tarwegriesmeel Tarwegriesmeel grof Havermout 10- Simon de Wit's Patent Tarwebloem Simon de Wit's Zelfrijzend Bakmeel „Diamant" Prima Zalm vanaf 29 cent per blik Roode Zalm Cove 39 cent per blik Ziet onze special® Etalage Zomer-Ar tl kei en. Zonder prijsvarhooging bezorgen wij bij U aan huis. Telefoon 55 MIDDELBURG Telefoon 55. U:': U U „V .Y.-.-; Èst? .r -A - p ïjiii Whipcord Regenjassen Gabardine Regenmantels Whipcord Regenmantels Wollen Capes Leeren Jakkers f 10,50 - 7,75 - 9,75 - 3,75 - 25,50 Korte Noordstraat E 3 Middelburg te koop aangeboden, prijs f 285 met garantio. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. tegen zijn VLISSINGEiM MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting Ziet gij ouder uit dan gij zijt? Roster's Maagpillen %t en met Woensdag, as. Voot 20 cents 1 pond Jlijst van 25 ets. pak (Kcwecmout van 25 ets. 1 pak Custazdpoedec van 25 ets. 'Is pond J5ak~ en kBcaadvet van 25 els. 1 doos Tlap&lUains van 25 ets. 1 JxiMel Chocolade van 25 ets. Voot 20 ets. nrwwfinn1 Speciale aanbieding onzer bekend® thans slechts f 2,15 per flesch. Markt C 2. Prima Rund- en Zwaar Kaifsvleesch Prachtige doorregelde LAPPEN, 60 cent per pond H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat (wegens vergevorderd seisoen) Alle goederen welke wij gereed hebben, worden 15 tot 20 verminderd, terwijl op maatkleeding 10 reductie wordt gegeven. Deze prijsvermindering vangt aan voor Magazijn NIEUW ENGELAND" Lange Delft S 140, Middelburg en voor Magazijn „010 ENGLAND" Goes, Papegaaistraat 2-3 Wij maken er vooral op attent, dat wij geen oude goederen hebben, doch enkel ©n uitslui tend nieuwa friesche goederen, voor dit seizoen vervaardigd. Aanbevelend, verwerkt van prima stoffen, in mooie zachte tinten Extra mooie kwaliteiten, chique en modern Draagt onze 12 maanden garantie voor waterdichtheid. Geen Betere Wel Duurdere MIDDELBURG. MIDDELBURG AMSTERDAM. KAPITAAL f 55 000 000 RESERVE f 45 250.000 LANGE NOORDSTRAAT. r'. - - Noordstraat L 187 b\j het Stadhuis, MIDDELBURG. Slechte spijsverte ring, verstopping, maagkwalen enz., werken nadeelig op uw humeur en ge stel. Foster's Maag- pillen zijneen zacht- werkend laxeermid del, dat uw kwaal doet verdwijnen. Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. er niet toe met zjju BELGISCH VERDRAG de Nederlanders zóó in hun sas te brengen,, als de de Middelburgers met zjjne Zjjn andere Zuivelproducten als SLAGROOM, KOFFIEROOM, YOGHURT ja Yoghurt vooral voor menschen die gezond willen blijven of worden FLESSCHEN-MELK, ROOMBOTER, enz. Telef. 455. Greote Prijsvermindering Regenjassen Indien U belang stelt in drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar STELT PRIJS op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL en LIKEURSTOKERIJ UWE WIJNEN. Per flesch. Roode Zoete Afrikaansche Wijn 1.25 Witte Italiaansche Zoet 1.25 Zoete Mistellawijn 1.25 Zoete Witte Afrik. Missiewijn der Paters van Algiers 1.30 Chat. Bellegarde (oude Bord.) 1.25 Montbazillac zoete Fransche Witte Wijn, zeer fijn 1.30 Advocaat 2.en 2.25 Boerenjongens op Brandewijn 2. Koren jenever per liter 2.70 Koren Brandewijn per liter 2.80 Zoete Schillen Brandewijn per liter 2.60 Fransche Cognac per flesch 2.75 Cognac fin Bois per flesch 3.25 Bolo Oude Jenever per liter 3.85 Bij partij genomen KORTING. GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. Wijnhandelaren Likeurstokers. TE KOOP Westkapelsche Blauwe 5 cent p. Kilo. Bij 25 Kilo wordt aan huis bezorgd. Per 10 Kilo 45 cent, per Mud f 3.—. CH. C. LEEMANS Co. belasten zich met In- en Verkoop, Ruiling, Verhuring, Verhuizingen, Schoonmaken, Zuivering, Bewaking en Onderhoud van Gebouwen en Woningen. Tevens personeel gevr. en aangeboden. Adres Kapoenstraat A 14, M'burg. VERHUURT LOKETTEN in haar

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3