YELO ELECTRISCHE WASCHMACHINES i Speciale Aanbieding Restanten M. VAK LOO, K. iritr. E 3, Middeling H SCHITTERENDE VOORSTELLING, Elite Voorstelling. s JORETTA, kleurencream OPRUIMING Top-Water proeten OKKINGA'S UIERZALF ÜW ADRES H, COZIJN L, Delft 126 H. MEYER Middelburg Fransche Bazar. Toren Ma I z e n a G. LIGTMANS Dordrecht. VERKOOPHUIS AHERIKA&N Jongeheeren- en Heeren-Costumes Sportpakjes. ALEWIJRSE'S OGHTERDVOEDER ORGELS. lil D Cl Circus arl agenbeck W. DE KAM, Vlasmarkt 75 CENT SPRUTOL WATERPROOF-STOF Fl. 6,90 "WÊ met Verrassingen. EXTRA KORTING GRAAFEILAND Waarom zoudt U Langer Lijden? 7eeuwsche Piano- flrgelhandel x So Probeer eens een doosje van 15 cent. HEEREN-, DAMES- en KINDERSCHOENEN. Vlasmarkt K 150, Middelburg, voor Hengelsport-Artikelen IJZERHANDEL RECLAME DAMES-REGENMANTEL Heeren Kleedingmagazijn Voor Reparatie aan Rijwielen is MA8AZIJN BROENENDRAAK Nieuwe en Gebruikte ORGELS o YT^nof f QA D® volmaaksto, goedkoopste en erkend beste. Vanaf f Qrt Uil cl A A vVj Demonstraties ter overtuloina on aanvraao. tAilcIA A vl/j"" De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A @0-91, MIDDELBURG. MM® Blauw Serge Costuums Tweed en Fancy 19-rij Jongeheeren Costumes Kinderpakjes blauw (leeftijd 11 jaar) Kinderpakjes (Tweed) Matrozenpakjes Linnen Matrozenpakjes Linnen Matrozen Blousen Linnen Hoeren Costumes 16,75 16,75 7,75 4,50 4,25 3,25 1,90 1,00 4,75 MIDDELBURG MOLENWATER 4 MASTEN terug van Zuid-Amerika. HEDEN AVOND 8 UUR Morgen Donderdagavond 8 uur 99 QOMAI IQ Somaliedorp uit Abessynië 99 «UWSHLIÖ Mannei]) YroUwen en Kinderen DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT SANGUINOSE tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Gebruikt dan de Sanguinose! wit, licht en donkerbeige, licht en donkerbruin, voer 't fijnste leder. zal vanaf 3 JUNI tot 14 JUNI levert vanaf heden hare alom be kende LIMONADE-SIROPEN als Frambozen, Citroen, Sinaasappel, Ananas, Grenadine, voor slechts por heele flesch. Tevens het bekenke Belgische Natuurbronwater voor slechts 25 cent p©r Literflesch. ZOMER f verdwijnen spoedig door een pot Wij probseren met ons werk onze klanten te vreden te stellen, en dit lukt ons meestal. Wij ruilen ORGELS JOH. DE HEER, hebben wij in een Ruime sorteering in VERSCHILLENDE MODELLEN. in goedkoope, maar ook in de prima kwaliteiten. De Zijden en Peau de Suède soorten in diverse kleuren zijn ondoordringbaar. Vraagt U eens naar onzen in diverse kleuren'en gegarandeerd waterdicht voor slechts DE PRIJZEN ZIJN VOORDEELIG. geeft vanaf heden op GOED EN MODERN. PROFITEERT het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. 2V2 Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. Betaling vanaf 5 gulden per maand. Langdurige garantie. - Franco levering. - Korte Burg A 33. Rgpareeren Stemmen - Inruilen. -«1 WËM: O (3 (3 0 O "H O O UJ 0 "8 1L. 1L. O H «I O ffl C5 O 1X o. O BH V V-- Voor de eerste maal in Nederland Dagelijks vanaf' 10 uur Stal- en Menageriebezichtiging Volwassenen*50 cent. Kinderen 25 cent. Cassa geopend vanaf 10 uur. Voorverkoop: Sigarenmagazijn M, E. S., Markt C 1, Middelburg. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking. Hebt gij een bleeke kleur Last van hoofdpijn Last van mis selijkheid en duizeligheid? Hebt gij suiziDgen in het hoofd en in de ooren? Pijn in den rug en lendepijn geen kracht; zjjt gij gedurig moede en is U alles te veel Hebt gij last dat gij niet kunt inslapen Zjjt gij prikkelbaar en zenuwachtig? En wilt gij daarvan spoedig en afdoende genezen? Wilt gij weer spoedig vroolijk, levenslustig en gezond wezen De Sanguinose is het beste, snelst werkende, ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. Sanguinose kost: per tl. f 2,6 fl. f 11,—, 12 fi. f 21, Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4. VAN DAM Co. Den Haag. houden van restanten van ALLES PRIMA KWALITEIT. ZIE ETALAGE Bij alle Drogisten. ANTOINE VAN MIERT SCHILDER BEHANGEE. Lange Giststraat F 176. Hoe gaver de uiers, hoe meer melk. Hebt daarom bij het melken altijd een busje bi] de hand, om dit van ouds bekende middel bij het eerste teeken van harde of ontstoken uiers toe te passen. In busjes van f0.50 en fl.- Bij Drogistenen Winkeliers. 2 B zéér voordeelig uw oud instru ment in bij aankoop van een nieuw. contant of van f 0,20 per dag. De kwaliteit onzer instru menten is algemeen bekend de prijzen zijn- zeer billijk. Volle Garantie. Vraagt nogheden inlichtingen ROTTERDAM Oostzeedijk 324-32. Vischtuigen, Karpertuigen, Haakjes, Palinghaken, Dobbers, Looden, Ge spleten Hageldrijvertjes, Japansche Zijde Palingkoord, groote sorteering in Sluit? hengels en Bamboehengels, Rugzakken, Kruisnetten en Palingfuiken. GRAVENSTRAAT 257. REGENMANTELS Het konflict duurt nog steeds voort, wij koopen dus steeds nog niet bij dezen Werkgever. Dezer dagen worden opnieuw1 aan de Fransche Bazar eischen gesteld, NU NAMENS DE BEDIENDEN ZELVE, wij zullen de inwoners van het eventueel antwoord op de hoogte stellen. Tot zoolang geen overeenkomst is bereikt koopt dus niemand in de Fransche Bazar. Steunt allen onzen rechtvaardigen strijd. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. fc* fc! Als men zoo nu en dan des morgens slechts een weinig Purol even tus- schen de handen wrijft, dan wordt dit bij het uitstrijken door de haren, onmiddellijk daarin 'opgenomenen het H gevolg hiervan is dat na het kammen Uw haar den ge heeien dag keurig blijft zitten Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelp-gruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. HOEK LANGEVIELE. Krabben en wrijven inaakt het jeuken erger. Ge beschadigt de huid en kunt 's nachts niet slapen. Koop een flacon d.d.d. De eerste druppels doen de jeuk reeds bedaren en bezorgen U een rustigen slaap, d.d.d. brengt altijd verlichting, omdat het diep in de poriën dringt en daar de ziektekiemen doodt. Het is geen vettige zalf, maar een heldere vloeistof. Ekzeem. uitslag en andere huidaandoeningen wijken spoedig voor d.d.d. Koop nog heden een flacon van f 0.75 of f 2.50 bij Uw Apotheker of Drogist, CL IS. ondersteunt de heilzame werking der D.D.D.-Vloeistof en houdtde f9 huid gezond, f 1.- p. stuk. Al in diverse merken. oc

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2