SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER! SIMON DE WIT, Lange Delft B147 FRANS DAMMAN, Duitsche Piano Douwe Egbert's Tabakken Sm Min Overheerlijke Limonade-Siropen SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER. WM Kvttis- GRAAFEILAND MIDDELBURG - MOLENWATER MAANDAG 3 JUNI GALA PREMIÈRE 's avonds 8 uur. de 10 AS6ARDS 10 YilolMiii BoroaslMizoi ij ALEWIJHSES 0 GHTENDVOEDER uiduiislaq - Ore J SPECIALE AFDEELING VOOR KAAS. Telefoon 55. MIDDELBURG. Telefoon 55. W&&W? faumne smelle, zefccgéiS ©aa grevgagloog© wei LIEVEGOED's LIMONADESIROPEN PAPIER- en ZAKKEKHANDEL Ruime lorteering TEKSTEN Fransch Cüophaan Slechts f375. Coöp. Crediet-, Spaar- en Oep. Bank voor Zeeland G. A. Voor Reparatie aan Rijwielen is Slechts voor 4 dagen. Schitterende Voorstellingen. SCHITTERENDE 8R0EPEN ^rg8e,»d LfB46TÏER. M ede,s" Coöp. Ver. „De Broederband", Langeviele en het Filiaal Jacob Catsstraat. en met lOaensday a.s. 5 pond iiecmeet a 12 cis. 60 cte. 10 JCippenuoet 9 - 90 lücuicde 150 cents vaoc 120 ets. 5 pond Jiuikenooec d 11 ets. 55 cis. 2 pak Opfokooec 25 50 lüaaxde 105 cents oooc 80 cents. de Qcuytec Zaan MARAZIJN 6R0ENENDRAAK NEEMT PROEF met onze in 6 verschillende smaken verkrijgbaar PER HALVE FLESCH 32 CENT PER HEELE FLESCH 60 CENT Appelmoes Perziken Abricozen Peren het bekende merk „Rayvale" Ananas (blokjes) Ananas (schijven) 50 cent per groot blik 52 cent per heel blik 55 cent per heel blik 70 cent per heel blik 32 cent per blik vanaf 45 cent per blik Vergelijkt SIMON DE WIT's KOFFIE, ze is een kwaliteit beter! Per pond 62, 75, 95, 125 cent. ADINDA, Iets nieuws op theegebied, 35 cent per pakje. Drinkt deze overheerlijke theesoort en verzamelt de bons, welke zich in de pakjes bevinden. Tegen inlevering van een bepaald aantal bons, ontvangt U zeer fraaie geschenken. Vraagt nog heden de geschenkaniijst van ADINDA, iets nieuws op theegebied. Griespudding in 5 versch. smaken 10 cent per ons Vruchtenpudding met heele vruchten 12 cent per ons SIMON DE WIT's ROYAL PUDDING in 5 verschillende smaken, 5 pakjes voor 24 cent. Vruchtenwafeltjes Frou-Frou Mocca Wafeltjes Bitterkoekjes Voor alle mondjes ZAANSCHE RONDJES Onza heerlijke Tafelkoeken, per grooie bus 22 cent. Californische Haring in tomatensaus 28 cent per blik Californische Haring in tomatensaus merk „Delmonte" 30 cent per blik Prima Zalm het bekende merk „Geisha" 29 cent per blik Roode Zalm merk „Cove" 39 cent per blik 25 cent per half pond 25 cent per half pond 25 cent per half pond 12 cent per ons bieden door hun fijne smaak aan elk waf wils da Lievagoed's Fabrieken, (N.V. „DE HOUTTUINEN",) AMSTERDAM C. L. Noordstraat C 42 - Middelburg het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. SEIZOEN 1929 4 MASTEN NA 2 JAAR AFWEZIGHEID EEN MANEGE Alles Ie Rang. Schitterende nummers WOENSDAG 5 JUNI, om 2 en 8 uur DONDERDAG 6 JUNI GROOTE ELITE VOORSTELLING. De Jongleerende ZEELEEUWEN Gemengde RoofdlerengroepLEEUWEN, TIJGERS, KRAAGBEREN 99 €1 O IWS ih. 1 I het mystieke, vrome volk uit Abessyuië vertoonen in de O O gWIIIMLUJ Manege hunne KRIJGSSPELEN. DE GUANACO IJS- en BRUINE BEREN SENSATIE SENSATIE 7 INDISCHE OLIFANTEN 7 S. BARON v. REDWITZ OEFENINGEN IN DE LUCHT DE VLIEGENDE MENSCHEN Sensationeels TrempoSinakt de 3 BESTE JOCKEY's PIP* 10 Clowns, Augusten en de 5 Babusio zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de a Contant en In Haar. Langedelft A 90-91, Middelburg. 272 Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. 1 -■ '"7V ,'V 1 i v-.v-:-, .V -> :y-!; -<■ :ï-\r fv1 y-% - 'V «2e tvoat&evh&TlB •p&cèteg'a «sera» fee§ KERSENLIMONADESpeciaal voor herstellende zieken ANANAS: Voor de dames! AARDBEIEN en FRAMBOZEN: Voor kinderen! SINAASAPPEL troebel voor iedereen Weest gesorteerd in het fjjnste merk en bestelt dus tydig bij van NELLY TEN HAVE met diverse LIJSTEN. speciaal voor het afdekken van Lampe- kappen tegen vliegenvuil. in goeden staat, mooie zwarte kast. Zuivere volle toon. Betaling desgewenscht met f' 10, per maand. Leveriüg franco met schriftelijke garantie. KORTE BURG A 33 MIDDELBURG. OPGERICHT IN 1876. MIDDELBURG. Dir. C. A. MINDERHOUT, NIEUWE POORTSTRAAT 194. CREDIETVERLEENING tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid. Billijke voorwaarden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpien en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Oabriëlse, Café de Koophandel. Circus Carl Hagenbeek UIT STELLINGEN HAMBURG. Terug van Zuid-Amerika. 15 maanden met ongelooflijk succes in Argentinië en Brazilië. Nog nooit vertoond in Holland, Alleen voor de Matinee betalen Kinderen onder 12 jaar halve prijzen op alle rangen. Dagelijks vanaf 10 uur Stalbezichtiging en Tentoonstelling. Volwassenen 50 ct. Kinderen 25 ct. Sted. Belasting inbegrepen. ZELDZAAM 6 gedresseerd» ZEBRA's 6 voorgesteld door GINDL. hoogst vermakelijk gepresenteerd door OSTMANN. ongeëvenaard zeldzaam, boeiend voorgesteld door den jongen dresseur A. KADEN. de grootste springer. voorgesteld door DOKSANSKY. de beste wipplankaerobatenbehaalden een triumph in Zuid-Amerika. voorgesteld door NEUFFER Hoogeschoolrijder. Gez. PRINCESS. 4 DRAGA'S 4. door de 4 cleos 4. de Gebroeders REINSCH. de origineelste, grappigste muzicale Clowns. Goed Tcherkisch Orkest (20 Personen) onder leiding van den Heer KORAL. Populaire prijzen van 75 cent tot f 3,50. Sted.lijke belasting inbegrepen. Bespreking genummerde plaatsen 10 cent extra. mr Eiken avond 8 uur SCHITTERENDE VOORSTELLING. Op Woensdag 5 Juni om 2 uur MATINEE met ONVERKORT PROGRAMMA. Alleen voor de Matinee betalen de kinderen HAL\ EN PRIJS. Stalbezichtiging en VolkstentoonstelliDg vanaf 10 uur. Volwassenen 50 cent, Kinderen 25 cent. Voorverkoop SIGARENMAGAZIJN M. E. S., Markt C 1, Middelburg. Verkoopdepöt CH. C. LEEMANS Co. belastera zich met In- en Verkoop, Ruiling, Verhuring, Verhuizingen, Schoonmaken, Zuivering, Bewaking en Onderhoud van Gebouwtera en Woningen. Tevens personeel gevr. en aangeboden. Adres Kapoenstraat A 14, M'burg. HOEK LANGEVIELE. Wasch de aangedane plaatsen Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep; droog dan voorzichtig af en doe er wat Purol op. Herhaal dit eiken dag, zoo lang het noodig is.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3