Trouwfeesten en Partijen Denevers Frères, een FOTO-TOESTEL, J, M KRIJGER, „Onze Beginselen en onze Organisatie", I I FRANS DAMMAN, Teksten Stalhoudersknecht Een Jongen NETTE WERKVROUW nette Werkvrouw Werkvrouw of Meisje, een Dagdienstbode. Net Dagmeisje Net Meisje Fa K. MEERTENS Jr., Een net Dagmeisje eene Dagdienstbode. inderkopjes RECLAME AANBIEDING E. H. BOASSON Co. _üjJ DRUKWERK. Extra Aanbieding! THEEDOEKEN VetmicelCi jw UlacacwL Kolenhandel met Spaarkas. Nette Meisjes Zuivere Natuurwijnen Joh. de Heer, met mooi,dik haar Flinke KEUKENTAFEL en een TAFELKASTJE te Koop. twee ongemeubiSeerde Kamers. een Kinderwagen en een onbekl. Wieg. Waschmachine (de Ster) met Wringer STATENKRING MIDDELBURG. Donderdagmiddag 23 Mei a.s. half 2 uur spreekt d© Heer Lid der 2e Kamer, in de BOGARD2AAL. Leden en geestverwanten hartelijk welkom. Slechts één week geldig contant zonder korting de Qcuytec Zoon. C. HU IJSMAN, Lange Beere K 250 PAPIER- en ZAKKENHAKDEL Flinke Jongen Fa LITTOOIJ BLTHOFF, frette Jongen Flinke Werkvrouw DIENSTBODE een Dagmeisje NET DAGMEISJE GEVRAAGD een Dienstbode, Firma D. DE JAGER Jr. Winkeljuffrouw Jongmensch, Werkvrouw gevraagd Nette Werkster net Dienstmeisje. Loon 6 gulden per week. een© Dienstbode flink Dagmeisje MIDDELBURG HET BESTUUR! KATOEN HALF LINNEN HEEL LINNEN 53 X 60 68 X 70 17V2 25 ct. per stuk j57 X ^70 gezoomd 37ï/2 ct per stuk 73 X 75 gezoomd 50 ct. per stuk ONDER DE LUIFEL. sÏM en met Woensdag, a.s. &ke koopec aan: pond ontvangt 1lh pand 2 pak 3 pak Aan EVERTSÉ'S Kolenmagazijnen is verbonden een Spaarkas, wekelijksche contributie wordt afgehaald, geen onkosten Levering wordt op eerste aanvrage op door U te verlangen tijd en dag bezorgd Voor Noordweg en Brigdamme vertegenwoordiger A. Jansen, Brigdamme B 138, thans Bestelhuis. Aanbevelend. P S. Gelden worden wekelijks gestort op de N. E. D. M. I. D. D. Bank. Onder controle eener Accountants-bureau. L Noordstraat C 42 - Middelburg Ontvangen een nieuwe Zending van NELLY TEN HAVE met diverse LIJSTEN!. EEN 8QED ADRES VOOR ALLE SOORTEN mm MIDDELBURG Hl f of NOODHULP gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater U 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. gevraagd, niet beneden 14 jaar. Kortedelft 6 10, Middelburg. Houdt Zaterdagmiddag 29 Juni a s. vrij! Indien U belang stelt in drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar STELT PRIJS op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL en LIKEURSTOKERIJ UWE WIJNEN. Per flesch. Roode Zoete Afrikaansche Wijin 1.25 Witte Italiaansche Zoet 1.25 Zoete Mistellawijh 1.25 Zoete Witte Afrik. Missiewij'n der Paters van Algiers 1.30 Chat. Bellegarde (oude Bord.) 1.25 Montbazillac zoete Fransche Witte Wijn, zeer fijln 1.30 Advocaat 2.en 2.25 Boerenjongens op Brandewijn 2. Korenjenever per liter 2.70 Koren Brandewijn per liter 2.80 Zoete Schillen Brandewijn per liter 2.60 Fransche Cognac per flesch 2.75 Cognac fin Bois per flesch 3.25 Bolo Oude Jenever per liter 3.85 Bij partij1 genomen KORTING. GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. Wijnhandelaren Likeurstokers. Origineel Müller-Orgel, mooie kast, prachtig geluid, dubbel spel, 8 registers, 2 kniezwellen enz. Prijs slechts f 215, Volle Garantie. Betaling f 6.per maand. Vraagt omgaand inlichtingen Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. Het haar groeit veel snel ler als gij dat met Purol be handelt. Als men zoo nu j en dan slechts een weinig Purol goed in de hoofd huid wrijft, dan wordt daardoor de haargroei l krachtig bevordert en het haar mooier en dikker. TE KOOP „Erko" 9 x 12, met toebehooren. Adres bureau van dit blad. Adres Molstraat N 24. GEVRAAGD Brieven onder letter A bureau van dit blad. CH. C. LEEMANS Co. belasten zich met ln- en Verkoop, Ruiling, Verhuring, Verhuizingen, Schoonmaken, Zuivering, Bewaking en Onderhoud van Gebouwten en Woningen. Tevens personeel gevr. en aangeboden. Adres Kapoenstraat A 14, M'burg. TE KOOP EEN EIKEN SALON PATHÉFOON met Spiegel en 16 Numlmiers en een zoiO goed als nieuwe KINDERWAGEN. Adres Lange Geere K 325. TE HUUR net apart BOVENHUIS Korte Geere, f 2.50 per week. Ink Seisbolwerk M 208. TE KOOP. Adres Veersche Singel 38. Te koop een zoo> .gloed als nieuwe e.a., de helft der waarde. Adres bureau van dit blad. STEEDS VOORRADIG Prima Port f 1.en f 1.30 p. Literflesch Schilletje f 1.— per flesch. Bier, Limonade, Champagne Pils. Limonade-Siropen, verschillende smaken Cacao in verschill. soorten en prijzen TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Gemengd Kippenvoer 16 ct. per Kilo, per 5 Kilo 75 cent. Vliegenvangers 3 voor 10 cent. Slaolie, Boterolie, Terpentijn. Alle soorten KLOMPEN. gevraagd. Aanvangssalaris 7 gulden per week. Adres Vleeschhouwerij E. van Oss, Vlasmarkt. Terstond een gevraagd. Adres W. Roose, Bree. gevraagd. Adres H. van Diffelen, Langedelft. ll ELECTRISCHE DRUKKERIJ gevraagd. Leeftijd 15 a 16 jaar, voor winkel- en magazijn'wterk. Adres Frans Damman, Papierhandel, Lange Noordstraat. gevraagd. Adres Melksalon Rottenmarkt K 410. gevraagd. Adres v. Heusden, Langedelft I 20. Door familie-omstandigheden der te genwoordige zoo spoedig mogelijk' een gevraagd. Adres Mevr. Jeronimus, Londensche Kade. Wegens ziekte der tegenwoordige gevraagd. Adres Gortstraat K 27. Adres De Broekert, Noiordweg 101, St. Laurens. Terstond een FLINK DAGMEISJE gevraagd, van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij;.) Adres bureau van dit blad. Mevr. Dokter Schuurman vraagt, we gens teleurstelling, tegen 15 Juni kunnende koken. Zich aanmelden 's avonds na 7 uur Dam G 96. vraagt een en een leeftijd circa 14 jaar, om later yi het vak opgeleid te worden. Mevrouw Snetlage, Lange Noordstraat, vraagt een voor den Vrijdag. voor twee halve dagen per wleek. Adres Noordweg S 249a. Gevraagd een flinke 2 middagen per week'. Adres Veersche Singel S 140. (gevraagd voor 2 halve dagen in de week. Adres Mevrouw van Sluijs, Noord- bolwerk M 235. EEN WERKSTER GEVRAAGD voor 2 a 3 keer per week. Adres Varkensmarkt 41. Mevr. Vreeken, Langedelft, vraagt met Juni gevraagd. Adres Noordweg B 156. gevraagd voor de morgenuren. Adres Lange Noordstraat 180. Gevraagd voor Nijmegen in Hotel- Pension een Adres Spanjaardstraat E 76. Pakmsisjes gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Aan melding van 78 uur namiddag. Adres Mevr. de Paauw, Markt K 3. Voor direct gevraagd Adres Markt K 170. Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt Mevrouw Fagginger Auer, Abidjij1- poort, tegen half Juni voor dag en nacht. Gevraagd een niet benedien de 16 jaar. Adres Lange Noordstraat 124.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4