Toren Maïzena C. LIGTMANS - Dordrecht. Intsspaarhait BopWiaat D SI IlMliiirï. Zoekt uw voordeel H. A. VERHULST, PIANO'S - ORGELS Gortstraat - Middelburg ALEWIJRSE'S 0GHTEHDY OEDER SIMON DE WIT, Gebruikte HEEREN- EN DAMES-RIJWIELEN. met Verrassingen. Sproeten SPRUTOL W. J. CAMPEI, i. Delft A 86-87 GRAAFEILAND Wijnen en Likeuren INSTRUMENT MAGAZIJN GROENENDRAAK ROZEMOND, Gravenstraat. No. 1 op uw program sta: Asterplanten te koop. Voor Reparatie aan Rijwielen is Prima Edammerkaas per pond vanaf 35 cent EDAMMERKAAS 40 plus met rijksmerk Prima Goudsche Kaas per pond vanaf 35 cent. Neemt proef met ADINDA iets nieuws op theegebied, per pakje 35 cent. Simon de Wit's verpakte Thee Simon de Wit's Koffie 62-75-95-125 cent per pond Simon de Wit's Reclame Tutti Frutti 26 cent per pond Simon de Wit's Gemengd Kippenvoer Simon de Wit's Kuikenzaad (naar keuze grof of fijn) Simon de Wit's Eiermeel „Succes" LANGEDELFT B 147 MIDDELBURG. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 sur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 golden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van oelastlng door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en penstoen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Is UW adres bij aankoop van een NIEUW of GEBRUIKT Voor REPARATIE, SCHOON MAKEN of ONDERHOUD. Vakkundige Behandeling. Jarenlange Garantie. 2Va Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. EEN GOED L00PEN0 het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeelen voor alle merken. Bijzonder aan te bevelen per pond vanaf 50 oent. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS met Rijksmerk vanaf 48 cent per pond Prima Leidsche Kaas 28—34 cent per pond Leidsche Kaas extra belegen .58 cent per pond Naast een bijzonder smakelijke kop thee, komt ge tegen inlevering van een bepaald aantal bons in het bezit van zeer fraaie geschenken. Vraagt de geschenkenlijst van dit artikel. THEE uitgewogen, zeer goed van smaak 21 cent per ons Rood merk 24 cent per pakje Blauw merk 28 cent per pakje Paars merk 37 cent per pakje Oranje merk 40 cent per pakje Grove Pruimen 151724 cent per pond Pruimedanten 32—40 cent per pond Tutti Frutti kwaliteit extra Abricozen Dagelijks versch gebrande Pinda's Vermicelli vanaf Brokstijfsel vanaf Cal Haring in tomatensaus merk „Delmonte" Cal Haring in tomatensaus vanaf Roode Zalm merk „Delmonte" 42 cent per pond 39—45—6575 cent per pond 17 cent per pond 15 cent per pond 12 cent per pond 30 cent per blik 28 cent per blik 75 cent per blik 9 cent per pond 65 cent per 10 pond Fl. 6,40 per 100 pond (zak gratis) 9 cent per pond 85 cent per 10 pond Fl. 8,25 per 100 pond (zak gratis). 9 cent per pond Fl. 4,35 per 50 pond (zak gratis) Fl. 8,50 per 100 pond WIJ HOOREN EN BEZORGEN ZONDER EENIGE PRIJS VERHOOGING. TELEFOON 55. en bestelt nog heden aan onderstaand adres Uw en U zult tevreden zijn. Port a Port per Literflesch f 1.00 Port a Port per flesch 0.75 Samios 0.75 Zoete Spaansche Wijn 0.75 Bergerac 0.90 Prima Advocaat 1.75 Boerenjongens per Literpot 1.00 Boerenmeisjes per Literpot 1.25 Alcoholvrije Likeuren per flesch 0.75 Limonade Siropen per flesch 0.75 Schilletje per flesch l.OO ALLES FRANCO THUIS. Beleefd aanbevelend, Lange Geere K 373 Telefoon 321. Antoine Hes komen vroeg int voorjaar i koop tijdig een pot Bij Alle Drogisten Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 HOEK LANGEVIELE. UURWERK in uw huis en iu uw zak of op uw pols van Adres J. Sanderse, Karelsgang. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. SIMON DE WIT IS G0EDK00PER! XXII. Gesprek van Goudrugje met de beide jongens. Zij' sliepen heerlijk in het huisje En droomden beiden van de maan, En van een brief niet groote letters, Die naar den maanman was gegaan. En daad'lijk bij het wakker worden Zagen zij Goudrug door het ruit, Die zag", vond Piet, door zon beschenen, Er toch maar alleraardigst uit. Heel schitt'rend was zijn gouden rugje, Het leek wel werk'lijk goud te zijin, Zijn korte staartje scheen van zilver, Beschenen door den zonneschijn. Hij: zwom al bij de jongens binnen En zei het wordt zoo zoetjes tijd, Om een kadetje te gaan eten, Ik haal nu eerst maar een ontbijt. Na tien minuten kwam hij weder, Hij sleepte mee een blad, heel groot, En daarop stonden krakelingen En versche sneedjes krentenbrood De jongens gingen daad'lijk schransen, En dankten Goudrugje toen zeer, Want al die lekk're heerlijkheden, Die smaakten hun naar heel wat meer. Goudrugje vroeg hun heel wat dingen Of hun het visch-zijn wel bevile, En of zij wel eens in hun leven Getuft hadd' in een aut'mobiel Hij vroeg hun ook wat zijin die draden Die ik soms boven 't water zie Piet antwoordde op goed geluk toen Dat is draadlooze tel'grafie (Nadruk verboden) DE LOTGEVALLEN VAN .TEUN MEST EN PIET.JE DEFTIGHEER. Goudrugje hoorde die benaming Voor 't eerst in zijn vischleven pas, En Teun moest hem haarfijn vertellen Wat tel'grafie wel eig'lijk was. Dat vond Goudrugje wel heel aardig, En opgewonden zei hij toen - Daar moesten wij hier in het water Ook eens een beetje aan gaan doen I Ik heb babbelde Goudrug verder Ook eens van St. Niklaas gehoord, Vertel mij eens wat dat beteekent, Want dat is een héél moeilijk woord. St. Nicolaas zei onze Teuntj'e Is steeds een kindervriend geweest, En 5 December, zijn verjaardag, Vieren de kind'ren altijd feest. St. Niklaas' knecht, de zwarte Pieter, Brengt overal dan lekkers rond, Terwijl je ook nog in je schoenen Meestal een mooi presentje vond Goudrugje zette groote oogen, En zei dat is een prachtig feest, Wat jammer dat die St. Niklaas: nooit, Bij ons in 't water is geweest Of komt hij maar alleen vroeg Goudrug1, Bij de mensch'kinderen misschien, Want ik heb in heel mijn leven Nog nooit bij1 de vischjes gezien (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3