VELO ELECTRISCHE WASCHMACHINES Vanaf' f 90,-- Vanaf f 90,-- BLOE MISTER IJ BALJEU. LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE BESTE BRILLEN HELDER S Brillen FONGERS Antoine Mes DE SMAKELIJKSTE. Firma D. DE JAGER Jr's Ijzerhandel FIRMA A. VAN DER MIJLE ZOON. KAAS „VITAMIN" OKKINGA'S UIERZALF Gazelle Rijwielen Verkooping in het NOTARISHUIS, Abdij, Middelburg. flCUS MIDDELBURG BRILLENMAKERS SANGUINOSE. 3 UI 3 Op 3 maanden Crediet! Heeren-, Jongeheeren-, Kinderkleeding Manufacturen DE BESTE LAAGSTEN PRIJS Gortstraat Middelburg STUDIE-PIANO's Commissiekazen Coöp. Crediet-, Spaar- en Dep. Bank voor Zeeland 6. A. 0NTVAN6EN een partij ROZEMOND, VOORDEELIGER DAN ANDEREN E a O De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90-91, MIDDELBURG. tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelfft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT RIJDEN OP EEN FONGERS. De afwezigheid van ook maar de geringste speling, het zuiver, geruischloosennagenoeg zonder wrijving loopen der draaiende deelen,de juiste onderlinge stand van stuur, zadel en pedalen, waardoor de berijder in gemak kelijke houding, zich rustig en zeker gevoelt en nog zoovele andere dingen, maken alles tezamen het rijden op een FONGERS tot een genot. Enkele zeer goede zeer voordeelig aan te bieden met volledige garantie. Betaling in overleg met kooper. Tuinmeubels, Tuingereedschap, Tuinslang. Ijsmachines, Ijskasten, Vliegenkasten en Kappen. Juno en Godin geëmailleerde Keukenfornuizen. - Edy Email. Bezoekt hiervoor onze geheel nieuwe MODELKEUKEN. Beheel nieuwe collectie RINGERS en DROSTE Bonbons in verschillende prijzen. Vraagt onze eigengemaakte Mocca-, Melk- en puur Chocolade Oublies en Flikken h 25 cent per ons. ZIET ETALAGE. EET NU EENS KAAS Wij hebben ontvangen een groote partij prima kwaliteit 40 o/0 vet a 50 cent per pond. Neemt u nu eens proef! Noordstraat C 33. 1M< ctduA, ddikl 3 B volgens laatste uitvoering, zwart stuur met Torpedonaaf. Gravenstraat. Alle goederen worden verkocht tegen de getaxeerde waarde Bijv. Costume, Regenjas of Regenmantel van 25 35 45 55 65 75 85 95 voor 15 20 25 30 35 40 42,50 45 Klndercostuums, Hoeden, Petten en Werkmansgoederen, spotprijzen. MANUFACTUREN zooals Geel en Wit Katoen, Mousseline, Vitrage, Landhuisstof, Schortenbont, Spreien, Kunstzijde, Tafellakens enz. Prachtige STOFFEN voor Mantels en Japonnen. BEDSTELLEN bestaande uit Matras, Peluw en 2 Kussens van6080100 voor 25 30 35 VEERENSTEL van 180 voor 60 gulden. Partij groote MOLTON DEKENS, prima. De verkoop heeft plaats Woensdag 22 Mei 28 uur, Donderdag 23 Mei, Vrijdag 24 Mei en Zaterdag 25 Mei 9—8 uur, dagelijks gesloten 12 uur. Betaaldag 25 Augustus». Contante koopers geen opgeld. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. Zenuwsterkend - Bloedvormend. O O O m O 5 i O H Ti UL! O O T3 3 ai 3 m tüi o a m SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MA MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking. voor de beesten ben gaan gebruiken. Nu melk ik zuiver voor mijn pleizier en melk dat ze geven, je staat er verstomd van. In busjes van f0.50 en f 1.- Bij Drogistenen Winkeliers. OPGERICHT IN 1876. MIDDELBURG. Dir. C. A. MINDERHOUT, NIEUWE POORTSTRAAT 194. CREDIET VERLEENING tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid. Billijke voorwaarden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt. te en Het is heusch niet noodig U langer moe en slap en lusteloos gevoelen, „de SANGUINOSE" helpt U hier volkomen van af. Probeer het eens en neem geregeld 2 maal daags een eetlepel, U zult verbaasd staan van het verrassend resultaat. SANGUINOSE kost per fl. f 2—, de 6 fl. f 11.-, 12 fl. f 21.—. Verkrijgbaar b\j Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK Riemerstraat 2c-4 VAN DAM Co., Den Haag 4

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2