des middags 2 uur LANGEDELFT B 147 urai rjxn HET GOEDKOOPSTE ADRES VOOR LEVENSMIDDELEN FONGERS Ü>enuwsti!lend LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. Zen uwtabletten 1 TRANSVALIA RIJWIELFABRIEK Eischt dus een Transvalia Rijwiel! Overhemden, Boorden, Dassen, Sokken enz. DE BESTE BRILLEN HELDER S Brillen Telefoon 55, MIDDELBURG. OLD ENGLAND" rjitn SANGUINOSE Agenten der Transvalia Rjjwielfabriek. IDJXU LATAI HMjI Heeren Mode-Magazijn. HOEDEN PETTEN LAAGSTEN PRIJS rufm ïjêjh IHuLl nTiTTi LDTXÜ roüi nnui w.El iïïiïïl Ural lATÜJ Urai 519 GR Waar hooge eischen gesteld worden, onderscheidt zich het FONGERS-rijwiel. Het geeft veel en vraagt weinig en heeft nog een aanzienlijke waarde na een dienstprestatie, waartoe geen ander rijwiel in staat is. Juist daardoor is de FONGERS het in werkelijkheid goedkoopste rijwiel. Zuiver plantaardig bloedmakend middel Gewone Staalpillen: bederven de maag, benemen de eetlust, maken dikwijls het bloed onzuiver. de Sanguinose: versterkt de maag, wekt de eetlust op, zuivert en verrijkt het bloed. SZywveözu STOKVIS FABRIKAAT Ouderwetsche degelijkheid Moderne constructie Lage prijzen R.S. STOKVIS ZONEN J Reeds toen de Rijwielindustrie nog in haar kinderschoenen stond, dus ruim 25 jaar geleden, was het streven van de gericht op de fabricatie van soliede Rijwielen, die aan de zwaarste eischen vol deden. Zij volgde nauwlettend de zich steeds verfijnende eischen van het pu bliek en het resultaat is de sierlijke geruisch- loos loopende en toch zoo oersterke TRANSVALIA FIETS. Dank zij de jaren lange ervaring van haar vast en bekwaam fabriekspersoneel kan zij met het grootste vertrouwen elke „TRANSVALIA" garandeeren als zijnde absoluut betrouwbaar, duurzaam en „up to date". Reeds voor f 70,— wordt een Transvalia Heerenrijwiel met Kast en Vrijwiel geleverd, een prijs, die voorzeker bijzonder laag genoemd mag worden, indien U in aanmerking neemt, dat de fabriek garandeert, dat het T R A N S V AL I A R IJ W I E L tot in haar kleinste onderdeden is gebouwd uit uitsluitend eerste kwaliteit materialen. Transvalia Rijwielen worden gemaakt in alle denkbare uitvoeringen. Verkrijgbaar bij de Jot en met Woensdag, a.s. tike koopec van 1'U pond CapMcifttecs Qcame twteu^ Splitecivten^ ontvangt 2 pond J! de Qcuytec ói Zoen. LANGEDELFT H 4 MIDDELBURG GROOTE SORTEERING ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting Dinsdag 14 Mei feestelijke opening Simon de Wil :o: 8 8 8 8 OUJ 8 b n 8 8 I l/A\j I b en Zenuwsterkend z ijn Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten De Sanguinose verdient voor velen verre de voorkeur boven de gewone Staalpreparaten. Waarox? Daarom is juist in het voorjaar een flinke Sanguinosekuur zoo aan te raden. Zes flacons Sanguinose doen wonderen aan het gansche geste). Maar zorg dat g\j de echte Sanguinose krijgt, uit de fabriek van VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. WACHT U VOOR NAMAAK: Prijs per fl. f 2,— 6 fl. f 11,— 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN W ii'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3