VELO Vanaf f 90,- ELECTRISCHE W ASCHMACHINES Vanaf f 90,- HEERENKLEEDING Prachtvolle Colbert Gostuums f 22,- tot f 60,- Zeer moderne Demi-Saisons f 32,- tot f 52,- De allernieuwste Regenjas Demi's f 18.- tot 154.- Ook in Kinderkleeding zijn wij buitengewoon gesorteerd. De nieuwste Modes. OVERHEMDEN vanaf f 2,25. - BINDERS vanaf 0,20. SOKKEN wol en katoen. - SLAPPE en BOLHOEDEN. PETTEN enz, enz. NIEUWE ORGELS Damestasscben, Zakportefeuilles, Portemonnaies, Sigaren- en Sigarettenkokers. Mantelmagazijn „De Duif" Mantels, Gostuums, Kindermantels. MANTELS en JAPONNEN NttsspaaM Bogardstraai D 51, Middelburg. FRANS DAMMAN, arde Baard PU ROL f DE FRANSGHE BAZAR. Verkoophuis „Amerikaan" UaTUI LÜTLII KLEINE WINST GRAAFEILAND FIRMA F. B. DEN BOER H. MEYER TOTALEÜÏTVERKOOP W. J. CAMPER, K. Delft A 86-87 tïïèji\ tjéjh m 00 I7AÏÏ1 Oud bekend adres voor betere en toch voordeelige KLEEDING. LÜVTAU REUZENKOOPJES Voor Reparatie aan Rijwielen f 235 f 235 Prachtige JAPONNETJES PAPIER- en ZAKKENHANDEL PLATEN met LIJST No. 1 op uw program sta: COLBERT COSTUUMS Extra mooie kwaliteiten, BLAUWE COSTUUMS, Ons Reclame Blauw Costuum 36,00 Ons Succes Blauw Costuum 42.50 Jongeheeren Costuums, Voorjaarsjassen, LANGE NOORDSTRAAT - naast R. K. Kerk - MIDDELBURG De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U*nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90-91, MIDDELBURG. LMÜ HMil QTÜJ rjiïïi IAT£1 VlTATJI UMU BRENGEN U VOOR DE PINKSTERDAGEN EEN ONGEËVENAARDE DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT SORTEERING IN: I77ATJ1 LlkuLi ruAin UkTfil lïïAxn UKCJ IT7AÜ1 LÜTÜJ WIJ hebben voor U Sitzen en Witte Pakjes vanaf 1,49 Eng. Overhemdjes 89 Cheviot Jongensbroek 1,69 Matrozen Pakjes 5,78 Ongebl. Mansbroeken 98 Vitrage 14 Ongeregelde Goederen, Varkensmarkt het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. -I ld <9 ld N Q. O ld P Z K (9 K -i U) J- si Buitengewone sorteering ONTVING WEDER NIEUWE ZENDINGEN IN: in VOILE, MOUSELINE en STOF Verbazend voordeelige prijzen. Prima kwaliteit. Wilt U SMAAKVOL en MODERN gekleed gaan Komt U dan eens onze sorteering zien. Onze rijk gesorteerde collectie stelt U in staat Uw verlangen te bevredigen en wel voor een zacht prijsje. LANGE DELFT I 36 M'DDELBUNG. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rents 3 pCt. van één tot 10.008 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van Gelasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. L. Noordstraat C 42 - Middelburg De beurt voor de meisjes zal inplaats van Donderdag 9 Mei VRIJDAG 10 MEI worden ge houden op het gewone uur. HET BESTUUR. EEN GOED L00PEND 't Is nu immers de tijd en het hangt voor U klaar in onze enorm gesorteerde Magazijnen. Het ziet er keurig uit en zal U chiqne kleedenDe prijs Absoluut geen bezwaar, wij brengen immers HET ADRES goede van prima stoffen, chique en modern, voor slechts 9.95, 12 OO, 16.50, 19.50, 24 50, 26 00 KOMT U HET EENS PASSEN Het is schitterend Kan ook niet anders. J. H. AKKERMAN, Secretaris. het BESTE wat te krijgen is en VEEL VOORDEELIGER gelijk aan maatwerk, maar voordeeliger, voor 28.50, 32.00, 36.00, 44.00, 49 50, 59.00. Een SCHITTERENDE COLLECTIE van 17.50 tot 60.00 waaronder iets moois en gegarandeerd kleurecht. chique coupe, zeldzaam mooi. met lange Pantalon en Vest, 6.95, 8.50, 12 50, 17.00, 22.00, 28.50. chique modellen, prachtstoffen, 11.50 tot 45.00. LET WELI Niettegenstaande onze zeer lage prijzen, bij aankoop van f 10.00 contant een mooie Zelfbinderf 25.00 een schitterend Overhemd. b B n H. RABBERS Co. b 8 8 8 Ai 8 n :o: Nog enkele WOLLEN TAPIS BELGE aan spotprijzen. Beleefd aanbevelend, Zeer fraaie SALONORGELS in prachtige eikenkast, II Registers w.o. vox-humana en koppelingen. LEVERING FRANCO. Betaling desgewenscht vanaf f 6,per maand. KORTE BURG A 33. Repareeren - Stemmen Inruilen Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking. van 70 stuks verschillende soorten ZIE ETALAGE. tegen inkoopsprijzen. Bij het scheren van den meest harden baard en ook bij een gevoelige huid, geen stukgaan en pijn meer en ook geen naschrijnen, indien gij vóór hei inzeepen de huid even inwrijft met slechts een weinig Doos 30-60, Tube 80 ct. UURWERK in uw huis en in uw zak of op uw pols van Waarom U geen nieuw Costuum? VOOD Nog steeds blijft deze Werkgever weigeren, loon en arbeidsduur, in overleg met de organisatie te regelen, tot zoolang KOOPT niemand bij deze Werk gever. Laat Uw dochters hier niet in betrekking gaan vooraleer dat bij ons inlich tingen zijn gevraagd. Arbeiders(sters) en verdere inwoners steunt onze aktie. Namens de afd. Middelburg van de Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2