Speciale Aanbieding. onderstaand adres. „VERKOOPHUIS AMERIKAAN" oonmaak PUROL LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. Borstlijders, Maaglijders WASGHSTELLEN. MODERN GLASGORDIJNEN Nieuwe Hollandsche Maatjesharing. Verhuizingen risj e s FRANS DAMMAN, neerenmode LOO, Drag. SCHULTE en THIEME Farketboenders en Zeilwrijvers. Groote sorteering LEERWAREN Voor den dag Verkoophuis Amerikaan barnes ruwe werkhanden De heele wereld waar' tevree, Zoo ieder slechts op een TRANSVALIA ree. C. ÏM DER til, MM. iifyP'iiï W Ij my J hÊmêi h 'm/mk VOILE RICHELIEU CORDQKNET RICHELIEU GRAAFEILAND PUROL 1 M. VAN ELECTRISCHE ZEIL- EN PARKETBOENDERS FIRMA F. B. DEN BOER. Coöperatieve Melkinrichting en Stoom- zuivelfabriek „WALCHEREN". draagt. HEEREN COSÏUUMS VÖORJAARSJASSEN J0N6EH. COSÏUUMS MODEARTIKELEN. Blauwe Matrozenpakjes Mooie Sporfpakjes Lange Noordstraat - naast R. K. Kerk - Middelburg FIRMA GEBR. ONDERDIJK, Heerenstraat H 143. ZIE ONZE VOORJAARS-ETALAGE Vlasmarkt K 150, Middelburg. ONTVANGEN: Prima Goesche Boter Markt b.d. Oortstraat. Voor Reparatie aan Rijwielen is INVENTA-GASCOMFOREN Hondjes te koop. GEBRs BLANKER, R. E. KAMPMAN ZOON PAPIER- en Z1KKENRAKDEL SCHOONMAAKARTIKELEN, E Schitterende sorteering El E]QEm3E03GEIEU3C in het Huis met de Roode Pilaren waaronder de nieuwste modellen DAMESTASSCHEN JAvan BOVEN Vanaf heden geven wij bij aankpop van tenminste f 10,- a contant een mooie Zelfbinder, f 25,- contant een schitterend Overhemd. Profiteert! kunt gij komen, wanneer gij de kleeding van als gij met Uw man beraad slaagt over de kleeding van uw jongens, herinnert u dan Ruime sorteering Alles in de puntjes ver zorgd en tegen zeer matigen prijs. Ax-Minster en Tapls-Belge Karpetten. Cocos en Wollen Loopers. Afgepaste Gordijnen en Bagdad-Stores. Stoffen voor Overgordijnen en Glasgordijnen. Landhulsstof en Shadows In mooie dessins. Wollen en Fransche Slaapkamerkleedjes, PRIJS vanaf f70. Dit is ook mogelijv, daar de aanschaffing van een TRANSVALIA Rijwiel voor ieder, die een fiets wil koopen bereikbaar is. bij alle agenten der Transvaiia Rijwielen een prachtige sorteering ZIE ETALAGE. u Us i ONTVANGEN: 8 cent per stuk. VITAMIN, Noordstraat C 33. het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeelen voor alle merken. L. Noordstraat G 42 - Middelburg alsWit, Rood en Biauw Kastpapier Witte Kastranden, Punaises, Luxe Schilderijen. Clotsetpapier (gewicht 2 ons) 12 cent per rol no a u a u u u n a n a a a a li g a c u a a OVERHEMDDEN ZELFBINDERS NIEUWSTE HOEDEN FANTASIE SOKKEN BRETELS 0 PETTEN (jongens) PETTEN (Mans) O KORTE NOORDSTRAAT 195, 250, 400 20, 40, 65, 250 250, 325, 500 30, 45, 65, 125 25, 37, 60, 200 75, 80, 100 125, 150, 250 MIDDELBURG. RUIME SORTEERING zwaar, ijzer blok met handgetrokken haren borstel. Vele modellen en uitvoeringen. Prijzen van 4 gld. tot 42 gld. Eenvoudig, bekleed aan één zijde met goede molton f 1,05. Bekleed aan één of twee zijden met speciaal bereide molton f 1,35 en f 1,85 Bekleed met molton dweilduffel f 2,30 en f 2,80. Amerikaansch model. De bekleeding gemakkelijk te ver nieuwen. Enkel f 2,60, dubbel f 3,25. KEUZE UIT TWEE MERKEN. Prijzen f 110 en f 115. OOK TE HUUR. In diverse moderne kleuren. Hiermede berichten wij onze geachte Clientèle, dat onze Prijscourant met ingang van 29 April 1929, er als volgt uitziet Melk per Liter 12 oent Halve flesschen Melk 8 cent Heele flesschen Melk 16 cent Karnemelk per I Liter 7 cent Halve flesschen Karnemelk 5 oent Heele flesschen Karnemelk 9 cent Room per Liter f 2.00 Karnemelkspap per flesch 12 cent Beleefd aanbevelend, HET BESTUUR. IN VLUGGE MODELLETJES EN SOLIEDE STOFFEN. Verschenen Remarque. Van het Westelijk front geen nieuws. Gebonden f 3,50 Ing. f 2,50 Voorhanden bij FIRMA GEBR. HILDERNISSE, Boekhandel Middelburg Tel. 126, i> uiiiuiyiuj Bordeauxwijn per flesch Medoc St. Estephe Santa Maura (zoet, rood en wit) Zoete Spaansche Wijn Samos Mystalla (rood) Bergerac Port a Port Jenever Brandewijn Zoete Schillen Brandewijn,, Cognac Schilletje per flesch Advocaat 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 per Liter f 0.80 1.00 1.25 0.75 0.90 1.00 1.00 1.20 1.00 2.70 2.80 2.60 3.00 1.00 2.00 geeft menige huis vrouw en dienstbode Maar deze worden weer gaaf en zacht door gebruikt iot herstel Uwer gezondheid de geneesmiddelen volgens de recepten van het wereldberoemde Staphorster Boertje*. Deel Uw ziektegeval per brief onder de letters T. K. aan het bureau van dit blad mede, en U worden de kruiden gezonden. 85 cent per pond. J. VLEUGEL, Korte Burg D 12. nil. kfitóM m #'ll V-4 V voor Versche Runderl. vanaf f 1.20 p. Kilo, Kalfslappen f 1.00 per Kilo, Kalfskrippen 60 ct. per Kilo, Gehakt of Versche Worst f 1.00 per Kilo, Varkenshoofdkaas 10 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Telefoon 455. Wagenaarstraat. zijn geheel geëmailleerd, zijn voiordee- lig in 't gebruik, zijn goedkoop in prijs, worden bij aankoop gratis geplaatst en geregeld door L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat L 105. Qeen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 LOTEN AMBACHTSSCHOOL zijn tegen 50 cent verkrijgbaar bij den CONCIERGE. Adres Kapoenstraat A 14. in en buiten de stad per Autotapisère. Vraagt prijs. Aanbevelend, POTTENMARKT MIDDELBURG St. Pieterstraat Middelburg. MAKEN EN VERMAKEN BEDDEN EN MATRASSEN. Vraagt prya en gewicht van onze 3-DEELIGE KAPOK BEDSTELLEN. Er is geen deugdelijk middel voor het verkfijgen en behouden van een fraaie Huid van Handen en Gelaat, dan Doos30-60-90ct en Tube 80ct RUIME SORTEERING lljg IBM s p NV.VOQRHEEfl Mi ©DELBURQ.LNOORD&TR» TBfèNOVIRHETPOmWtTDOa

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3