i Columbia Import Shop, E. H. Boasson&Co. Donderdag en Vrijdag 25 en 26 April Woensdag en Donderdag 1 en 2 Mei GESLOTEN. DE FRAME BAZAR. NntsspaartiSDt Bogardstraat D 51, liddelbnrg. Eerste Electrische Schoenmakerij de beste brillen HELDER'S Brillen. 1 MEI-FEEST Mantelmagazijn „De Duif" Prachtige collectie HOEDEN II 1 Propaganda-Uitvoering Zeelandia Prijsvraag! f. mum zoon, t, M. H. BOASSON ZONEN. BLOEMISTERIJ BAL JEU. Groote Fe est ver gade ring Onder de Luifel. Magazijnen, Winkel en Kantoren zijn op wegens Israëlitische Feestdagen Spreker: de Heer J. ONDERDIJK, Groote Zendingen Yella vloerzeil, Oranje vloerzeil, Linoleum KROMMENIE, Balatum, Stragula. w 1 y Lange Delft B 113 - Middelburg hoek N. Kerkstraat. Qoedkoope en goede Kleeding koopt U uitsluitend in bovengenoemd adres. Laat U bij het koopen van uw Costuum vakkundig voorlichten en U bent voldaan, door bij ons te koopen. Colbert Costuums (prima) 12,50 Jongeheeren Costuums vanaf 6,90 Kinderpakjes 4,90 Matrozenpakjes (prima blauw) 5,90 Fantasiebroeken (ijzersterk) 1,79 Regenjassen (met zijde gevoerd) 11,90 Blauwe Colbert Costuums (Reclameprijs) 19,50 Vilthoeden (nieuwste modellen en kleuren) 3,50 Engelsche Petten 89 ct. Overhemden (met slap boord nieuwste dessins) 1,95 Zelfbinders vanaf 35 ct. Sokken per paar 29 ct. Alle veranderingen geschieden gratis op eigen Atelier. mm* DOET UW VOORDEEL' BIJ ONS! en Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt, van één tot 10.000 guldon, por dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van eelastlng door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjee, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank ie. 922S8 werden gaarne verstrekt. DAMPOORTSTRAAT 205. Al ons reparatiewerk wordt met hout gepend en vakkundig uitgevoerd. HEEREN ZOLEN EN HAKKEN f 2,20 DAMES ZOLEN EN HAKKEN f 1,45 KINDERWERK NAAR GROOTTE. VERVEN IN MODE-KLEUREN 75 CENT. PRIMA LEER. VLUGGE BEDIENING. tegen LAAGSTEN PRIJS zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting Mlddelburgsehe Bestuurdersbond. Afd. Middelburg der S. 0. A. P. In het SCHUTTERSHOF op WOENSDAG 1 MEI, des avonds 8 uur. Wethouder van Middelburg. ZANG, MUZIEK, TOONEEL enz. enz. Toegangsprijs 20 cent plus 3 cent belasting. Modern georganiseerden neemt allen met uw vrouwen deel aan den optocht. Vertrek vanaf Nieuwstraat 7 uur n.m. DE BESTUREN. HEEFT WEDER ONTVANGEN tegen verminderden prijs. P de Gruy ter* Zoon DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT tftywieuea V STOKVIS FABRIKAAT Ouderwetsche degelijkheid Moderne constructie Lage prijzen R. S. STOKVIS ZONEN op ZATERDAG 27 APRIL a.s. in heft Schuttershof van MUZIEK en TOONEEL door het Muziekkorps v.d. „Houthandel Walcheren". "'W V V'T VV; Inzendingen moeten vóór 1 MEI bij de winkeliers bezorgd zijn. H.H. Winkeliers worden beleefd verzocht ze vóór II MEI aan ons in te zenden per bode of schipper, of aan onze reizigers mee te geven. Vllssingschestraaft 58 Middelburg. :i cliche '\schnabeCS Nog steads blijft deze Werkgever weigeren, loon en arbeidsduur, in overleg mat de organisatie te regelen, tot zoolang KOOPT niemand bij deze Werk gever. Laat Uw dochters hier niet in betrekking gaan vooraleer dat bij ons inlich tingen afijn gevraagd. Arbeiders(sters) en verdere inwoners steunt onze aktie. Namens de afd. Middelburg van de Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden, J. H. AKKERMAN, Secretaris. Aaubevelend, C. JOZIASSE Wz. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en gro&tere verpakking. AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN AANVANG 8 UUR. NA ALLOOP BAL. ZAALOPENING 7.30 UUR, Na negen uur geen toegang meer. SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG, LQSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2