VOORJAARS-ARTIKELEN. Op alle artikelen 5 pCt. korting a Contant. Zie Etalage. Zie Etalage. In het Huis met de Roode Pilaren, MIJMHARD Snarrsv Mei tolwciMaaMappij P.A. PIETERS, Seissingel, Tel. 207 FRANS DAMMAN, ALEWIJRSE'S OCHTEHDVOEDER Croote Prijsverlaging GRAAFEILAND Boreas tenia Raleigh-Rij wiel SANGUINOSE Groote Markt C 6 en 7, Onder de Luifel. Allover - Vitrage - Afgepaste Gordijnen - Mystères. Karpetten - Tapijten - Loopers - Vloerzeil Linoleum - Inlaid enz. enz. Wat wij haar noemen, is haar. Handstoffer Handstoffer Kachelvegertjes Luxe Sioffertjes VfU mUm Langsteelstoffer Raagstoffer met Bol T'S E. J. DU BOiS, MA6AZIJN 8R0ENENDRAAK B1jüiiar§'5ci| Denevers Frères, Voor Reparatie aan Rijwielen is Wilt U een goed en betrouwbaar RIJWIEL A\ AT PAPIER- en ZAKKENHANDEL SCHOONMAAKARTIKELEN, Bloemzaden Groentenzaden Landbouwzaden en Bloembollen L De SKUNKS en IMIT. DASHAREN zfjn zeer geschikt voor Zijden Lampekoppen. 1 Dames laat Uw Schoenen verven n mode kleuren 75 ct. per paar. Electr. Schoenmakerij, L. Burg B 15. Kleermaker, Bagijnhof E 146, 27* Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. van Gedistilleerd en Likeuren. Distillateurs, MIDDELBURG het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. a Contant en in Huur. Langedetft A 90*91, Middelburg. gerust, meneer! het heeft hem geholpen!". L. Noordstraat C 42 - Middelburg alsWit, Rood en Blauw Kastpapier, Witte Kastranden, Punaises, Luxe Schilderijen. Een GOED ADRES voor Kortedelft F 19, Middelburg. E. H. Boasson 4 Co., ->. ff—Bi 4'N.j../ .•F/A-c.v V Cocos 404550 Gemengd 1,20-1,50—1,70 Haar 1,90—2,20-2,35 t Luxe Uitvoering Zwart-rood gelakt Mooi haar 2 gld. Lange en Korte Steel Cocos 27-30-48 Gemengd 35—40 Haar 42, 45, 60 fraai gelakt Haar 95 Skunkshaar 1,05 Imit. Dashaar 1,40 »r~ 1 7° -4 1 V - Cocos 85 Haar 1,75 Haar 2,85 Cocos 1,30 Voorkomen beschadiging van plafonds en verf werk. Doos 60 ct. Bij Apoth,en Drogisten beveelt zich beleefd aan voor Maat-, Keer- en Reparatiewerk, de nieuwste stalen voorradig. Billijke prijzen. Bode ROELSE, JDomburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. HOEK LANGEVIELE. p. Liter Prima Jenever f 2.70 Koren Jenever 2.90 Prima Holl. Brandewijn 2.80 Prima Koren Brandewijn 3. Bitters en Citroen Jenever 2.70 Zoete Schillen Brandewijn 2.80 Lucas Bols, Oude Klare 3.85 (Het fijnste bekende merk) Hulskamp Oude Jenever 3.65 p. flesch Cognac Vieux f 2.75 Cognac Superieure 3. Cognac fin Bois 3.25 Advocaat f 2.— en 2.25 Likeuren (fijne soort) f 2.— en 2.50 Citroen Punch 2.25 VRAAGT NIEUWE PRIJSCOURANT. Verkoopdepót schaft U dan een aan. Van de goedkoopste tot de d u u r s t e prijzen. Ook verder ver schillende soorten uit voorraad leverbaar. Verkrijgbaar bjj Een mijner vrienden was eenigen tijd geleden niets lekkerhjj was zenuwachtig, angstig, gejaagd hij bon zjjn werk niet doen. .Laat ons hem eens een flesch Sanguinose sturen", zoo opperde iemand in onzen kring. „Wjj hebben het gedaan; hij heeft het genomen, en Wat sprak uit die woorden? Was het niet een zeker wantrouwen? Was het niet, alsof men wilde zeggen: „ja, kjjk, wjj gelooven niet, dat die middelen veel goed doeD, maar hier was er dan toch een, en dat is wezenlijk goed Zóó is het, Er zfln zoovéél middelen, en ieder zegt: „het mijne is het beste". Er zyn zoovéél advertentiën, dat men er op het laatst geen een meer leest. Wjj kuncen dit best begrijpen. Maar met de SANGUINOSE is dit anders. Daar komen iederen week nieuwe gebruikers bijwant iederen week zijn er die aan anderen kunnen verklaren: „GERUST! HET HEEFT MIJ GEHOLPEN Wanneer gij dus een WEZENLIJK GOED versterkingsmiddel noodig hebtwanneer gij U gedurig moe voeltgeen eetlust hebt last hebt van hoofdpijn, hartkloppingen, beklemde ademhalingwan neer gij U soms misselijk en duizelig gevoelt; pijn hebt in de lenden, ppn in de maagetreek; wanneer gjj ziek geweest zqt en niet op krach ten kunt komen, neem dan gerust de proef met onze SANGUINOSE. Gebruik eens geregeld een a twee eetlepels eiken dag. En als het U geholpen beeft, vertel het aan anderen. Zjj kost f 2,per flacon, 6 fl. f 11,12 fl. f 21, Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bij: N.V v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PATTT, VAN ST.TTTJS h On. K 157 RUIME SORTEERING

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3