in Magazijn „DE VLIJT J. C. MERK, Langeviele, Middelburg Cenfe in het tand! Heeren Costuums Jongeheeren Costuums J. A. PIETERS, MALAGA, „DE DUIF" AAT U VERHUIZEN? ALEWIJNSE'S OCHTENDVOEDER I EXTRA BON (1 week geldig) 2 K LA VERS KLEEDING IS BETER EN GOEDKOOPER! Schilletje Cherry Brandy Port a Port Kinawijn GRAAFEILAND WAARSCHUWING. FRANSCHE BAZAR. E KAAI, TEL. I33, De Eerste Nederl. Glasmarmerfabriek Croote Prijsverlaging Vitrage Matrozen Pakjes Lange Noordstraat, naast R. K. Kerk, Middelburg. Pijn in rug en lendenen Kloosterbalsem GEBR. BAKHUIJS - DEN HAAG M. KLEIJNENBERG H mmm Denevers Frères, Gordijnstoffen Looper China Matten Zomerstoffen Kousen en Sokken Diverse Goederen 5 Heeren Overhemd van 275 cent nu voor 225 cent Wat U niet in de Etalage ziet vraagt dat binnen. I en II rij modellen prima fantasie stoffen 21.--, 19.95 9.95 In Wol, Kamgaren en Cheviot 57 50, 47.50 22.50 Nu is het tijd om Uw kleeding te vernieuwen. Ge kunt dat gemakkelijkdoor onze voor- deelige aanbiedingen. In I en II rij sellde stoffen 15.95, 14 50. 9.50 prima stoffen in moderne tinten 29 50, 27.45 17 25 leeftijd 3 jaar, leuke modellen van mooie fantasiestof 9.50, - 8.45, - 7.25, 395. leeftijd 3 jaar, menie modellen, aardige garneering 8 50, 6.95 4.65 ,,Geen goud zoo goed" FIRMA VLASMARKT K 150 MIDDELBU R-G7~ Een goedkoope en fijne Likeur is ons heerlijk «esBicss^ per flasch f 1,00 per flasch f 1,00 Verder PRIMA per Liter f 1,00 per Liter i 1,25 JE adres voor ZOETE WIJN Voor Reparatie aan Rijwielen is het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. De Nieuwste J J. WORREL EN ZOON, Schilders, Glazenmakers en Behangers TE KOOP Gladiolen in soorten. Veersche Singel S 29, Middelburg. S. DE MARCO. Viasmarkt K 158, Middelburg Vaar zieken, zwakken en herstellenden is onze OUDE per flesch slechts f 1,25 steeds het beste. Deze zuivere en onversneden Natuurwijn wordt door ons zelf geïmporteerd. heeft prachtige sorteering in de laatst uitgekomen zeer APARTE GENRES Onze Modellen MANTELS maken U slank en zitten prima. Onze aktie blijft precies zoolang aanhouden, tot ook deze Werkgever bereid zal zijn met de organisatie, over loon en werk tijden, te onderhandelen. Nog steeds daartoe niet genegen, blijft ons parool loopt de FRANSCHE BAZAR voorbij. Koopt dus allen bij de andere ter plaatse bekende werkgevers en winkeliers, zij stellen zich niet meer op het standpunt wat min stens honderd jaar geleden werd ingenomen. Arbeiders(sters) nog watU weet nietwaar dat Uw dochter verstandig doet eerst bij ons inlichtingen te vragen, als er plannen moesten zijn om zich in de FRANSCHE BAZAR te gaan verhuren. SI MsspaaM Bogardstraat D 51, ilellmrg. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 guldon, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gasm verstrekt. KORTE HEERENGRACHT M 282-284, MIDDELBURG MONS MONSTERS WORDEN OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. van Gedistilleerd en Likeuren. Distillateurs, MIDDELBURG Beslist eerste kwaliteit Rundvleesch. 27e Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. MA6AZIJN 6R0ENENDRAAK Allovernets, 70 breed Allovernets, 90 breed Etamine dubbelbreed Filet, 70 breed 18 cent 29, 25 cent 30, 18, 12 V2 cent 25 cent Voile met gefestonneerde rand 103, 75 cent Landhuisstof 39, 29 cent Landhuisstot, 120 breed 50 cent Gebloemd Landhuisstotj 120 breed 75 cent Ribs-Landhuisstof, 120 breed 90 cent Afgepaste Pluchette Gordijnen met met randen f 12.50, f 10.50 per stel. Cocoslooper Cocos Boucleloopers Cocoslooper, 70 breed Cocostapijt, 70 breed Go'Ciosmatten, 40 x 70 Japanmatten, 40 x 70 79, 59 cent 110, 95 cent 110, 95 cent 110 cent 110, 95 cent 75, 59, 50 cent China Matten, 140 x 180 140, 79 cent China Matten, prima, 140 x 180 225 cent Karpetmatten, 140 x 180 225 cent Matten, per el 23 cent Effen Kunstzijde, nieuwe kleuren 55 cent Gebloemde Kunstzijde 55 cent Robijnzijde voor Onderjurken 65 cent Gebloemde Mouseline 25 cent Wollen Mouseline 100 cent Gebloemde Wollen Mouseline 125, 135 cent Kinderkousen 31, 29, 22, 15 cent Dameskousen 75, 55, 45, 39, 29 cent Fill d'Ecosse Kousen 145, 98, 79 cent Zijden Kousen 150, 140, 95 cent Heeren Sokken 45, 37y2, 25 cent Fill d'Ecosse Sokken 89, 79, ,69 cent Randbont voor Schorten 59 cent Theedoeken 29, 22'/2, 14 cent Geel Katoen voor hemden 30, 25, 22]/2, 16 cent Flanel voor hemden 40, 34, 29, 19 cent Liberty Satinet 49 cent Beddenbont 70, 55, 38 cent Sporthemden 135, 124 cent Tricotbroeken 195, 160, 140, 98 cent Sportpakjes VERKOOPHUIS AMERIKAAN, Blijf daarmee toch niet loopen. Akker's Kloosterbalsem zal Uw pijn onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke ver lichting, kalmte en rust bezorgen. BELEGEN Korte Burg DU, Middelburg. Prjjzen vanaf f 1.50 per honderd. Goed bekende Firma S. DE MARCO, eenige jaren gevestigd te Bergen op Zoom, Kunststeenfabriek, levert prima Granietvloeren, alle soorten Dorpels. Speciaal ad es voor Aanrechten vanaf f 8.75. Groote voorraad. Billijke prijzen. Vraagt inlichtingen. Aan hetzelfde adres een vertegen woordiger gezocht. Aanbevelend, BOEVENSTRAAT 22 BERGEN OP ZOOM. Mantels, Mantelcostuums, Japonnen en Hoeden. r: Namens de afd. Middelburg van de „Algemieene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. Eigenhaardstraat P 204. NEEM DAAR DAN VAKMENSCHEN VOOR MET ERVARING OP DIT GEBIED, DIE TEVENS ZOO NOODIG UW WONING WEER SMAAKVOL INRICHTEN. EEN DER BESTE ADRESSEN DAARVOOR IS BEHANGER1J, STOFFEERDERIJ, BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. ORIGINEELE ANTIEK RESTAURATIE deelen U mede dat z\j den ALLEENVERKOOP VOOR ZEELAND hebben opgedragen aan Maak kennis met de nieuwste, mooiste, modernste en soliedste wandbekleeding, 10 verschillende kleuren. - p. Liter Prima Jenever f 2.70 Koren Jenever 2.90 Prima Holl. Brandewijn 2.80 Prima Koren Brandewijn 3. Bitters en Citroen Jenever 2.70 Zoete Schillen Brandewijn 2.80 Lucas Bols, Oude Klare 3.85 (Het fijnste bekende merk) Hulskamp Oude Jenever 3.65 p. flesch f 2.75 3.- f 2.— en 2.25 Cognac Vieux Cognac fin Bors Advocaat Likeuren (fijne soort) f 2.— en 2.50 Citroen Punch 2.25 VRAAGT NIEUWE PRIJSCOURANT. Lappen, Stukjes, Rollade 65 ct., Rosbeaf 80 ct., Biefstuk 100 ct Gehakt 55 ct., alles per pond, bp Slagerjj LION COHEN, Varkensmarkt. HOEK LANGEVIELE.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3