F. MALJERS ZOON, Vliss. straat 58, M'burg. P. de Gruyter& n SANGÜINOSE H.H. Huiseigenaren. Glansverf School der Ned. Here. Gemeente op Woensdag 27 Maart a.s., C. MINET, Rijwielhandel, Korte Noordstraat, ÜCU5 MIDDELBURG DE BESTE5™" BRILLENMAKERS Hotel-Caté-Restaurant, Jongenspakjes „Het Speciaalhuis" RECHSTEINER, JOH. JEELOF, Ged. Kapper is begonnen. Wegens Plaatsgebrek VOORDEELIGER DAN ANDEREH Lange Noordstraat (boven). aan het Molenwater. voor den nieuwen cursus, 's avonds tusschen 7 en 9 uur in de Consistorie der Ned. Herv. Kerk. OPRUIMING van een partij 1e klas Rijwielen UT" aan spotprijzen. "HHf „VESTA"-RIJWIELEN ht*" ZEELANDIA WASCHMIDDELEN moeten U helpen, want dan bent U veel vlugger klaar en uw huls Es weer heelemaal schoon. ZEELANDIA ZEEPPOEDER kost per pakje 16 cent en heeft het allerhoogste vetgehalte n.l. gegarandeerd 36*40 pCt. Staat onder geregelde contröle. ZEELANDIA HUISHOUDZEEP kost per doos 36 cent en Is gemaakt van de allerfijnste vetten. Daar ze totaal vrij is van alle schadelijke bestanddeelen kunt U ze overal voor ge bruiken. Het is de beste Zeep. ZEELANDIA PAKJES SODA is veel sterker en dus voordeeliger dan losse soda Huismoe ders, gebruikt er vooral weinig van. Ze is zoo sterk. ZEELANDIA GLOOR is het zuivere gioorproduct zonder bijvoeging van kalk enz. Prijs 7 cent per pakje. De BESTE Gloor! Al deze artikelen staan onder voortdurende contröle van keuringsdienst, enz. Vraagt ze Uwen winkelier en bewaart de bons voor mooie cadeaux U kunt nu ook meedoen aan de mooie prijsvraag. ZEELANDIA ARTIKELEN uitsluitend voor H.H. Winkeliers bij ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM. De „Drogisterij Hatwee" naast „Restaurant de Gouden Zon" in de Langedelft ruimt al de voorradige op bij partijtjes van 2550 en 100 K.G. tegen uiterst lage prijzen. Kleurkaart met offerte ligt voor belanghebbenden gereed. Trouwboekje meebrengen s.v.p. HET BESTUUR. Wie nu een Ie klas Rijwiel wil hebben voor weinig geld, DIE KOOPT NU. Aanbevelend, TEGENOVER DE KAZERNE. NIET VERGETEN!! DEKKER, Giststraat 194, MIDDELBURG T E K O O P: vargunning voor logement, annex Expeditiekantoor, bij Station te Terneuzen. Br. ietter A, Littooij's Boekhandel, Terneuzen. in prijzen ijleeftfld 3 jaar 5,50 5,75 6,50 enz. geringe stijging 9,50 10,00 11,50 14,50 per maat enz. En dan alle pakjes geheel gevoerd, ook de goedkoopste. Zooiets brengt weer alleen tegenwoordig het vooraanstaand adres Giststraat 180, b/d^Graarbeurs, Middelburg tene oeccass'uiq oooc de 'Kinderen 3xU en mei Woensdag- a.s. elk V 2 pond JAee 1 Chinees <4 1 xLoas Tlapalitains Qtaiis. Dames Knippen diverse modellen 50 cent Onduleeren 50 cent Haarwasschen 50 cent Kinderen elk gewenscht model 30 cent Gelieve voor de a.s. Paaschdagen vroegtijdig te bestellen. 2e Paaschdag voormiddags geopend. II'BMÜII IIIHII't mill i figgSM Groote Schoonmaak Als gjj een bleeke gelaatskleur hebt, bleeke lippen, bleek tand- vleesch. Als gij lijdt aan hoofdpijn, slapeloosheid, gedurende vermoeidheid. Als gij gebrek aan eetlust hebt, lusteloos zijt en prikkelbaar. Als gij moet klagen over gebrek aan energie. Denkt dan aan de SANGÜINOSE De SANGÜINOSE Dat is' „het" middel dat U snel en goed helpt. Zij verrijkt uw bloed, versterkt uw zenuwen, wekt uw eetlust op en bevordert een algemeene levensopgewektheid. De SANGÜINOSE kost per flacon van BOO gram f 2,6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. Bjj alle Apotheken en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bjjN.V v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Inschrijving van Leerlingen Voor U er toe besluit een rjjwiel te koopen, eerst even gaan kjjken b\j Wjj zjjn ruim gesorteerd in onze welbekende en steeds meer gevraagde Leverbaar in elke gewenschte uitvoering. Reclame*Rywielen vanaf f 45,compl. met vrjjwiel, bandrem, kettingkast Zóó keurig zijn de modelletjes en Stoffen van onze leeftjjd 15 jaar AANBEVELEND.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2