ELECTRISCHE W A SCHMACHTNES Vanaf f 90,- S. Sies-Wittentrop Nog één week Uw Costuum is natuurlijk van M. VAN LOO. 10 L korf inn Aangeboden MENNES, Noordstraat. S. SIES-WITTENTROP II i S. Sies-Wittentrop MALAGA, SCHOONMAAK-KOOPJES ALEWIJNSE'S I OCHTENDVOEDER Voor de Schoonmaak MENKES. Noordstraat. S. Sies-Wittentrop Kanten MIDDELBURG Vampyr Stofzuigers VEL O Vanaf f 90,-- Kousen. 01 0 UW ADRES voor OMDAT OMDAT OMDAT OMDAT OMDAT OMDAT hij prima kwaliteiten levert tegen zeer lagen prijs. uw belangen door hem worden gediend. U door hem gekleed wordt zooals dat wanschf. alle Costumes met prima paardenhaar bewerkt zijn. deze tegen elke weersgesteldheid bestand zijn en ook voor corpulente Heeren prachtsorteering voorhanden is. jU «III y je> 2e, 3e Hypotheken. Rente Een Stoel wagentje nieuw genopte Kapok Matras GEBORDUURDE LIN6ERIESTRGÖK f 149 en f 165 per el In Knoopen en 6arne@nng hebben wij de I^ouveauté's ontvangen. Handschoenen Te Koop een DAMES-RIJWIEL aan concurreerenden prijs is VERSCHE BESCHUITBOLLEN F. A. DE J0N6E, Page Kraag met Manchetten Rechte Kraagjes Vlasmarkt K 150, Middelburg per flesch slechts f 1,25 steeds het beste. B B B B O ES O E3 El El e B e B B B ES ES O O El B El B B El El B El MA8A2IJN 6R9ENENDRAAK BEHANGSELPAPIEREN. in alle soorten en prijzen. De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90-91, MIDDELBURG, Gravenstraat I 280. File d' Eoosse Zijde Katoen handhaven wij de op KAPPEN en SCHEMERLAMPJES. Doet daarom uw voordeel en koopt nog DEZE WEEK!! GRAVENSTRAAT I 280. Diverse kleuren ZIE ETALAGE 1» MT ZIE ETALAGE Gravenstraat I 280. TRICOT met kapje SUÈDE Moffel-lnrichtlng „KRETTA ANGIN", Vraagt prijsopgave. Haarlemschs Meisjes en Paleisbanket Chocolade-Sprits 16 cent per ons. Gravenstraat I 280. Voor zieken, zwakken en herstellenden is onze OUDE Deze zuivere en onversneden Natuurwijn wordt door ons zelf geïmporteerd. Landhuisstof vanaf 29 cent per el Prima geel Hemdenkatoen 25, 19, 16 ct. per el Zwaar wit Katoen, dubb. breed, 23, 19, 16 ct p. el Extra zwaar Flanel 25, 29 cent per el Prima Molton 39, 35, 29 cent per el Luiergoed 35, 29, 26 cent per el Tafelzeil, 2 el breed, 99, 89, 79 cent per el China-Matten, 90 breed, 49, 39, 29 cent pe rel Cocosloopers 89, 79, 59 cent per el En Vitrages ruim 200 dessins In de prijzen van 45, 39, 35, 29, 25, 19 ct. p. el Kamermatten 145 x 185, 119, 99, 89 cent Karpetten 3 x 4, 1290, 950, 790 cent Overhemden met boord 198, 169, 98 cent Heeren Onderbroeken 149, 119, 89 cent Heeren Borstrokken 149, 119, 89 cent Kinder Directoirs, alle kleuren 22 cent Dames Directoirs, alle kleuren 69 cent Geel katoenen Manshemden 95 cent Heeren Flanellen, dubbele borst, 98 cent Prima Java Kapok 79 cent per pond 272 Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. uit voorraad. Vraagt demonstratie. G. M. SMOLDERS Gravenstraat I 280. 95 1.10 1.40 1.60 1.70 1 90 45 49 1.40 1.70 1.90 2.15 2.65 3.25 65 75 85 Ie, 2e, 3e Hypotheken. Rente 41/,61/, alsmede Credieten. Part. met-, Ambt. ook zonder borg. Geen verz,, gem. voorw., strenge discr. Inl. worden verstrekt KI. Werfstraat T 38, Middelburg. TE KOOP. Adres Klein Vlaanderen M 154. TE KOOP voor kiDderledikant 140 X 70. Adres Koepoort,singel S 154. 95 1 40 1 45 1.60 TRICOT zonder kapje» 65 1.10 1.45 1.65 3.75 4.00 prima wa cbbaar. Koopt bij ROSKAM op de Lange Burg Zoete Appels 35 ct., Smeltappels, mooie 40 ct. en Handappels 45 ct. per K.G. Kastanjes 16 ct. p. pond en zeer lijne Spercieboonen van de Hero 55 ct. per groot blik, dit is zeer goedkoop. Enz. enz. in goeden staat. Adres Breestraat E 33, Tramsingel. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 VOORRADIG Ie kwal. ANTHRACIET en EIERKOLEN. A. v. d. WELLE, Lange Qeere. H. v. d. WELLE, Jacob Catsstraat. Heeft U eeD goed 2e hands Rjjwiel noodig Komt U dan eens kijken by ons? Wp monteeren een 2e hands Rijwiel ge heel naar uwe keuze. Bii ons koopt U een 2e hands Rijwiel gemoffeld en gebiesd zoo goed als nieuw tegen billijken prijs. Ook Moffelen we uw oud Rijwiel voor billijken prijs. Prijsopgave geven wij gaarne. Ook in kleuren. Beleefd aanbevelend, LaDge Singelstraat. ELKEN MORGEN OM 8 UUR 12 cent per ons. Bakkerij Balans Middelburg Versche Varkenspo'oten 10 ct. pi. stuk, Venche Varkenskoppen 50 ct. p. Kilo, Gehakt of Versche Worst 50 ct. p. 5 ons, Pr. doorr. Runderlappen 60 ct. p. 5 ons, Pr. Kalfslappen 50 ct. p. 5 ons, Kalfs- krippien 30, Puik Schapenvl. 40 ct. p. 5 ons, Bakbloedw. 8 ct., Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Varkenshoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H. C. LREDERIKS, Wagenaarstraat, Telefoon 455. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 d. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. 1.75 2.00 2.25 55 60 80 90 1.25 enz. HOEK LANGEVIELE. In groote keuze voorradig van de goedkoopste tot de duurste soorten, en aanverwante artikelen. SPECIALE ETALAGEPAPIEREN. Ook PRIMA GLANSLAKVERF voor binnen en buiten in bussen van 1 en een halve K.G. verpakt. Aanbevelend, SCHILDER EN BEHANGER. VLASMARKT K 151. Tc koop gevraagd GEDRAGEN HEERENKLEEDING Adres MULLER, Wagenaarstraat 11, Vlissingen. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4