Kleeren maken den man, Santega Kleeding den heer. VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" „DE D U I F" 15 tot 25 pCt. Prijsverlaging Drogisterij SGHULTE THIEME, verlaagd in prijs met 15 tot 25 pCt. BEDDEN-MAGAZIJN Karpetten DJ. merk „VENUS" D. C. BOUWENSE, Bij alles bijpassende HOEDEN. IssiiaaM Bogarflslraat O 51, Miêm. PRIMA RIJST. I! J. A. PIETERS, lederen Donderdag op de Markt P de Gruyter* Zoon Eau deCologne Impériale (Boldoot) en Eau de Cologne 4711 (Mülhens) WAARSCHUWING. Schilletje Cherry Brandy Port Port Kinawijn SANTEGA KLEEDING tene mccassiag mac de Jrindecen JxU m mei Woensdag u.s, üBii elk pand Ulehmge d 75 ftjn a 60 ol prima d 50 ris. 1 tyapegxud aft 4 Jieepen x^caüs. ONTVANGEN FRANSCHE BAZAR. 99 Eau de Colognes, Poudre de Riche enz. enz. MIDDELBURG. LAAT UW ORGEL Schoonmaken en Stemmen. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, in Het Huis met de Roode Pilaren, Gebioemde- Axminsfer- Wed. JOHN GAY's HARING en ROLMÖPS Bismarck Haring in blik van 3,6 en 12 stuks de 2e Zending Nieuwe KINDERWAGENS Het hoogst in kwaliteit en het laagste in prijs. Bij Griep en Gevatte Koude S. DE MARCO. Puike Aardappelen. J. J. WORREL EN ZOON, Gladiolen in soorten. Om goed gekleed te gaan, moet uw kleeding voldoen aan^Prima Kwaliteit, Ie klas Afwerking en Goeden Pasvorm. voldoet aan deze eischen en is bovendien door onze lage prijzen het voordeeligst. Wij brengen deze Costuums in moderne Engelsche Tweeds, Fan- des en Cheviots In I- of ll-rij. Het goedkoope- en midden-genre In den prijs van 12.50, 14.50, 17.00, 19.50, 22.50, 27.50 en 32.50. Het beste genre in den prijs van 35.00, 37.60, *39.50, 42.50, 45.00, 47.50, 52.50, 57.50. HET ADQES goede LANGE NOORDSTRAAT C 24, MIDDELBURG. brengen wij weer een enorme sorteering in Alle merken, zooalsd' Orsay, Drale, Colgate, Plver, Lubln, Haboucé en vele andere soorten. PRIJZEN BENEDEN ALLE CONCURRENTIE. Aanbevelend, J. J. COZIJN. Een IEDERS adres voor smaakvolle en keurig zittende De diverse verpakkingen van zijn in de MARKT I 1, HOEK GORTSTRAAT. Uitgebreide Sorteering. Moderne dessins en kleurstellingen. Smaakvolle uitvoering in modellen en kleuren Rijden heerlijk licht. Alleen verkrijgbaar bij KORTE DELFT G 3 en F 25. Bij Hoesten en Bronchitis Onze aktie blijft precies zoolang aanhouden, tot ook deze Werkgever bereid zal zijn met de organisatie, over loon en werk tijden, te onderhandelen. Nog steeds daartoe niet genegen, blijft ons paroolloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij. Koopt dus allen bij de andere ter plaatse bekende werkgevers en winkeliers, zij stellen zich niet meer op het standpunt wat min stens honderd jaar geleden werd ingenomen. Arbeiders(sters) nog watU weet nietwaar dat Uw dochter verstandig doet eerst bij ons inlichtingen te vragen, als er plannen moesten zijn om zich in de FRANSCHE BAZAR te gaan verhuren. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 our, Donderdags van 10-12 anr en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 nar. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert Jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tQsschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank Ne. 92296 worden gaarsia verstrekt. IV2 POND 15 procent korting. Reuzen afslag HAM Rookvleesch 18 cent per ons. Witte en Komljne Kaas De Winkel De Zeeuwsche Boerin, Beslist eerste kwaliteit Rundvleesch. BOLIER, Spulstraat. De Nieuwste Schilders, Glazenmakers.en Behangers TE KOOP Veersche Singel S 29, Middelburg. FIRMA VLASMARKT K 150 M I D D E L B U R G. Een goedkoope en fijne Likeur is ons heerlijk per flesoh f 1,00 per flesoh f 1,00 Verder PRIMA per Liter f 1,00 BELEGEN per Liter f 1,25 JE adres voor ZOETE WIJN VOOR NU W\j doen dit voor U VAKKUNDIG en voor LAGEN PRIJS. Vraagt pry3 en inlichtingen KORTE BURG A 33 MIDDELBURG. IN RONDE GLAZEN BANDDOPPOTTEN. PT* EEN DELICATESSE! -«3 N.V. „DE HOUTTUINEN", AMSTERDAM C. Sanapirin-tapletten. Buisje 75, 40, 25 ct. Anga-siroop. Flacons van 1 gld. en f 1.75, By Apoth. en Drogisten. Namens de afd. Middelburg van de „Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. Eigenhaardstraat P 204. Winkel LANGE DELFT 9 (hoek Segeerstraat) MIDDELBURG. DINSDAG ia ingegaan bon No. 3 van de prijscourant voor gratis U verzuimt toch niet dien bon in bo vengenoemden winkel in te wisselen P LANGE DELFT 9, (hoek Segeerstraat) MIDDELBURG. - - - f-! Goed bekende Firma S. DE MARCO, eenige jaren gevestigd te Bergen op Zoom, Kunststeenfabriek, levert prima Granietvloeren, alle soorten Dorpels. Speciaal adres voor Aanrechten vanaf f 8.75. Groote voorraad. Billijke prijzen. Vraagt inlichtingen. Aan hetzelfde adres een vertegen woordiger gezocht. Aanbevelend, BOEVENSTRAAT 22 BERGEN OP ZOOM. 16 cent per ons. Prima soorten 20 en 25 cent per ons zeer malsch. Prima soorten 10 cent per ons. Korte Gortstraat. Lappen, Stukjes, Rollade 65 ct., Rosbeaf 80 ct., Biefstuk 100 ct., Gehakt 55 ct., alles per pond, bjj Slagerij LION COHEN, Varkensmarkt. WESTKAPELSCHE BLAUWE 30 cent per 5 Kilo. By 25 kilo wordt thuisbezorgd. Korte Burg D 11, Middelburg. Prijzen vanaf f 1.50 per honderd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3