GROOTE ZEELANDIA PRIJSVRAAG! DE WINTER WIJKT. DE LENTE KOMT. EN DUS SCHOONMAAKTIJD HET SPECIAALHUIS REGHSTEINER is toch beter! Steeds het beste en goedkoopste ook voor de a.s. Schoonmaak. L. B. DE NIJS Lange Delft BEHANGSELPAPIER vanaf 10 cent per iel. AAT U VERHUIZEN I Ons Qostuum voor 1929 Ziet onze Etalage SI SIIMND, ROUAANSCHE KMI, TEL 133, MIDDELBURG De Eerste Nederl. Glasmarmerfabriek OPENING PIANO'S en ORGELS VAN DAMME's Piano- en GRAAFEILAND Ons Reclame Blauw De kracht onzer Haweko-inkoopcombinatie komt steeds tot uiting in onze goedkoope prijzen, samengaand met prima kwaliteiten. waarin U bewaarheid vindt dat wij steeds blijven KIEVIET in de Spanjaardstraat. Ook in hebben wij de allerlaatste NOUVEAUTÉ'S. Onze sorteering vertegenwoordigt alle kwaliteiten. GEBR. BAKHUIJS - DEN HAAG M. KLEIJfMENBERG «H DAM N. Z. N 3. P. J. JONSEPIER, Ls. BAURDOUX, Voor Reparatie aan Rijwielen Op veler verzoek zullen we ook ditmaal weer een prijsvraag houden. Hierbij de opgave Met onderstaande gegevens een zin vormen van 36 letters (4 woorden) die een goede raad is in dezen SCHOONMAAKTIJD. 29-6-31-13-2-18-3-5-4-1 is een stad van Zeeland. 19-23-4-21-11-20-3-5-4-1 is een plaats in West Zeeuwsch-Vlaanderen. 25-26-27-28 is verbrande kolen. Met 9-10-12-16-36-17-36 bouwt men een huis. Een 7-19-8 is een huisdier. 24-30-33-34-35-36 zitten aan een wagen. Een 32-25-14 draagt men om den hals. 15-22-11-7 is niet gezond. Dus eerst op een vel papier de cijfers achter elkaar zetten van 1 tot en met 36. Dan vult U bovenstaande vragen in zoover LJ weet en zet de letters onder de betrokken cijfers. B.v. de laatste vraag: 15-22-11-7 is niet gezond. Dat is natuurlijk ZIEK. Op uw papier met cijfers van 136 komt dus onder de 15 een Z, onder de 22 een I, onder de 11 een E, onder de 7 een K. Dus als volgt 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 K E Z I Verder worden de letters er onder gezet. Staan alle letters onder de nummers, dan kunt U de oplossing (dus die goede raad in schoon maaktijd) vanzelf lezen. Die zin zet U dan op papier met uw naam en adres er duidelijk bij. Dan gaat U naar uw winkelier en koopt 1 pakje Zeelandia Zeeppoeder van 16 cent 1 pakje Zeelandia Soda van 10 cent en 1 doos Zeelandia Zeep van 36 cent. Samen dus 62 cent. Op de zijkant van ieder pakje Zeeppoeder staatZEELANDIA-ZEEPPOEDER. Op de voorkant van ieder pakje Soda staatZEELANDIA SODA. Op de voorkant van iedere doos Zeep staatZEELANDIA ZEEP. Die woorden knipt U dus als een strookje uit en voegt U bij uw inzending. Inzendingen zonder deze 3 strookjes zijn geheel waardeloos. DUS DITMAAL GEEN WAPENTJES INZENDENDe bons voor cadeaux op ieder pakje ook niet inzenden maar ZELF BEWAREN VOOR MOOIE CADEAUX volgens cadeauxlijst, die U bij uw winkelier kunt krijgen!!! Als reclame wordt in dezen tijd op 100 bons gegeven een rood of blauw Japansch Theeservies 15-deeligM Bovendien krijgt U tijdelijk bij ieder pakje Zeeppoeder, een klein Prentenboekje voor de jeugd. Dus uw oplossingen met naam er op en die 3 strookjes in een enveloppe. Op die enveloppe ook DUIDELIJK uw NAAM en WOONPLAATS en het woord ZEELANDIA PRIJSVRAAG Daarna de oplossing inleveren bij uw WINKELIER waar U de artikelen kocht. DUS NIET AAN ONS INZENDEN Sluiting 1 Mei. Zijn er meer goede oplossingen dan prijzen, dan worden de oplossingen beoordeeld. HIER VOLGEN DE PRACHTIGE BESCHIKBAAR GESTELDE PRIJZEN le prijs 2e prijs 3e en 4e prijs: 5e tot en met 10e prijs 11e en 12e prijs: 13e tot en met 25e prijs 26e tot en met 50e prijs 51e tot en met 60e prijs 61e tot en met 75e prijs: 76e tot en met 100e prijs 101 tot en met 125e prijs 1 Dames- of Heeren Rijwiel of f 50,00 naar keuze. 1 Dames of Heerenrijwiel naar keuze. 1 driedeelifl echt Brons modern Klokstel. 1 Theekast. een mooie Kapstok met koperen Haken en Spiegel een mooie groote Schilderij met prachtige Lijst. 1 Japansch Theeservies 1 kistje 50 stuks Sigaren, prima soort, een gedecoreerd Theeservies. 1 kleine Schilderij. 1 doosje van 1 kilo zeer fijne Bonbons. Dus een keur van prachtige prijzen en ieder heeft een kans Iedereen doe dus mee en is in de gelegenheid kennis te maken met de prima kwaliteit van Zeelandia Zeeppoeder, Zeep en Soda. Het beste wat er op dat gebied gemaakt wordt Meerdere personen uit één gezin mogen meedoen, mits iedere oplossing in apart couvert en bij iedere oplossing de drie strookjes met artikelnamen er op. A TT F MTI I? I Bovendien hebben we voor de groote verbruikers van ZEELANDIA I Cli I IC ARTIKELEN nog een extra wedstrijd. Wie vóór 1 Mei de meeste WAPENTJES van Zeelandia Zeeppoeder, Zeep en Soda aan ons Instuurt krijgt als prijs f 25,—. Wie daar op volgt f 15,— en daarna nog f 10,—Dus de drie hoogste inzendsters(ers) een prijs. Op de enveloppe dan vermelden Zeelandia prijsvraag, inhoud wapentjes, en naam en adres. Ook inleveren in apart couvert bij den winkelier. Dus duidelijk het aantal wapentjes ver melden dat in het couvert zit. Iedereen kan nu beginnen. Binnen kort wordt in de bladen geadverteerd welke winkeliers in uw omgeving de Zeelandia Artikelen verkoopen. Heeft uw eigen winkelier ze dus niet, wacht dan maar tot de advertentie met verkoopers geplaatst is. zaFU weer het bewijs leveren, dat in het betere genre scherp concur- reerend is. f 40,-- of f 45,- blijkt nü reeds een groot succes te zuilen worden. In FANTASIE brengen wij de nieuwste Kamgarens en Tweeds. Onze afwerking en duurzaamheid der Kleeding zijn genoegzaam bekend! - oB-,B BB i - v WtfSmÉMSS 1 1 1 J'. - Zie Etalages - Lage prijzen - Stalen ep aanvraag KORTE HEERENGRACHT M 282-284, MIDDELBURG ZATERDAG 16 MAART DER NIEUWE ZAAK MEUBELHANDEL ENZ. KASTPAPIER aan vellen en rollen Punaises, Gluton, Schilderijhaakjes. HET is het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. --AÏ& .-s Si'. -r *1 ->:BV-v Luiwagen, goed gevuld Zeilvegers, wit en grijs Waschborstels Werkborstels Handveger, Gocos Ragebol, prima Mattenkloppers Closetborstels Schoenborstels, zuiver haar Vatenkwasten Schilmesjes Kleerhangers met pantalonhanger Kraagbeschermer Tapijtschuiers Duimstokken Molton Dweilen 19 cent Zeemlappen 48 cent Huishoudzeep, dubbel stuk 10 cent Panlappen 7 cent Closetpapier, 4 rollen 25 cent Rollen Kastrand 10 cent Kastpapier met rand, 12 vel 12 cent Koperen Punaises, 5 doosjes 10 cent Waschpennen 25 voor 10 cent Spatzeiltjes, groote maat 36 cent Prima Waschpoeder 9 cent Schuurpoeder Ira 7 cent Straatbezem, goed gevuld 25 cent Goud- en Zilverbrons 9 cent Kamerveger, prima Cocos 38 cent Kamervegers, prima 27 cent 26 cent 38 cent 9 cent 72 cent 24 cent 25 cent 26 cent 39 cent 23 cent 9 cent 9 cent en 5 cent 31 cent 9 cent - - - v.--■ - Een sorteering reusachtig. Alles uit voorraad leverbaar, dus men ziet alles aan de rol bij NEEM DAAR DAN VAKMENSCHEN VOOR MET ERVARING OP DIT GEBIED, DIE TEVENS ZOO NOODIG UW WONING WEER SMAAKVOL INRICHTEN. EEN DER BESTE ADRESSEN DAARVOOR IS BEHANGERIJ, STOFFEERDERIJ, BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. ORIGINEELE ANTIEK RESTAURATIE s. deelen U mede dat zjj den ALLEENVERKOOP VOOR ZEELAND hebben opgedragen aan Maak kennis met de nieuwste, mooiste, modernste en soliedste wandbekleeding, 10 verschillende kleuren. MONSTERS WORDEN OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. V' L \.y: -4-' -■ Beleefd Aanbevelend in Rood, Blauw, Wit. Algemeene Boekhandel, LANGE BURG 95. Schoonmaken, Repareeren en Stemmen van geschiedt op de meest deug delijke wjjze tegen billjjkste tarieven. Voor onberispelijk werk wordt ingestaan. Vraagt prjjs aan Lange Noordstraat L MIDDELBURG. 187,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2