DE FAAM Aangifte van Leerlingen Gemeente-Bewaarschool Kinderwagen en Box. Opening Reclame-Aanbieding. Huis van Ongeregelde Goederen TkflCUS MIDDELBURG BRILLENMAKERS G. ROBIJN Co. Wenscht gij mooie en degelijke Schoenen? Magazijn De Zwaluw NOORDSTER SCHOENENMAGAZIJN Kleedingmagazijn J. HOOFTMAN, Vlasmarkt Magazijn De Zwaluw Nette Jongen Jongen gevraagd. „DE DUIF" J. C. SCHONIS levens Luxe Reparatie-Inrichting. Firma B. BOUMAN. 1 DE BESTE Heeren-, Dames- en Kindermodellen. Demi-Saison en tevens Regenjas. Croote Prijsverlaging Flinke hulp in de huishouding Zeeuwsche Confectie Fabriek. FONGERS HEEREN-RIJWIELEN Een droge Kelder Ingezonden Mededeeiingen. §jiirc$al°p,oss ing, 15 tot 25 pCt. PRIJSVERLAGING PUIKE Naaister vraagt Naaihuizen A. S. ZATERDAG KORTE NOORDSTRAAT L 87. SPECIAAL ADRES VOOR: Lange Delft 120, V00RDEELIGER DAN ANDEREN Langedelft H 14 EZ Telefoon 346 Wij etaleeren deze week de nieuwste Parijsche en Weensche modellen in zwart. Ook in gekleurd en fantasie hebben wij een schitterende sorteering. Dit seizoen brengen wij een collectie leuke voordeelige Jasjes in prijzen vanaf f 12,50. in Lossing. HYP. DE PAAUW, Heden hebben wij ontvangen Daar zijn zoo juist mooie ontvangen in f 18.50, f22.-, f26.-, f32.-. RECLAME COSTUUM Denevers Frères, MOOI GROOT EIKEN BUFFET. Nette Loopjongen Flfnke Leerjongen een Smidsleerling gevraagd. DEKKER'S Naaimachine- en Rijwielhandel, Giststraat. Flinke, nette Adres HENNING, Markt. gevraagd. net Meisje. Net Meisje Keukenmeisje, tweede Meisje. net Dienstmeisje, flink Dagmeisje Flink Dagmeisje een Meisje net Dienstmeisje Dienstmeisje of Werkvrouw gevraagd. Dagmeisje gevraagd. flinke Dienstbode Meisje gevraagd Dagdienstbode, flinke Dienstbode net Dienstmeisje. Advertentieblad voor Middelburg en de Dorpen op Walcheren Te koop een Kinderwagen. Dit bedreigt ookU Het beste is direct inwrijven met Advertentiën. BESTE KWALITEIT 75 cent per pond. K06ELB00NEN 20 Ct. per pond. BESTE SINAASAPPELEN 5, 6 en 8 voor een kwartje. H. H. VAN 'TWESTENDE, van de bekende EAU DE COLOGNE „4711" en „IMPERIALE" van Boldoot. H. H. VAN 'TWESTENDE, v.h. M. J. Timmermans, Potlenmarkt K 170. der MAAT-SCHOENMAKERIJ van Gedipl. Orthopaedisch Schoenmaker, Abnormale, Kreupele en Zieke voeten NIET VERGETEN!! DEKKER, Giststraat 194, MIDDELBURG „VESTA"-RIJWIELEN y"" SCHOENEN SCHOENEN KOOPT ZE DAN IN HET (NORD-DE-G1LLY) Geen Prijsverhooging. ZIE OE ETALAGE - GORTSTRAAT 16, Middelburg - ZIE DE ETALAGE Zoo'n practisch kleedingstuk is voor ieder onmisbaar. Deze zeer aparte JASSEN van Whipcord- en Tweedstof vervaardigd, brengen wij in prijzen van Vraagt ons in BLAUW- of FANTASIESTOF f 27.00. Ook in de betere genres CONFECTIE passen wij de moderne Hansel bewerking toe. van Gedistilleerd en Likeuren. Distillateurs, MIDDELBURG Welke groenten zullen wij heden eten? Geen nood. WIJ HEBBEN NOG VOORHANDEN Adres C, Joosse, Nieuw Oosterschestr. Adres Firma K. Meertens, Korte Delft. voor hot Atelier, welke desverkiezend tevens het naaien kan leeren. Terstond een Adres bureau van dit blad1. No. 24. Woensdag 13 Maart 1929 33e Jaargang Verschijnt des Woensdags middags 3 uur en wordt gratis huis aan huis bezorgd Uitgave van LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat E 71 Middelburg Telef. 238 Giro 42280 Prijs der Advertentie's 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. Bjj abonne ment belangrijk minder Adres Volderülaagte M 84. GEBRUIKTE TE KOOP. Adres Langedelft H 19. TE HUUR Adres Varkensmarkt K 39, 2 x bellen. als U niet direct de eerste stekende pijnen van beginnende rheu- matiek bestrijdt. B - A fBAYER) A Spirotal-oplossing is reukeloos. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Ouders, voogden en anderen, belast met de verzorging van kinderen voor wie plaatsing op de Gemeente-Bewaar school wordt verlangd, worden uitge- noodigd van dat verlangen vóór 1 APRIL 1929 aangifte te doen bij het Hoofd der School. Middelburg, den 11 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders van Middelburg. P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. OPRUIMING van eenige VULEMMERS. tegen spotprijzen. L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat L 105. De van ouds bekende Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraaf. W. VERSTRAATE, HARINGPLAATS v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Heeft ontvangen een groote sorteering Dameskousen. Zijden Kousen vanaf 75 cent, Fill d'Eoosse Kousen vanaf 98 cent, Katoenen Kousen vanaf 45 cent, Wollen Kousen f 1.30, Wollen en Ka toenen Kinderkousen, Sportkousen, Eigen gebreide Manskousen, Vrouwen kousen, Sokken, Geel katoenen Mans hemden, Dames- en Heeren-Flanellen, Hemden en Pantalons, Gekleurd en On gebleekt Breikatoen, Bollen en Knotten Wol, Bollen Zijde merk „Dürer" 10 ct. enz. enz., uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend. TE KOOP. Adres St. Pieterstraat F 34 beneden a f 1.— per dag. Adres bureau van dit blad'. VRAAGT UWEN WINKELIER SPOOr MOSTERD Nederlandsch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemtvorfl. Voor U er toe besluit een rjjwiel te koopeu, eerst even gaan kijken bjj Wjj zjjn ruim gesorteerd in onze welbekende en steeds meer gevraagde Leverbaar in elke gewensebte uitvoering. Reclame-Rijwielen vanaf f 45,compl. met vrjjwiel, bandrem, kettingkast Tricot Heeren Pantalons 98 - 79 Etamine, zeer sterk 17 ct. Prima Jaeger Borstrokken 98 All-Over, aardig dessin 17 ct. Zware Molton Hemden 1.56 Ondergordjjn 19 ct. Flanellen Sporthemden 1.23 Paneelvitrage, zeer modern 98 ct. Khaki Hemden 1.49 Chique Pluchette Overgordijnen Tricot Jongensbroekjea 0.49 met Rand, per stel 10.48 Macco Jongenspantalon 0.59 Prima Pluchette in de kleuren Sterke Sportkousen 0.49 rood, goudgeel en grjjs 1.29 Prima Schoolkous 2/2 0.69 Prima Gobelin voor Schoor- Opruiming Heeren Pantalons steenen, nieuwe dessins 0.49 en Borstrokken met Wol 098 Landhui sstoffen vanaf 0.28 Macco Damesdirectoirs 54 Dames Kousen (Katoen) 0.26 Zware Tricot Directoirs 79 Jaspé Kousen 0.36 Prima Directoirs met Wol 98 Mooie Manskous 0.49 Kinderdirectoirs 19 Fille d' Ecosse Kous 0.69 Kinder Onderjurkjes 59 Mooie Zijden Kousen 0.79 Prima Dames Combiner 1.08 Kinderkousjes vanaf 0.15 Flanellen Nachthemden 1.49 Sportkousjes vanaf 0.34 Dames Hemden vanaf 69 Macco Heerensokken in mooie Mooiste dessins en ruiten moderne dessins 0.26 Dames Schorten in Satinet Fille d' Ecosse Sokken, en Brabantsch Bont vanaf 1.69 nieuwste kleuren vanaf 0.46 "V'pG ."O, :\'.C v/ C.:!-, MARKT TEL. 547. Suikereitjes per ons 10 cent. Chiocoladeeitjes per ons 20 cent. Chocolade-eitjes in staniool p. ons24 ct. Fondanteitjes met dooiers, p. ons 12 ct. Vogeleitjes, ongeveer 28 stuks in één ons, per ons 16 cent. Chocolade Suprise-eieren per stuk 10 et. Fijne Bruidsuikers per ons 10 cent. Witte Hagelslag per ons 10 cent. Chocolade Hagelslag per ons 12 cent. VAN MELLE/S TOFFEES Vanille, Mokka, Vanille Nougat, Hoesttoffees per ons 16 cent. Bruine Kandij per pns 10 cent p. Liter Prima Jenever f 2.70 Koren Jenever 2.90 Prima Holl. Brandewijln 2.80 Prima Koren Brandewijn 3. Bitters en Citroen Jenever 2.70 Zoete Schillen Brandewijn 2.80 Lucas Bols, Oude Klare 3.85 (Het fijnste békende merk) Hulskamp Oude Jenever 3.65 p. flesch Gognac Vieux f 2.75 Cognac fin Bors 3.— Advocaat f 2.— en 2.25 Likeuren (fijne soort) f 2.en 2.50 Citroen Punch 2.25 VRAAGT NIEUWE PRIJSCOURANT. Prachtige Pruimen per pond 2225 ct. Prachtige Pruimedanten per pond 30 40 cent. Blanke Stukjes Appelen p. pond 60 ct. Blanke Schijfjes Appelen p. pond 50 ct. Abrikozen per pond 50—70 cent. Californische Peren per pond 50 cent. Snijiboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spercieboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Doperwten per blik 50 cent, per half blik 33 cent. Spinazie per blik 40 cent, per half blik 25 cent. Wortelen per heel blik 50, per half blik 30 cent. TE KOOP. Adres H. Fastenau, Langedelft 20. Koopt Uw Emaille-Artikelen bij L. v. OORSCHOT, Korte Noiordstraat L 105. QOEDKOOPE PRIJZEN EN PRIMA KWALITEIT. gevraagd bij wedn. met 3 kinderen. Te bevragen Bagijnhof E 169 beneden gevraagd. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een FLINKE JONGEN die het vak wil leeren en goed fietsen kan. Adres Slagerij Lion Cohen, Var kensmarkt. gevraagd. Adres Firma A. M. Hofman, Meubel makerij, Lange Noordstraat. Terstond tof met 2 April gevraagd. kunnen direct geplaatst worden opi de Leeftijd boven de 14 jaar. Loon, na kostelooze opleiding, 8 tot 14 gulden per week. Persoonlijke of schriftelijke aanbie ding N.V. Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater. Gevraagd in klein gezin Adres Klein Vlaanderen 191. gevraagd voor den winkel. Adre# G. Krijger, Korte Noordstraat. GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD EEN eenigszins bekend mét kokten en een Mevrouw van der HarstPlankeel, Kortedelft F 23, vraagt met Mei een die 'eenvoudig koken kan, niet beneden 20 jaar. f gevraagd, niet beneden de 15 jaar van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij!.) gevraagd, niet beneden de 18 jaar. Adres Mevr. Rus, Heerengracht 26a. Het Zuivelconsulentschap, Oost-Indis'ch Huis, vraagt voor eenvoudig administratief en labo ratoriumwerk. Niet beneden 16 jaar. Aanmelden 9—12 of 2—4 uur. Gevraagd een voor d'e morgenuren. Adres Paul—Butler, Kortedelft. Voor terstond een net Adres H. A. Verhulst, Lange Geere. Wegens huwelijk der tegenwoordige tegen 15 April een flink Adres Fastenau, Lange Delft H 20. Gevraagd een voor den dag. Adres Mevr. Blase, Bree 138. Zich aan te melden na 6 uur. voor de morgenuren, niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd in Christelijk gezin nette die zelfstandig kan werken. Brieven onder letter M bureau v. d. blad Wegens teleurstelling door ziekte een pt een hulp in de huishouding gevraagd Adres Mevrouw Huizenga, Rott. Kade 225. t Mevr. de Veer, Vlissingsche straat, vraagt tegen Mei een V.g.g.V.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1