Hondenbrood Dames-, Heeren- en Transportrijwielen GRAAFEILAND, AMERO ALPAGGA D. C. Bouwense, UITVERKOOP Kledingmagazijn J. HOOFTMAN Blauwe Costumes. S.WIENER Co. - CORSETTEN - BUSTEHOUDERS RESTANTEN! Fa B. BOUMAN - Lange Delft - MIDDELBURG De DROGISTERIJ SGHULTE THIEME MEDICINALE LEVERTRAAN: Spattees BLOEMISTERIJ BAL JEU. Wenscht U een geschikt Costuum VOOR DE AANNEMING Verkoophuis Amerikaan Warme Wijngroc I f 39,00. DE BESTE. DE ZEEUWSCHE KWALITEIT. Oe Winkel De Zeeuwsche Boerin, P de Gruyter* Zoon M. ton. foor Drankbestrijding. 12 cent per stuk. Bakker BROUWER Speciaal Adres Meubelmakerij P. J. JQN6EPIER, 3 El 3 ID ID ID ID El 3 MIDDELBURG. Huis van Ongeregelde Goederen Eigen import direct uit Noorwegen. IN HET HUIS MET DE RODDE PILAREN ZOOLANG HET WINTER IS ELKE WEEK NIEUWE ZENDING Magazijn „De O o i e v a a r", Markt. Gebruik 's avonds Mascarawijn Denevers Frères. Voordeeiige Aanbieding ZEEUWSCHE PIANO- QRGELHANQEL, D.V. VRIJDAG 1 MAART INTERESSANTE LEZING bij Griep en Influenza een Reclame-Lichtbak Reuzen afslag HAM Rookvleesch 18 cent per ons. Witte en KomIJne Kaas De Winkel De Zeeuwsche Boerin, H. VAN DRIEL Cz., BRANDSTOFFEN. Vanaf heden geregeld verkrijgbaar Eigen fabrikaat. Langeviele K 199. Eenige nieuwe, doch overjarige worden tegen fabrieksprijzen opgeruimd. bij Militair Hospitaal. MET 20 JAAR GARANTIE bij dagelijks gebruik. TIJDELIJKE PRIJS Lepels en Vorken per Dozijn f 3,60 Sauslepels per stuk f 1,10 6roentenlepels f 1,10 Soeplepels f 2,25 PRACHT ONTBIJTSERVIEZEN Porcelein Goudband voor slechts f 4,75. voor fijne moderne BROODTROMMELS, BESCHUITTROMMELS en KOEKDOOZEN. KORTEDELFT. Veersohe Singel naar DAM N.Z.. N 3. VLASMARKT. Wij vestigen speciaal Uwe aandacht op onze schitterende RECLAME BLAUW TWILL COSTUUM in vischgraat patroon, I- of II-rij model Vtucktenqxiesmeel Anuxndeitiesqjdesmeei VaniUegciesmeei Jat en mei Woensdag, a.s. tike kovpec van 1 ons ontvangt l'/u ons n 99 ff 4 6 Wij ontvingen voor het a.s. voorjaar een prachtsorteering NIEUWSTE MODELLEN - BILLIJKE PRIJZEN ZIE ETALAGE Gemoltonneerde Dames Directoirs 0,49 Tricot Kinder-Directoirs alle maten 0,37 Maco Dames-Directoirs 0,58 Gemoltonneerde Combiné's groote maten 0,98 Gebreide Kinder-Combiné's diverse maten 0,39 Kinder-Combiné's met wol, alle kleuren 0,49 Groote maten Wollen Kousen, beige, bruin 0,69 Prima Wol met Zijde Sokken 0,89 Maco Heerensokken 0,24 Extra groote maten Wollen Sportkousen 0,98 Prima Jaeger Pantalons en Borstrokken 0,98 Pantalons en Borstrokken met wol 0,98 Flanellen Sporthemden 1,14 Jongens Sporthemden 0,86 Kinder Hansoppen, gekleurd Flanel 0,76 Flanellen Nachthemdjes 0,88 Groote Flanellen Dames-Nachthemden 1,49 Damesrokken met wol 1,39 ENZ. ENZ. ENZ. verkoopt slechts EEN kwaliteit Prijs per flacon 50 cent. De flesch wordt ad 15 cent berekend en daarvoor teruggenomen. tot boven de knie. Zie dan onze collectie hiervoor in Blauw en Fantasie. Iets moois en aparts In goed pas send model en prima afwerking ook naar maat. Wilt U keurig gekleed zijn, doe dan Uw keus in deze collectie. Gaarne bezoeken wij U met deze costuums. Lange Noordstraat C 24 Middelburg. Llebig, Lindholm, Hofberg, Straube, Mannborg, Worcester ORGELS. E E J) a Of 16 cent per ons. Prima soorten 20 en 25 cent per ons zeer malsch. Prima soorten 10 cent per ons. Korte Gortstraat. B."andstoffenhandel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 26/30 en 30/60, Duitsche Stukkolen enz., zal hij zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend WEGENS VERPLAATSING DER ZAAK DUURT DE NOG EEN PAAR WEKEN EN WORDT DE ZAAK VERPLAATST VAN MIDDELBURG. V raagt uw Winkelier het van ouds bekend Merk Deze is na Natuurboter beslist de BESTE. Indien uw Winkelier ze niet heeft is uw adres Korte Gortstraat. 3 3 TE KOOP PATHÉFOON MET PLATEN. Adres Volderijstraat M 92. Q 99 99 V II "•'TV t SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURQ. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. OROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. als voorbehoedmiddel en genezing van influenza en verkoudheid van onze ZWARE DONKERE der Fransch-Afrikaansche Kolonie. PER FLESCH f 1.—. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs WIJNHANDELAREN. Uitsluitend dus prima bekende merken. Prjjzen zeer laag. Vraagt gratis Prijscourant. Gemakkelijke Betalingsvoorwaarden. KORTE BURG A 33. C c 3 k e c k e h (0 Versche Varkensnooten 10 ct. p. stuk, Versche Varkenskoppen 50 ct. p. Kilo, Gehakt of Versche Worst 50 ct. p. 5 ons, Pr. doorr. Runderlappen 60 ct. p. 5 ons, Pr. Kalfslappen 50 ct. p. 5 ons, Kalfs- krippen 30, Ruik Schapenvl. 40 ct. p. 5 ons, Bakbloedw. 8 ct., Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Varkenshoofdikaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, Telefoon 455. AFD. MIDDELBURG. a.s., 's avonds 8 uur, in de BOGARD- ZAAL met LICHTBEELDEN over Cacao en Chocolade (cultuur en bereiding), van wege de Firma Van Houten te Weesp, wordt een bijzondere attractie verstrekt. Kaarten (kosteloos) voor personen bo ven de 14 jaar, verkrijgbaar hij Boek handel Feij, L. Burg, Dhr. Loot, Julia- nastraat 26, Sigarenhandel van Bosdijk, Langeviele en Vol m er, Markt. HET BESTUUR. i MIJNHARDT'5 Let vooral op den naam Sanapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en vervalsching Prijs 25. 40 en 75 ct. TE KOOP. (verstelbaar) van f 20.nu voor f 12.50. Adres Gravenstraat I 275, Middelburg Net Persoon, wou gaarne HUISWERK doen, onverschillig wat. Brieven met prijsopg. onder letter H bur. v. d. blad Te koop voor billijken prijs een mooie EIKEN PATHÉFOON met 38 nummers en goede bespeelde Gramaphoonplaten. Adres Noordweg S 209.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4