EIGEN TELEGRAMMEN! Dus uiterlijk Donderdag laatste dag. JAAP GAAT DAN INPAKKEN HOOR!! Hé Hé wat was Jaap toch goedkoop. JAAP VAN GELDER. Gevoelt gij H 1 te te--- BRAND Schitterende sorteering Manchester Pakjes, Prima Manchester Rijbroeken, M. VAN LOO, K. Noordstraat VELO WASCHMACHINE-MAATSCHAPPIJ EEN VLIEGTOCHT BOVEN WALCHEREN Het groofe succes met den verkoop der goederen van de Firma HENDRIKSE, gekocht door JAAP VAN GELDER, heeft mij doen besluiten tot Donderdag 28 Februari te blijven verkoopen. De voorraad slinkt geweldig, beslist nog heden. IV SPOTPRIJZEN. en je kunt dan voor veel hoogere prijzen weer koopen bij de concurrenten. Ik hoor reeds de zucht SPECIALE AANBIEDING! JOH. DE HEER - Oostzeedijk 324-332 - ROTTERDAM Schoonmaakartikelen, „De Lange Jan" C 34 Wed. JOHN GAY's HARING en ROLMOPS Bismarck Haring in blik van 3,6 en 12 stuks Wanneer U VAKKLEEDING wenscht koopt deze dan daar waar U PRIMA KWALITEIT koopt voor lagen prijsI 9 reg. f 245,' Contant f208, - Termijn f220,- 13 reg. f 300,- Contant f255, - Termijn 1270,- 9 reg. 1265,- Contant 1225,- Termijnf238,« f 140,- Contant f 119,- Termijn f 126,- f 410,- Contant 1348, - Termijn f369,- t%/SS7 Onze afnemers berichten wij hiermede, dat tengevolge van de ernstige brand die In onze fabrieken gewoed heeft, slechts olroa 700 M2 of nog geen twin- 'w'' tlgste deel van onze gebouwen vernield werd. De geheele machinale Installatie Is ongedeerd ge bleven en er Is geen sprake van, dat In de aflevering eenlge stoornis zal Intreden. VerkoopdepotLangs Delft A 90-91, Middelburg. N V. „DE HOUTTUINEN", AMSTERDAM C. MAATWERK ZONDER PRIJSVERH00GIN6. Eenmaal drager van onze vakkleedlng wensoht U geen andere meer VRAAGT ZICHTZENDING. geheel gevoerd, Leeftijd 8 jaar f 7.00. geheel gevoerd. Leeftijd 10 jaar f 4.26. - '..A'-M-AïX-i U huive ig, koortsachtig of loom, pijn in armen of beenen, de verschijnselen wijzende op een gevatte kou, gebruik dan de beroemde Apotheker H. VAN AKEN, specialist te KOORTSPOEDERS van Selzaete. Bp kiespijn, aangezichtgpijn, zenuwhoofdpijn, iheumatische pijnen, spierpijn is één KOORTSPOEDER voldoende om de hevigste pijnen te stillen. De KOORTSPOEDERS van APOTHEKER H. VAN AKEN zijn bet ZEKERSTE geneesmiddel. Per doosje 60 cent. Hoofd-depot v. Bolland SCHULTE THIEME, postbox 53 Middelburg Verder bij apothekers en drogisten. WEDER VERKRIJGBAAR UNIEBRIEFJES 3/i V» V* Vio V20 Aanbevelend, J. KRAAK, Lange Geere K 237, 2e huis vanaf de Langeviele. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Qabriëlse, Café de Koophandel. Wegens verandering van modellen »iin wfj in de «relegensreid U onderstaande ORGELS van uitnemend fabrikaat, aan te bieden tegen ONGEKEND LAGE PRIJZEN Slechts geldig, zoolang deze voorraad strekt doch uiterlijk tot 16 Maart a.s.Laat U deze ZELD ZAME KANS om een PRIMA ORGEL tot UITERST LAGEN PRIJS te verkrijgen niet voorbijgaan, maar koopt nu Uw Orgel. Gewone Prijs: Thans Gewone Prijs Thans tA. Gewone Prijs Thans Gewone Prijs Thans Gewone Prijs: 15 reg. m. Harp ThanB Termijnbetaling vanaf f 5,— per maand. Langdurige Garantie. Vraagt OMGAAND inlichtingen aan het van ouds zoo gunstig bekende adres FILIALEN: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendiik 8 Paul Krugerlaan 2—8 N. Ebbingestr I3 vs v$|oïv.- "'.W*S ;,v- was indertijd aanmerkelijk duurder, dan onze welke wij thans etaleeren, Neemt U even de moeite, loopt de Noordstraat door en houdt even halt bij het Postkantoor, waar U in de etalage van een uitgebrGde keuze aantreft in allerhande Schoonmaakartikelen. Men treft hier aan Rollen wit en geklenrd Kast papier 10 Meter 35 en 45 ct. Prachtrollen Damast 10 Meter 50 cent. Kastpapier 8 stuks voor 10 cent. Afzonderlijke randjes 10 Meter 20 ct. Groote vellen wit en blauw Kast papier 4 ct. per vel. Verder: Gluton, Pasta, vloeibare Gom, Lijm, Punaises. Glaaplaatjes en Lijstjes voor Kamerversiering vanaf 60 cent per stuk. Aanbevelend, I. A. WILLEMSEN. IN RONDE GLAZEN BANDDOPPOTTEN. ST EEN DELICATESSE! Blauw Keperjassen SimsoDjassen Kruideniers) assen Lange Stofjassen Witte Slagersjassen Witte Bakkersbuizen 2.503.50 Bakkersbroeken 3.754.50 3.25—4.25 Blauw Keper Overali's 4.50—6.53 2.50—3.50 Simson Overali's 6.50—8.50 2.75—4.25 Bruine Overali's 5.75—6.50 2.504.50 Manchester Rijbroek 7.00—8.50 2.50—4.50 Cord's Rijbroek 7.00—7.50

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3