Ook dit Jaar weer het beste voor weinig geld. 120-,, 122.-, 125.-, 127,50, f30.- „Het Speciaalhuis" RECHSTEINER ,,\£.W D*GRIEP UITVOERING ALEWIME'S 0CHTERDV0EDER purol KERKBOEKEN TE ;HUUR het Heerenhuis Groote Markt C 9. Db beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. middet-obg B*Jomr—«MAKERS f jff^nsmai d 51 nuuiii Sofssjaari»' BEHANGSELPAPIER vanaf 10 cent per roT Prima JAVA-KAPOK in pondszak 79 cent. op ZATERDAG 2 MAART a.s. in 't Schuttershof. Ls.BAURDOUX DIK VET SPEK DE BE.e" FRANSCHE BAZAR. Modern Goed en niet duur; de kracht van akkw's ABDIJSIROOP Arbeidersmuziekvereeniging „EXCELSIOR" MUZIEK. - TOONEEL. NA AFLOOP BAL. MA6/UZIJN 6R OENENDRAAK Te bevragen bij den heer 0. VALK, Lombardstraat C 72. tegen zijn Langedelft. .USER 0>S ANDEREN KIEVIET in de Spanjaardstraat. In VITRAGES reuzensorteering en koopjes Ruim 200 dessins. Thans geëtaleerd In zeer moderne Engelsche Tweede. Pasvorm en afwerking garandeeren wij U. De prijzen die wij thans etaleeren Dus voor Ieders beurs. 6ISTSTRAAT 180 MIDDELBURG. Wj heerscht 2Va Kilo f 0,65 5 Kilo f 1,20 25 Kflo f 5,25 50 Klla f 9,50 In ds 5, 25 en 50 Kilo's is een mrol cades tu verpakt. HOEK LAN( iEVIELE. in verschillende soorten en prijzen.. f 0,90 per kilo. A. LEIJNSE, Segeerstraat. Aanvang 8 uur. Zaal open 7'/a uur. aangesloten bij - «iten dag geopend ,,8t Nederlandsch Spaarbank-Bureau. iim £12**3- - van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 Sadlri i "n Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van komit gulden, per dag berekend. ^en gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- jr .ar Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. .Richtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van ^aktamenten en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne ter«trekt Onze aktie blijft precies zoolang aanhouden, tot ook deze Werkgever bereid zal zijn met de organisatie, over loon en werk tijden, te onderhandelen. Nog steeds daartoe niet genegen, blijft ons parool,': loopt de FRANSCHE BAZAR voorbij. Koopt dus allen bij de andere ter plaatse bekende werkgevers en winkeliers, zij stellen zich niet meer op het standpunt wat min stens honderd jaar geleden werd ingenomen. Arbeiders(sters) nog wat l U weet nietwaar dat Uw dochter verstandig doet eerst bij ons inlichtingen te vragen, als er plannen moesten zijn om zich in de FRANSCHE BAZAR te gaan verhuren. Namens de afd. Middelburg van de „Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. All»» uit voorraad leverbaar, dus men ziet alles aan de rol b\j Hoeren Ondergoederen. h v j - - r««ds in 'velt gezinnen. De zieken hoesten ca kuchen van belang. Past op. Koopt onmiddellijk de beroemde Akker's Abdijsiroop, die de ziektekiemen dóódt, de vast zittende slijm oplost; de hoest- aanvallen verdrijft. Gebruikt: ALGEMEENE BOEK HANDEL. LANGE BURG 95. Geen Sn elschoen makerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 PROGRAMMA'» teven a bewjjs van toegang 57 cent per perpoon (sted. bel. inbegrepen) vanaf 16 Februari verkrijgbaar bp J. GROENEWEGEN, Jas mijnstraat L. GEERS, Zuidsingel en in .VOORUIT', Nieuwstraat. Gelegenheid tot plaatsbespreking 5 cent per persoon, tevens kaartverkoop Vrijdag 1 Maart 's avonds 8 uur in .VOORUIT', Nieuwstraat. op «IV nnMfclitii Eigenhaard9traat P 204. Een sorteering reusachtig. 89 89 159 89 98 Mans Onderbroeken Mans Borstrokken Graslinnen Heeren Hemden, zware kwaliteit Geel katoenen Heerenhemden Heeren Flanellen, dubbele borst Molton Hemden, dubbele borfft, lange mouw 198 Molton Broeken 169 Zwaar gewolde Heeren Borstrokken 189 Zwaar gewolde Heeren Broeken Zware gewolde Dames Directoirs Zware gewolde Kinder Directoirs Dames Onderjurken, gewold Prima Dameskousen, alle kleuren Prima Kinderkousen Stopsajet, per knot Wol, alle kleuren, half ons lenot Wol met Zijde, alle kleuren Heeren Overhemden met boord Heeren Sporthemden Breikatoen, per knot Kinderschorten met mouw Extra zware Molton Prima Flanel 189 98 39 123 49 17 22 42 49. 98 UT 8 79 29 1'varna Flanel, moderne streepen Prima groote Theedoeken 65 65 Geel Katoen voor hemden Wit Katoen voor hemden Zware Graslinnen voor lakens 65 Zwaar Congolinnen voor lakens Prima Linnen voor hemden, 25 19 25, 19, 14 25, 19, 14 59, 55 49, 43 29, 24 Landhuisstoffen, 100 breed Liberty Satinet, alle kleuren Prima blauwe Handdoeken Mooie Wafeldoeken Kamermatten 145 x 185 35 49 25 19 99,. 79 Opruiming der Restanten Wolgoederen, Truien enz. zooals Dekens, Ve9ten, Pullovers, Fantasie Heeren Sokken 25 rkoophuis Cortstr. 18 v, pm i 1 - .- ?',.v ■-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2