Slechts nu nog Firma B. BOUMAN. Reclame Aanbieding E. H. Boasson Co., GEEN KOUDE! Advocaat. Fa M.W.VAN AARTSEH Voor Hoest en Keelpijn Schaatsen M. VAN L00, Heerlijke Reuzelbollen ASTHMA In den Brand- flinkeLoopjongen TWEE LOOPJONGENS. een nette Loopjongen. een nette Loopjongen. Jongens gevraagd Flinke Jongen nette Loopjongen flinken Loopjongen. flinke Jongen. Echtpaar zonder kinderen 2 aank. Naaisters bekwaam Keukenmeisje zenuwachtig "is Hondenbrood fijne Advocaat overspannen slapeloos taJïrCett&n DE WINKEL JE ZEEUWSCHE BOERIN", Uw Nette Meisjes Lange Delft 120. Warme Gemoltonneerde Mans- Amerik. Broeken en Borstrokken. hebt U met onze prima Winter jassen a f8,90. Wij ruimen onze geheele voorraad Winterjassen, Fietsjekkers, Blauwe Bonkers, Jongensjassen tegen spotprijzen op, zoodat ieder profiteeren kan met deze koude. Doet Uw voordeel in de Lange Delft B 113, Middelburg, hoek N. Kerkstr. P. J. VAN AARTSEN, KORTE NOORDSTRAAT. A. v. d PLANK, a 12 cent per stuk Bakker BROUWER M. H BOASSON ZONEN, flinke Loopjongen. een Dienstbode. Dagmeid gevraagd. Net Loopmeisje flink Dagmeisje nette Dienstbode Net Meisje Tweede Meisje en een Dagdienstbode Net Meisje net Dienstmeisje, nette Dagdienstbode Net Meisje eene Dienstbode. een Dagmeisje Net Dagmeisje zijn wij In de gelegenheid tegen EXTRA LAGE PRIJZEN al onze nog voorradige WINTER- GOEDEREN op te ruimen. Gemoltonneerde Heerenpantalons en Borstrokken f 0,89 Jongensbroekjes en Borstrokken, alle maten - 0,69 Damescombiné's met wol, alle kleuren - 1,08 Kindercombiné's, extra zwaar, - 0,51 Wollen Kinderkousen (Beige kleuren) - 0,69 Zwarte Wollen Kousjes, leeftijd 2 jaar, - 0,29 Flanellen Hansopjes - 0,69 Sterke Handschoenen - 0,32 Kinderwantjes, alle kleuren en maten, - 0,26 Zwarte Dameshandschoenen - 0,46 Meisjes Handschoenen, alle maten, - 0,41 Molton Hemden, extra prijs, lange mouw - 1,49 Molton Broeken, reuze zwaar - 1,36 Jaeger Heeren Pantalons, mooie kwaliteit - 0,98 Flanellen Sporthemden, nieuwe strepen, - 1,23 Wollen Kindermutsjes - 0,39 Wollen Meisjes Vesten - 0,98 Flanellen Dames Japonnen - 2,75 Molton Zware kwaliteit 0,29 per el Prima Wit Flanel 0,24 per el Zuiver Wol Flanel 0,49 per el Broek Borstrokken dubb. borst 2,75 3,00 CONTANT ZONDER KORTING. ONDER DE LUIFEL. Wollen Vesten f 2,95 Wollen Truien - 3,90 Wollen Handschoenen 69 ct. Wollen Sjaals f 1,49 Slobkousen - 1,95 Pullovers - 3,49 Wollen Sokken 89 ot. Jongens-Truien en Pullovers vanaf f 2,29 Speciale aanbieding onzer bekende f 2.15 per flesch. Markt C 2. zijn ds beste aanbevolen middelen Zie onderstaande prijzen: t 10 Wollen Jongenstruien leeftijd 5 tot 10 jaar 1,25-1,75 Manstrulen 3,50-6,00 Pull-Overs 2,00-5 50 Vesten 3,25-5,75 Wollen Sokken 0,85 AKKER'5 Voor de Borst Vanaf baden gersgsld verkrijgbaar Eigen fabrikaat. Langeviele K 199. Gavraagd een leeftijd 15 tot 17 jaar. Hoog loon. Adres Firma K. Meertens, Korte Delft Markt bij de Gortstraat, vragen GEVRAAGD L. B. DE NIJS, Langedelft. gevraagd boven de 14 Jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Ma opleiding hoog loon. Columbia Import Shop Gebruik hiertegen Buisje 75ct. Bij Apoth.en Drogisten Zeer fijne zoute Jujubes Drop 16 ceut per ons Katjesdrop 16 Zoute Knoopdrop 16 Menthol Kruisdrop 18 Borstcaramels 14 Baverstr o-Pastilles Kassia tegen Hoest en Asthma 20 Hoestrollen 10 cent per rol Salmiakrollen Zoute Droprolien Mentholrollen Hoestfablet-rollen Broksrollen Prima schuine Salmiak-Pastilles 14 cent per ons Arcanem-Tabletten 10 ct. per stuk KORTE GORTSTRAAT. RUIM GESORTEERD. SEGEERSTRAAT. Telefoon 556. HANDEL IN KOLONIALE WAREN, TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN, BOTER, KAAS EN- EIEREN. RUIM GESORTEERD IN KOEKJES, GEMARIONEERDE HARING, MOSSELEN EN LEVERPASTEI. 3 PROCENT KORTING. VEERSCHE SINGEL S 22. ELKEN DONDERDAG VANAF 9 UUR DE REGT, Molstraat 84. KOGELBOONEN 25 cent per pond, Friesche Koolrapen. Ruim voorzien in Roode Kool, Goudreinetten, Bellefleurs, Stoofappelen en Stoofperen. A. BOLIER, Segeerstraat. Natuurlijk is het het beste dadelijk Akker's Abdijsiroop te nemen, wanneer de eerste asthmatische verschijnselen zooalsspoedig vermoeid zijn en hij gen, beginnende benauwdheden bij trappen- klimmen enz. zich voordoen. Men voorkomt daarmee erger. Maar ook wanneer Uw kwaal reeds vergevor derd is, ook dan zult Gij van een ge- reg eldgebruik van Akker's Abdijsiroop oogenblikkelijk verlichting kunnen ondervinden. Volg het voorbeeld van duizenden, die ééns aan asthma leden en versterk Uw luchtwegen en bevrijd hen van het slijm met Per koker: f 1.50, f 2.75, f 4.50 stoffenhandel van E. EVERTSE, Bree- straat, Koestraat en Wagenaarstraat, zijn nog een partij: E Nootjes voorhan den a f 1.50 de H.L. (koopjes, keurig brandend). Dus allen op dit koopje af. Anders zijn ze op. Beleefd aanbevelend. TE KOOP EEN PATHÉFOON MET PLATEN EN EEN CITHER. Adres Volderijstraat M 92. GEVRAAGD Adres Magazijn Old England. van 14—16 jaar. Zich aan te melden Zeeuwsche Con fectiefabriek, Molenwater. gevraagd, laboratorium Zuiveloonsulent Aanmelden dagelijks van 9—12 en van 25 uur, Oost Indisch huis. In diensttreding zoo spoedig mogelijk. Direct gevraagd Hoog loon. Veel verval. Adres Korte Delft Q 12. Terstond gevraagd Adres Hotel De Zon, Rouaansche Kade Adres Van Ham, Markt 5. Per 1 Maart kan bij H. RABBERS Co., een geplaatst worden. Loon f 6.00 of f7.00 per week. Firma Oosterhuis, Langedelft, vraagt een Gevraagd een Adres Meubel- en Beddenmagazlijn A. M. Hofman, Lange Noordstraat. wordt ongeveer 1 April gevraagd in het Zee-Hospitium „Zonneveld". Inwonend. Man voor tuin- en andere werkzaam heden, vrouw: voor keuken enz. SchrifteIijke opgaven van leef tijd, godsdienst en bekwaamheid aan het Hospitium „Zonneveld" te Oost- kapelle. gevraagd. Zich aan te melden tusschen 12 en 2 uur, Loskade P 139. gevraagd, niet beneden de 14 jaar. Goed loon. Adres A. Ie Cointre, Wal 58, M'burg. Terstond een gevraagd, niet beneden de 15 jaar. 4 gulden per week. (Zondag: Adres bureau van dit blad Gevraagd een voor dag of dag en nacht. Adres Mevrouw Jacobson, Dam' 15. gevraagd voor de morgenuren. Niet beneden 15 jaar. Adres Mej. Hammacher, Korte Noord straat L 81-82. GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD EEN gevraagd, boven de 16 jaar, voor halve dagen. Adres Bogardstraat D 34. Mevrouw Verhulst, Lange Noord straat L 117, vraagt met 1 April of eerder een zelfstandig kunnende werken en koken. Wegens vertrek naar elders gevraagd. Zondags vrij. Adres Langedelft 128. gevraagd voor de morgenuren. Adres Lange Gortstraat 323. Mevrouw Van Bent hem Jutting, Lange Burg C 92, vraagt Zich aan te melden 's avonds tusschen 8 en 9 uur. Terstond gevraagd, uit de stad komend. Adres Gortstraat K 27. Aanmelding des avonds na 7 uur. Mevrouw Sprenger te Ginneken bij Breda, zoekt tegen 15 Maart een Zich aan te melden 's avonds na zeven uur bij Mej. Sprenger, Rouaansche Kade 128. gevraagd, van 8 tot 5 uur, niet beneden 16 jaar. Aanmelden, voor half 8. Adres Strubbe, Koepoortstraat N 30.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4