FIRMA H. L. HENDRIKSE - GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG. UITVOERING Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding, Manufacturen enz, Notarishuis, Zijden Heeren Zelfbinders Dames-Zomerstoffen. Kleermakerij A. BRESLER MsspaaM Bogarteai D 51, Middelburg. op ZATERDAG 2 MAART a.s. in 't Schuttershof. FRANSCHE BAZAR. PT O VALINE '-Üi onherroepelijk de laatste dag van den HUP" PROFITEERT. Prijzen onder fabrieksprijzen. Arbeidersmuziekvereeniging „EXCELSIOR" MUZIEK. - TOONEEL. |V NA AFLOOP BAL. Hlf in het Huis met de Roode Pilaren Wed. JOHN GAY's HARING en ROLMOPS Bismarck Haring in blik van 3, 6 en 12 stuks D. C. BOUWENSE, Korte Delft 6 3 en F 25. Aanvang 8 uur. Zaal open 7V2 uur. IN DE ipu féffta zijn voorhanden de volgende artikelen ter voorkoming of genezing van schrale of gesprongen huid, winterhanden, enz. LIPPENSTIFTEN IN DIVERSE MODELLEN. KOEKJES CACAOBOTER. Onze aktie blijft precies zoolang aanhouden, tot ook deze Werkgever bereid zal zijn met de organisatie, over loon en werk tijden, te onderhandelen. Nog steeds daartoe niet genegen, blijft ons paroolloopt de FRANSCHE BARAR voorbij. Koopt dus allen bij de andere ter plaatse bekende werkgevers en winkeliers, zij stellen zich niet meer op het standpunt wat min stens honderd jaar geleden werd ingenomen. Arbeiders(sters) nog watU weet nietwaar dat Uw dochter verstandig doet eerst bij ons inlichtingen te vragen, als er plannen moesten zijn om zich in de FRANSCHE BAZAR te gaan verhuren Namiens de afd. Middelburg van de „Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. Eigenhaardstraat P 204. IN RONDE GLAZEN BANDDOPPOTTEN. V EEN DELICATESSE! N.V. „DE HOUTTUINEN", AMSTERDAM C. Dp Crediet. Op Crediet. van een groote partij Ails goederen worden verkocht tegen getaxeerde prijzen, b.v. Win terjassen, Regenjassen of Costumes Jakkers, Jongens- en Kindergoed. Petten en Hoeden, haast voor niets. zooals Overhemden, wit en gee| Katoen, Flanel, Keper, Schortanbont, Vitrages nieuwste dessins. Prachtige Flanel- en Wollen stoffen voor Dames-Costumes en -Mantels. Prachtige Bed steden, best. uit Matras, Peluw en 2 Kussens. Abdij, Middelburg, Betaaldag 25 Mei 1929. Contante koopers geen opgeld. vanaf 50 cent. Groote keuze in H. Com munie-pakjns. Groote keuze Oude Kerkstraat D 95. COLLECTIE STALEN. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting deer tusschen- komst der Spaarbank, sinds t Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank Re. 92296 worden gaarne verstrekt. 100 RATTEN bezwijken in één^nacht door een doosje RODENT. ELECTRO BIOSCOOP MARKT. „VLAMMENDE VLEUGELS" „vlammende vleugels" „Vlammende vleugels" „vlammende vleugels" Jot en met Woensdag, a.s* &Ae koopec van 2 pakjes ontvangt 3 pakjes n jt 6 6 9 (Smaak naac veckiezUtg) tt Vermoei U niet, Moeder, laat Uw Haard, Kachel en Fornuis poetsen, 3 x zwarter, 't halve werk. Probeer eens een doosje van een dubbeltje. Maandag 18 Februari Liquidatie-Uitverkoop. -v" 'VV PROGRAMMA'S tevens bew\js van toegang 57 cent per persoon (sted. bel. inbegrepen) vanaf 16 Februari verkrjigbaar Mi J. GROENEWEGEN, Jas mijnstraat L. GEERS, Znidsingel en in .VOORUIT", Nieuwstraat. Gelegenheid tot plaatsbespreking 4 5 cent per persoon, teven kaartverkoop op Vrjjdag 1 Maart 's avonds 8 uur in .VOORUIT', Nieuwstraat. :-:;v v# i:' 'v, -r-*:- - Hazeline Snow, potjes van 100 cent Crème Simon, potjes en tubes van 75 Ponds' Cream, potten van 1 en 2 gldtubes van 50-80 Colgate's Hindcream, p tjes van 80 tubes van 40-80 LanoÜDe donsjes van 15-25 en tubes van 80-35-60 Lanoline Cristy tubes van70 Byrosana crème, tuben van 40 Hiè'mfa Huidcream, tuben van 35, doosjes van 25 Kombella Huidcream, tuben van 30-50 Nivea- of Pebeco Cold-cream, dorpjes van 121/9-t'0-40 en tubes van45-75 Glycerine-Honing gelei, tubes van 25-35 Kaloderma, tubes van *20-35-75 Crème Mousson, tubes van 25-45-75 potjes van50 Evans Glycerine-Cucumber extract, flacons 100 Vasenol Crpam, potjes van75 Perniosan Winterhaudenzalf, tubes 35 Peruvasol, doosjes van10-25 Cold-cream, tubes van50 Purol, tubes van80 en doosjes van 30-60-90-175 Honing-Rozen-tablet, doosje20 Snow-fire-tablet, doosje25 Hiverine-flucon Winterhacdenmiddel 25 Openbare ïerkooping van 20,30,—, 40,51,— 60, voor 10,15,20,25,30, van f 75.— 85,—, 95 voor f 35,40,45, Hanutacturen De verkoop beeft plaats in Dinsdag 19 Febr. 28 uur; Woensdag 20 Febr., Donderdag 21 Febr., Vrijdag 22 Febr. en Zaterdag 23 Februari van 8—9 uur. Dageljjks gesloten van 1—2 uur. Bericht de ontvangst van een nieuwe Adres voor het maken en vermaken van Heeren- en Dameskleeding. Zij die itof hebben vragen prijsopgaaf. RODENT lokt ratten en muizen naar hun verderf. Het bezit een bijzondere aantrekkelijkheid voor dit ongediertehet betoovert ze als het ware. Elk hapje is doodelijk. Het stelt niemand teleur en roeit deze knaagdieren absoluut en zeker uit Doosjes van 50 ct. en f 1. Importeurs Fa. 6. ME1NDERSMA, Den Haag. Fabr.TH.HARLEY, Apoth., Perth. I Vanaf VRIJDAG 15 FEBRU *Rf a.s. branden w(j U ter vertooning het WONDERBAARLIJKE FILMWERK d-r Paramount (WINGS) Een grandioos Cinpmat' grafi-ch f-chouwsppl in 13 bedrijven. werd gedurende drie achtereenvolgende weken met enorm succes vertoond in Grand Theater Rotterdam, City Theater Den Haag en Tuschmski Theater Am-terdam. is het meest pakkende, meest sensationeels filmwerk van dit seizoen, MOOGT U NIET MISSEN 1 O ALLEEN OELDIO IN ONZEN WINKEL LANGEDELFT, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2