Versche Groenten is nu schaars en duur. Magazijn „De Zwaluw" Gebruik 's avonds WARME CROC van DENEVERS FRÈRES, Gem, Kamer te huur Heerlijke Reuzelbollen Koopt RESTANTEN in de Drogisterij „HATWEE Restanten-Opruiming. Grooten Balans-Uitverkoop KOOPJES! Verkoophuis Gortstraat 18 Timmermansleerling nette Loopjongen Loopjongen Noodhulp-Keukenmeisje Echtpaar zonder kinderen ,OLD ENGLAND" LITTOOIJ OLTHOFF, Actetasschen, D. C. Bouwense DRUKWERK. Naaisters Leerling Magazijn-Bediende en Leerling-Expediteur gevraagd. Nette Meisjes Domburgsch Schuitvlot Q 206. een Bovenvoorkamer Jaquet en Vest (nieuw). Kanarievogels te koop AFSLAG een Keukenfornuis. Aanmelding van nieuwe leerlingen kan dagelijks tusschen de school uren geschieden. G.HUIÜSMAM, Lange 6eereK 250 naast Restaurant „De Gouden Zon". Huishoudzeep, dubbel stuk 10 cent. Pakjes Shampoon, merk Dulce, twee pakjes 10 cent. Haren Handen- of Nagelborstels, twee stuks 15 cent. Tandenborstels, twee stuks 17 cent. Scheerkwastjes, twee stuks 25 cent. Scheerkwastjes, twee stuks 45 cent. Holstinzeep (voor het wasschen van zijden stoffen) twee pakjes 25 cent. Stiffa, ter vervanging van stijfsel, 10 pakjes 15 cent. Kaol, vloeibaar metaal-Poetsgoed bij 2 fleschjes 15 cent Kaol, bij 2 busjes 25 cent. Kaol, bij 2 grootere busjes 35 cent. Meijers Poetscreme, twee fleschjes 15 cent. Akal poetspoeder, bij 5 pakjes 20 cent. Honings Gomlijm, twee groote tuben 25 cent. Eva's Kachelglans, 3 pakjes 10 cent. Avis Kachelglans, 10 stukjes 20 cent. Hesalin, voor het wasschen van alle goederen, 2 pakjes 15 cent Eudentol, tandpasta, twee groote tuben 60 cent Jeka Tandzeep, twee tuben 60 cent. Snow-fire, voor springende handen, 2 tabletten 25 cent. Kalodermapoeder, 2 groote doozen 40 cent. Roestvlekkenstiften, bij twee stuks 15 cent. Friseerstangverwarmer (namaak Meta) 75 cent. Dotjes Koudwaterverf „Iris", twee stuks 10 cent. Haarpoeder „Lax", tegen hoofdonrein, 2 doosjes 25 cent. LANGEDELFT H 4 - MIDDELBURG Heeren Mode-Magazijn TOT EN MET ZATERDAG a.s. voortzetting der Zie Etalage. Zie Etalage. PROFITEER nog van den van alle artikelen, EXTRA LAGE PRIJZEN. fflggT" Zie de Etalages. D. C. BOUWENSE Kortedelft G 3. Geel Katoenen Manshemden Jaeger Mans Broeken Jaeger Mans Borstrokken Jongens Borstrokken, gewold Jongens Broeken, gewold Kinderschorten met mouw Dames Directolrs, gewold Dames Schorten Wollen Sokken Dames Kousen, Wol met Zijde Heeren Gverhemden met Boord 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 MIDDELBURG. ooo ooo 18 ooo Pracht-Pathefoon te koop Een JONGEN of aankomende BAKKERSKNECHT gevraagd. Prima loeren nu f 3,25. Prachtsorteering in de al lernieuwste Damestasschen NU Dolgoedkoop. Postzegelalbums Schau- beek nog enkele stuks voor SPOTPRIJS. Korte Delft. Wm EEN 60ED ADRES H VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTOOIJ OLTHOFF, BB MIDDELBURG MM tweede Meisje en een Werkster Dagmeid gevraagd. Leeftijd 14 a 15 jaar. Zich persoonlijk aan te melden Zeeuwsche Confectie-Fabrlek, Molenwater 255-256. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. Leerlingen. Manufacturen. flink Meisje, nette Dienstbode. nette Dienstbode flink Meisje. Net Meisje flinke Dienstbode Meisje gevraagd net Meisje Net Dagmeisje Net Dagmeisje tweede Meisje Net Meisje een Noodhulp, nette Dagdienstbode Net Loopmeisje Een goed adres voor het OPDOEN en PLOOIEN van MUTSEN is TE HUUR voor Juffrouw alleen in de Nieuwstraat H 42. TE KOOP AANGEBODEN Adres bureau van dit blad. op vollen zang1, meermalen met prijzen en ©ereprijzen bekroond. Mannen vanaf t 5.Poppen f 1.50 per stuk. C. A. J. VAN HERWIJNEN, Korte Noordstraat, hoek Hofplein E 2, Middelburg. WIJ HEBBEN ECHTER VOOR U Blanke witte Stukjes Appelen per pond 55 cent. Blanke Schijfjes Appelen p. pond 50 ct. Prachtige Pruimen per pond 2225 ct. Pruimedanten per pond 30 cent. Nieuwe Abrikozen per pond 50—70 ct. Nieuwe Busgroenten. Snljboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spercieboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spinazie per blik 40 cent, per half blik 25 cent. Doperwten per blik 50 cent, per half blik 33 cent. Nieuwe Soepgroenten per ons 22 cent, per pakje 10 cent. Te koop zeer net Werkmanshuis, cen trum stad en een Pakhuisje te huur f2.— per week. Inl. Seisbolwerk M208 BEST RUNDVLEESCH. LAPPEN en STUKKEN f 1.00 per Kilo. BEST KALFSVLEESCH LAPPEN fl.00 per Kilo. LEIJNSE, Gravenstraat. als voorbehoudmiddel en genezing van influenza en verkoudheid Per flesch. Citroen en Rhumpunch f 2.50 en f 3. Witte Aracpunch, zeer fijn 3.50 Fransehe Cognac 3.50 Spaansche Cognac „f4.50 Medicinale Cognac 4.75 Jamaica Rhum - 4.50 Mascarawijn (voor Wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijm) 0.90 VERSTERKEND EN KOORTSWEREND. Beter en goedkooper dan medicijnen en kwakzalversmiddelen. Likeurstokers Middelburg. Snijboonen 20 ct., Spercieboonen 20 ct., Mainzer Zuurkool 10 ct., Eigen Inmaak 8 ct., Uitgewogen Spinazie 14 ct., alles per pond. MINDERHOUD, Nieuwstraat. TE KOOP Adres bureau van dit blad. voor Heer of Dame, op mooien stand te Middelburg, met of zonder Pension. Brieven onder letter J. bureau v. d. blad ELKEN DONDERDAG VANAF 9 UUR DE REGT, Molstraat 84. BREE. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Cacao in verschill. soorten en prijzen Puike Spliterwten, Kookerwten, Kogel- bloonen, Lange Bruine Boonen, Blik- groenten, Pruimen, Capudjners. GEMARIONEERDE HARING. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. Eieren, Zwitsersche Kaasjes. Bruinkolen, Turf, Kachelhout. Alle soorten KLOMPEN. 11' LITTOOIJ LITTOOIJ LITTOOIJ lL.bL.lli ooo rrr hhh j jj OOO cödacs LCC' hhh HhH tri ui bu U- UnbL OOO rrr hhH jjj OOO dSaJdÖ >o hhh hhh ui [Li bu [LtLbL OOO IIE HHH ilJJ OOO cö tö oö hhh 73ÜJÜJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEËMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD SPANJAARDSTRAATi MIDDELBURG LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. r r r HHH HHH OOO OOO SP 5? SP OOO r-r r- HHH XXX OOO -n-n-n rrr t—M HHH HHH SP SP SP ooo rrr HHH m -n-n-n rrr HHH HHH OOO OOO SP SP SP OOO rrr HHH 311 OOO -n-n-n -n-n-n OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. met plm. 40 niumlmlers, w.o. Holland- sche, Engelsche en Duitse he. Adres Klein Vlaanderen M 193. Adres Gebr. Rottier, Lange Burg. ELECTRISCHE DRUKKERIJ gevraagd. Adres A. J. Stoppels, 't Zand. GEVRAAGD Adres Magazijn Old England. gevraagd1. Adres Oosterhuis, Langedelft I 28. Grossier in Manufacturen te Middel burg, vraagt, ter opleiding in het vak voor MagazijlnWerk Eigenhandig geschreven brieven onder Ietter O Boekhandel Baurdoux. Gevraagd voor 15 Maart of later een flink voor de schoonmaak. Tevens voor da delijk een VERSTELNAAISTER voor 1 dag per week. Adres bureau van dit blad!. Adres Van Ham, Markt 5. Mevrouw Dumon Tak, Molenwater M 267, vraagt, wegens ziekte der te genwoordige, een Aanmelding 's avonds na 7 uur. Op de Maat- en Confectieateliers van „;DE DUIF" kunnen tegen 1 Maart voor de MAAT- en CONFECTIE- AFDEELING nog verschillende geplaatst worden. Mej. Geervliet, Naaister, Nieuwstraat 34, vraagt Ter opleiding in bovengenoemd vak kan geplaatst worden een niet beneden 16 jaar. Eigenhandig geschreven brie vein wor den ingewacht onder letters IJ Z, bu reau van dit blad. 'wordt ongeveer 1 April gevraagd in het Zee-Hospitium „Zonneveld". Inwonend. Man voor tuin- en andere werkzaam heden, vrouw voor keuken enz. Sc h r if te lijke opgaven van leef tijd, godsdienst en bekwaamheid aan het Hospitium „Zonneveld" te Oost- kapelle. Mevrouw de Wilde, Oude Vlissing- sche Weg „hoek SchroeWeg", vraagt tegen half Mei of begin Juni een flinke Wegens huwelijk der tegenwoordige een gevraagd. Adres Londensche Kade H 49 Mevrouw van der Kleijn, Houtkade 112, vraagt een gevraagd, niet beneden de 17 jaar. Adres Mevrouw Rus, Heerengracht M 26a. Gevraagd een Adres Mevrouw Van Westreenen, Lange Noordstraat 182, Middelburg. in klein gezin van half 9 tot half 4. Zondags vrij. Aanmelden tusschen 4 en 5 uur. Adres bureau van dit bladL GEVRAAGD voor de morgenuren. Adres Mej. Maas- sen, Stationstraat P 44 boven. gevraagd'. Adres S. SiesWitte ntrop, Graven straat I 280. gevraagd. Adres Seisbolwerk M 209a. Mevr. de Graaf, Latijnsche School straat 25, vraagt een voor de morgenuren. gevraagd voor de morgenuren. Niet be neden 15 jaar. Adres Mej. van Holthuij- sen, Sigraenmagazijrn, naast Hospitaal. Mevrouw Fruin, Lange Noordstraat C 30, vraagt van 15 Febr.15 Mei goed kunnende koken. Wegens vertrek naar elders gevraagd. Zondags vriji. Adres Langedelft 128. gevraagd, niet beneden de 14 jaar. Goet loon. Adres A. Ie Cointre, Wal 58, M'burg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4