I Nog enkele dagen duurt onze OPRUIMING. UW EIGEN BELANG VOORTZETTING BALANS-OPRUIMING E. H. Boasson Co. NIEUWS van de GLASFABRIEK LEERDAM. Gebruik 's avonds GRATIS PROEFMESJE J. J. COZIJN, Magazijn „De Zwaluw", G. VAN DER KLEUN' OPRUIMING. Huis van Ongeregelde Goederen PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 1929 Voor Hoest en Keelpijn Benedenwoning te huur A. GEENSEN, Magazijn „De Zwaluw". Fruit-Brandy. Radio-Philips Magazijn „DE MAAN", Medicinale Kolawijn JAC. L. A. DE LANGE. Lappen TAPIJT. 0 AXMINSTER KARPETTEN met kleine 0 fouten ver onder den prijs. Restanten TAPIS BELGE KARPETKLEEDJES. LINNEN GORDIJNEN. BAGDAD STORES. Bloempotten en Schalen in „Graniver KUNSTHANDEL FIRMA F. B. DEN DOER. DE WINKEL „DE ZEEUWSCHE BOERIN", RODENT doodt ook MUIZEN A. M. HOFMAN, Lange Noordstraat. Fijne WITTE en KOMÜME KAAS 'rs Heerlijke Edammer van 2 Kilo O O ED O nnnnnnnnnn ZIE ETALAGES. B ES El E3 ES ES O El ES ES D ESESEIESESQESESESES WARME 6R0C van Denevers Frères, PER STUK SLECHTS 10 GEKT. Voor de verkoudheid hebben wij voorhanden: Jaarlijksch© Vele koopjes. Langedelft 120. Fa B. BOUMAN. Beb. f 3,69. Ingen. f 3,-. Red. J. F. MAGENDANS. Uitg. LITTQOIJ 9LTHÖFF. Bespeelde Gramaphoonplatsn en IfP- bij Griep Influenza Ruime Bovenwoning C.HUIJSMAN, Lange GeereK 250 Nu de Versche Groenten schaars begint te worden. Denevers Frères, Alle soorten Phllips-Toestelle?1 en Luidsprekers voorrad! J Denevers Frères, RESTANTEN aan veel verminderde prijzen ZIE ETALAGE. voert U naar den KOENA.WINKEL LANGEVIELE 208, om te keopen voor EEN DUBBELTJE per ons voor f 1,75 per heeie boi O ETC. ETC. ONDER DE LUIFEL, ALLERAARDIGSTE CACTUSPOTJES vanaf 50 ©ent. Zie Etalage. Zie Etalage. Partij iJswoiien Kindermutsen in dessins en Jaspé kleuren 39 Dames Combine's diverse kleuren 1,71 Partij Kinderhoedjes In Fluweel-Pluche enz. enz. slechts 0,59 Klnder-Combiné's alle kleuren ook wit (alle maten) 42 Dameshemdjes met feston 48 Wollen Kousen 69 Slechts nog enkele Coupons TRICOLINE met zijde streep voor Heeren-Overhemden extra lage prijzen. §PÜF" Alleen tot en met Zaterdag FLANELLEN DAMES-JAPONNEN mooie kleuren en dessins f 2,75 VERSCHENEN 5e JAARGANG. VEEL VERMEERDERDE INHOUD. Levensschets met foto P. F. FRUYTIER door Mr. P. Dieleman. MIDDELBURG. zijn de beste aanbevolen v middelen Zie onderstaande prijzen: Ra bietten Alle soorten KLOMPEN Geheel deze maand" extra koopjes in PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN. Ook In de bekend® TOMPOUCEN hebben wij reuzenkoopjes bij Noordstraat - Middelburg. Koopt uw Radio-Installatie of Onderdeden in want Radio uit „DE MAAN" staat overal VOORAAN. Betalingen bij overleg. Advertentie-Bureau LITTQOU OLTHOFF belast zich met het :- plaatsen van -: ADVERTENTIËN In alle Bladen. Muizen zijn een voortdurende bron van ergernis en schade. Een gebruiker schrijft ons: „Uw RODENT is het beste middei dat ik ooit toegepast heb. Het roeit de muizen volkomen uit.' RODENT bedwingt de muizenplaag. Zij vinden het lekker, eten er' gretig van en moeten dan onherroepelijk sterven. Doosjes van 50 ct. en f 1.17 Imp.: F., B. Melndersma, Den Haag - Fabr.: Th. Harley, Apoth., Perth. o ES El O El El O O 99 Z^er Artistiek. ONTWERP COPIER. Zeer Goedkoop. als voorbehoedmiddel en genezing van influenza en verkoudheid Per flesch. Citroen en Rhumpunch f 2.50 en f 3.— Witte Aracpunch, zeer fijn 3.50 Fransche Cognac 3.50 Spaansche Cognac 4.50 Medicinale Cognac 4.75 Jamaica Rhum 4.50 Mascarawijn (voor wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijln) 0.90 Versterkend en koortswerend. Beter en goedkoop-er dan medicijnen en kwakzalversmiddelen. Likeurstokers Middelburg. bij' inlevering dezer advertentie een aan ieder, die belang stelt in een scheermes je van buitengewone kwaliteit. Vervaardigd volgens een nieuw gepatenteerd slijpsys- teem. Overtreft door z'n langdurige scherpe te elk ander fabrikaat Scheert U met dit proefmesje en U blijft ELESVA - KLANT Vraagt het aan bij Vlissingschestr. K 56 Middelburg Ontvangen PUIKE WESTKAPBLSCHE AARDAPPELEN 6 cent per Kilo, per 10 Kilo 55 cent, Kleine Aardappelen 4 cent per Kilo blij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat. TE KOOP voor f 8.50 een HARP- CITHER met 38 MUZIEKBLADEN en een partijl goede GRAMAFOONPLA- TEN a 50 cent per stuk. Adres Volderijstraat M 92. Katjesdrop per ons 16 cent. Knoopjesdrop per -oins 16 cent. Zoute Jujubesdrop per ons 18 cent. Hoesttabletten per ons 16 cent. Bruine Kandij! per ons 10 cent. Anijstabletten per stuk 5 cent. Anijsblokjes, een blokje is voldoende voor een kop Anijismelk, per blokje 1 cent. Salmiakrollen, per rol 10 cent. Stop hoestrollen, per rol 10 cent. Broncsrollen, per rol 10 cent. "NOORDSTRAAT. TE KOOP. Gro-ote 75 cent. Kleine 50 cent. Adres Beenhouwerssingel K 75a. Zeer fijne zoute Jujubes Drop 16 eentperons Katjesdrop 16 Zoute Knoopdrop 16 Mentbol Kruisdrop 18 Borstearamels 14 Haverströo Pastilles 10 Kassia tegen Hoest en Asthma 20 Hoestrollen 10 cent per rol. Salmiakrollen Zonte Droprollen Mentholrollen Hoesttablet-rollen Broksrollen Prima schuine Salmiak-Pastilles 14 cent per ons Arcanem-Tabletten 10 ct. per stuk. KORTE GORTSTRAAT iMIJNHARDT'5® Let vooral op den naam Sanapinn daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en vcrvalsching Prijs 25. 40 en 75 ct. voor klein gezin. Adres bureau van dit blad!. TE HUUR. Smidsbolwerk. f 2.— per week. STEEDS VOORRADIG: Puike Spliterwten, Kookerwten, Kogel- boon en, Lange Bruine Boon-en, Blik- groenten, Pruimen, Capudjlners. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Cacao in verschill. soorten en prijzen VERSCHILLENDE SOORTEN DROP. Bruinkolen, Turf, Kachelhout. ZOO HEBBEN WIJ AAN TE BIEDEN Prachtige Pruimen per pond 22—25 ct. Prachtige Pruimedanten p. pond 35 ct. Blanke Stukjes Appelen per pond 55 ct. Blanke Schijfjes Appelen p. pond 55 ct. Nieuwe Abrikozen per pond 50—70 ct. Nieuwe Busgroenten. Snijboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spercieboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Doperwten per blik 50 cent, per half blik 33 cent. Spinazie per blik 40 cent, per half blik 25 cent. Merk gedeponeerd, dure im- Fransch product Ter vervanging van de maak-Brandewijn. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens en andere i n- maak. Ook zeer fijn om te drinken als gewone B r a n d e w ij n. Per Literflesch f 2.20 met gebruiks aanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij! de Importeurs Likeurstokers Middelburg. TE KOOP gebruikte Wit Marmeren ETALAGE EN TOONBANKPLATEN. Lage prijs bij COHEN, Slagerij1, Varkensmarkt. SLAGERIJ VARKENSMARKT. Runderlappen, Stukjes en Rollade 65 cent, Rosbief 80 cent, Biefstuk 100 cent, Gehakt 55 cent. Alles per 5 oqs. LION COHEN. TE KOOP een Stoelwagen f 4,50 een nette Kinderwagen f 10,- Adres Wagenaarstraat 93 (beneden). Geïmporteerd uit Frankrijk der Firma Cassagnac te Narbonne, is een zeer geneeskrachtige wijn. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor zieken en herstellenden. Spe ciaal geschikt voor hartziekten. Vervangt alle beste medicijnen. Per flesch f 1.75. Alleen verkrijgbaar bij1 de Importeurs MIDDELBURG. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG DE LOTGEVALLEN VAN TEUN MEST EN PIETJE DEFTIGHEER. XV. Teun en Pietje vallen uit de vliegmachine De jongens vonden het wat heerlijk, Dat de machien zoo; prachtig vloog, Zij! wuifden telkens met hun petjes En riepen 't is hier hoog maar droog Maar Zilverbaardje was wat zwijgzaam, Hij! sprak soms bijina in geen uur Het was dan ook geen mak'lijk baantje Om steeds te zitten aan bet stuur. Want onophoud'lijk moest hij! kijken Of alles nog in orde was, Want in de lucht, als je niet oppast, Gebeurt een ongeluk heel pas. En Vederzwart vloog er steeds achter, De kraaienvorst was onvervaard Hij riep bijwijlen overmoedig Vooruit, nog hóóger, Zilverbaard Een langen tijd ging het heel rustig, En niemand dacht aan eenig kwaad, Maar plotseling werd alles anders, Zopals het meer in 't leven gaat. (Nadruk verboden) Ineens riep Zilverbaard verschrikt uit We moeten daad'lijk dalen gaan, Want kijk eens even in de verte, Daar komt warempel -een orkaan Je hebt gelijk z!ei Vederzwartje Ik zie het ook, 't gaat heel'maal mis Vooruit, dus fluks maar naar beneden Alvorens het te laat reeds is. Maar ach, de vliegmachine schudde Al door de vlagen van den wind, Zij waggelde wat door de lucht heen1, En leek geheel en al' ontzind1. Dat is riep Teuntje heuscb geen pretje Wie had zoo'n pech1 nou ook verwacht Ik heb tenminste klaagde Pietje Aan zulk een onheil niet gedacht Toen kwam een vrees'lijk harde windvlaag, Teun wist gewoon niet waar hijl bleef De vliegmachine helde pver En ging meteen schrikbarend1 scheef Teun kon, o jé, zich niet meer houden, En viel met angstig schreeuwgeluid En na hem tuimelde ook Pietje De schuine vliegmachine uit. Zij vielen netjes naast elkander Zóó hard als 't even maar kon gaan En ach, dat was toch1 wel heel jammer, Ze vielen langs den rand der maan. Nu zien we Zilverbaardje nooit weer Riep met een snikje onze Piet Ja, ja zei Teuntje onder 't vallen Dat doet ook mij1 een gr opt verdriet. De jongens vielen steeds maar verder, En kwamen dichter bij de aard', O kijk, daar staat nog onze vlieger Riep Teun en ook zie ik zijn staart En Piet en Teuntje daaldendaalden, O, o, wat ging dat duiz'lend vlug Ze gingen met een sneltrein vaartje Weer naar hun moe en vader terug (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4