Donderdag, Vrijdag en Zaterdag Hoeden opgeruimd a f 2,00 FIRMA PATERIK. Denk aan de OPRUIMINGI VERKOOPHUIS AMERIKAAN GROOTE OPRUIMING Zijt gij een Lijder? WINKELJUFFROUW OPRUIMING Drinkt Natuurwijnen. H. M. de Koningin-Moeder. GMfg Bewaarscliool MIJNHARD De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. Manufacturen en Lappen BALANS- OPRUIMING. E. H. Boasson Co. Nog slechts enkele dagen Huis ei Ongeregelde Goederen LANGEDELFT B 120 MID1ELBURG Schilletje Cherry Brandy DEZE WEEK Groote Opruiming F. A. KRAAT, Voor Hoest en Verkoudheid. W. SINKE-DIJKE, Asphaltpapier! KORT maar HEVIG FIRMA VAN BOVEN - LANGE NOORDSTRAAT Lappen TAPIJT. Restanten TAPIS BELGE KARPETKLEEDJES. LINNEN GORDIJNEN. BAGDAD STORES. B A. GEENSEN, No. 523. bree. 1. DI1KE, Langeviele K 223. W. SIHKE-DIIKE, Langeviele K 202. worden een partij Nog vele Spotkoopjes in Winterjassen, Fietsjekkers, Bonkers, Kinderjasjes en -Jekkertjes, Overhemden enz. enz. Lange Noordstraat C 24 Meubelhande! P. J. JQNGEPIER, Veersche Singel 44, M'burg Ik Chateau Bellegarde Chateau Montbazillac Denevers Frères, Keukenkachel te koop. Lofodinsche traan tegen zijn Langedelft. Vergelijk prijs en kwaliteit! Wed. JOHN QAY's HARING en ROLMOPS Bismarck Haring in blik van 3, 6 en 12 stuks CO 10 0 03 HHFinnoioiPinFi El O B B o B EI B O iHT ZIE ETALAGES, El O O OOO0OGÖOE1O duurt onze Enorme UITVERKOOP, ruime Bovenwoning |B 9HIW I WEGENS VERPLAATSING DER ZAAK van alle voorradige Meubelen, Karpetten, Tafel-, Kapstok- en Divankleeden, Loopers, Gordijnstoffen, en Leidsche-, Wollen- en Gestikte Dekens enz. AW AT V Alvorens men zich verhuurt als WINKELJUFFROUW bij de FRANSCHE BAZAR hier ter stede, sporen wij met klem de meisjes aan, voor zij tot sollicitatie overgaan INLICHTINGEN TE VRAGEN bij de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, afd Middelburg. FOTO OPTIEK STAAL f RADIO-CONCERT in de verwarmde N. Kerk Donderdag 10 Januari 's avonds half 9. Toegang vrij. Programma bij den Koster. Aanmelding van nieuwe leerlingen kan dagelijks tusschen de school uren geschieden. TS MOEDERS Drogisterij L. JANSE, Noordstraat. N.V. „DE HOUTTUINEN", AMSTERDAM C. Asthma, Verwaarloosde verkoudheid, Bronchiet. de Balsempillen GROOTE OPRUIMING VAN b AXMINSTER KARPETTEN met kleine o fouten ver onder den prijs. m o ETC. ETC. ONDER DE LUIFEL. Winterhanden Wintervoeten Schrale Lippen Ruwe Huid zoodat U dus nu nog In de gelegenheid zijt van onze EXTRA LAGE PRIJZEN te profiteeren Wij hebben nog slechts beperkte voorraad In Mooie Flanellen Damesjaponnen, wederom in 5 mooie nieuwe dessins voorradig f 2,89 Zeer warme Japonnen, gemaakt van Wollen stofjes mooie ruit dessins 3,48 Alle maten Wollen Kousen 0,69 Heeren Zelfbinders in mooie kleuren 0,39 Zuiver Wollen Heerentruien, mooie kleuren, vanaf 1,98 MP* VOOR DE KOUDESpatties met knoopjes 1,76 De laatste Dames-Vesten, ook lichte dessins 1,69 Slechts enkele stuks Kinder-Vestjes 0,98 Jaeger Meisjes Combiné's, aiie maien 0,98 Sterke Dames-Tailles, (iets vuil) 0,29 Gestreepte Jongens Overhemdjes 0,69 Flanellen Overhemden, (iets vuil geworden) 0,78 Groote knotten gekleurde Sajet 0,29 Bébé Truitjes en -Broekjes, (de laatste) 0,39 Zuiver Wollen Dames-Tailles, met mouw 0,87 Gebreide Tricot Kinder-Onderjurkjes 0,63 Op te ruimen GROOTE PARTIJ LAPPEN, alsSatinets, Beddenbont, Schortenbont, Fluweel, Katoen, enz. enz. Vlasmarkt K 150 - Middelburg per flesch f 1,00 per flesch f 1,00 Hebt U reeds een proef genomen begint de van Parapluies en Wandelstokken. Wij hebben ook in Zwarte en GeVleur- de Tompoucen extra koopjes, bij Noordstraat, Middelburg. PHILIPSRADIOHUIS, Vergelijk onze prijzen a. u. b. Langeviele K 202, Middelburg meest hinderlijke kwaal Prima zware Dakbedekking. 30 en 35 cent per M2. Drogisterij L. JANSE. Noordstraat. Lydt gy aan zenuwzwakte? Hebt gij last dat gij niet kunt in slapen Zjjt gij des morgens by het opstaan al vermoeid Hebt gjj een gevoel dat U alles te veel is Ontbreekt U de levenslustde kracht en energie Lydt gy aan hoofdpijn aan suizen in het hoofd en de ooren Zyt gy zenuwachtig en angstigzyt gy prikkelbaar en zwaarmoedig; dan moet gy niet lang wachten; maar dadelijk: dien vyand bestrijden en die zwakte overwinnen. De SANGUINO-SE is „het" middel dat U stellig en spoedig helpen kan. Honderden by honderden hebben dit reeds ondervonden. Neem er de prouf van. Zy zal U ook helpen. SANGUINOSE kost: per fl. f2,-, de 6 fl fll,12 fl. f21,-. Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg by: N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Drift H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. '"'.I- -U'l 'M Tl—-U *V; Namens de afd. Middelburg van de „Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. Oude FRANSCHE BORDEAUXWIJ NEN, tijdelijke voordeelige aanbieding Oude Rioode Bordeaux, gewas 1918, Per flesch f 1.25. fijne zoete Witte Bordeaux. Per flesch f 1.30. Wijnimporteurs Middelburg. Adres St. Sebastiaanstraat L 177a. Doos 60 ct. Bij Apoth.en Drogisten Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruik dan de PRIMA van J. ten Doeschate te Zwolle deze heeft weinig onaangenaams in den smaak en is onderzocht en aanbevolen o. a. door Prof. Wefers Bettink te Utrecht. Ook steeds voorradig de be kende Emulsie en zuivere Levertraan in ronde flacons a 45 cent. BOERENJONGENS per Literpot f 1.— Bij 2 potten tegelijk 1.90 BOERENMEISJES per Literpot 1.20 Biji 2 potten tegelijk 2.25 Tevens ruim gesorteerd in WIJN. LIKEUR en ADVOCAAT. WOUTERLOOD le kwal. Busgroenten 2/i bbk V2 blik DOPERWTEN f 0.65 f 0.36 SPERCIEBOONEN 0.65 0.36 SNIJBOONEN 0.65 0.36 SPINAZIE 0.45 0.25 KORTING 4 PROCENT. Let wel, ook op SUIKER. Beleefd aanbevelend, IN RONDE GLAZEN BANDDOPPOTTEN. assr EEN DELICATESSE! TE KOOP gebruikte Wit Marmeren ETALAGE EN TOONBANKPLATEN. Lage prijs bij COHEN, Slagerij1, Varkensmarkt. tindien Uw ademhaling moei lijk is, indien gij onbekwaam zijt iets zwaars te verrichten, 4 indien gij seffens vermoeid r of afgemat zijt, indien gij r 's nachts niet kunt slapen en P moet recht zitten, indien Uw V borst door pijnlijk hoesten verscheurd wordt en Uw 4 keel en longen ontsteken, indien gij tegen geen mistig weder, rook of stof kunt, van Apotheker H. V. Aken, Apotheker-Specialist te Selzaete zullen U van Uw kwaal af helpen en genezen. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten in blikken doos jes van f 1.—. Let op de handteekening H. v. Aken rond het doosje. Imp. SCHULTE EN THIEME. Postbox 55 Middelburg A .A aaaaaaa Ei Doos 30-60-90ct.Tube80ct.Bij Apoth.en Drogisten Firma J. A. Pinters Een bewys dat ons^ en goed in den smaak gevallen is, gezien den grooten omzet voor en met de Feestdagen, wy thans weder geregeld nabestellingen hierop mo gen ontvangen. Zoo niet, doe het dan dadelyk en U staat versteld over den heer lijken smaak, en de prima kwaliteit aan zoo'n lagen prijs. Ook door toevoeging van een kleine hoeveelheid brandewijn ver krijgt men hiermede een heerlijke, pikante en fyne likeur. Lange Noordstraat L 183, is telefonisch te bereiken onder Salmiak Drop, gegl. en ongegl. 12 cent per ons. Zoute Jujubes Drop, gekandeerden ongekandeerd 16 cent per ons. Zoete Knoopdrop 15 cent p. ons. Katjesdrop 15 Mentol Kruisdrop 18 Kassia tegen Astma 20 Melangedrop 16 Hoesttabletten 14 Borsttabletten 14 Haverstroo Pastilles 10 Gomballen 10 Borstsiroop 25 cent per flacon. Drop-Hoestrollen 10 cent per rol. Mentolrollen 10 IJsrollen Pepermunt 10 cent per rol. Broschrollen 10 Menthol 10 en 5 cent doosjes. Mentha Pastilles 5 cent per flacon. Montblank Pastillis 30 cent p. ons. Aanbevelend voor menschen" op leeftijd is verstopping. Fosters Maagpillen geven baat vanaf de eerste dosis. Een ide aal laxeermiddel voor ouden van dagen. Maagpillen a f 0.65 per Bacon. sle r's verkrijgbaar TE HUUR EEN met vrijen opgang. Adres 't Zand D 45. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4