leder koopt nu voor deze prijzen. een flinke Loopjongen. Ls BAURDOUX Stalhouderij W. ROOSE. Drink onze overheerlijke L. ROOSE, Balans. Bovenhuis te Huur. Boreas Fenizi Vraagt en draagt onze MASSA-FLANEL, M n Wil Kruis Mystellawijn. BM 8D WELLES. faö&ti Medicinale Kolawijn BALANS-OPRUIMING Fruit-Brandy. HEERENKLEEDING Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, LANGEVIELE MIDDELBURG PT OYALINE Ja Ca MERK, Kledingmagazijn J. HOOFTMAN Jr. zenuw- bij A. M. HOFMAN, L. Noordstraat. IJ CONFECTIE f 28,- NAAR MAAT Groote verscheidenheid ORGELS GEBRUIKTE PIANO'S COUPONS LINOLEUM, VLOERZEIL, GORDIJNSTOF EN LOOPERS, MEUBELEN, TAPIJTEN, DEKENS. Alles aan sterk verlaagde prijzenI V.,i jÉjjb BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. Verhuisd naar KOEPOORTSTRAAT N 36 hoek Verwerijstraat. Gevraagd M. H. BOASSON ZONEN, AGENDA'S - NOTA'S WINKELBOEKEN - KWITANTIES RE6ISTERS - KASBOEKEN BRIEFORDNERS LIASPEN - LIASKOORD. CITROEN" EN RHUMPUNGH, ADVOCAAT, FIJNE KINAWIJN, OUDE VLEK en alle soorten WIJNEN en LIKEUREN aan lage prijzen. Denevers Frères, Contant en in Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. 3xU en mei tOaensdaq a.s %ii 1 pxuid Cacao 1 pand Suiket qcatis SBij 1 f? pand Cacao '4 pand Suiker gtatis JSq i oha Cacao 1 ons Suiker qcatis HEEREN COSTUMES van prachtige Blauwe Serge Reclame BLAUW COSTUUM van wollen Kamgaren f 39,- COSTUMES NAAR MAAT f 42,- f 56,- f 62,- deze Is zeer beroemd door haar kwaliteit, per el 40 cent, per 10 el f 3,75 (alleen-verkoop). ID 51, Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert Jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen ven traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Gebreide Handschcenen, M. H. BOASSON ZONEN, NIEUWE vanaf 5 en 10 gulden per maand. KORTE BURG A 33. P" tloop snelle, sseitege en flrevgfagloege t, zonder weerga A©* .AO*' A©* tal» e^°°x sl Denevers Frères, Theoretisch Practisch. És#1' f 1>00 per les. «.<«2 Vermoei U niet, Moeder, laat Uw Haard, Kachel en Fornuis poetsen, 3 x zwarter, 't halve werk. Probeer eens een doosje van een dubbeltje. C. BOUWENSE, Korte Delft G 3 en F 25. D. Denevers Frères, De typische kenmerken van griep kunnen de voorboden van veel ernstiger ljjden zyn, als Grti niet spoedig de aandoening tot staan brengt met de krachtig in grijpende Akker's Abdijsiroop. Laat een piepende of een rauwe hoest, benauwd heid of een beklemd gevoel op de borst XJ waarschuwen, dat Gij met Akker's Abdijsiroop het slijm moet oplossen, dat in Uw luchtwegen vastzit. Want daar zitten de ziektekiemen, die Uw gevoelige ademhalingsorganen bedreigen, maar die door Akker's Abdijsiroop kunnen wor den gedood. Geweldige Balans-Opruiming De van ouds bekende 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. A. SPRINK, Schilder. Aanbevelend. Markt b\j de Gortstraat. ALGEMEENE BOEKHANDEL, LANGE BURG 95. BESTE en BILLIJKSTE ADRES voor trouwrijden. Voor de coupé staan twee Goudvossen paarden. Men wordt beleefd verzocht om zelf prijs te komen vragen. Aanbevelend, f 3.— per week. Adres Boom, Kapper, Gravenstraat. TE KOOP 1 VULKACHEL EN GOEDE GRA AI APHOON PLATEN. Adres Noordweg S 209. Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van de dure in- m a a k - B r a n d e w ij n. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens en andere i n- maak. Ook zeer fijn om te drinken als gewone B r a n d e w ij n. Per Literflesch f 2.20 met gebruiks aanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers Middelburg. Verkoopdepöt 0 Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand^ werk. Heeren Zolen en Hakken f 2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vat. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 ALLEEN GELDIG IN ONZEN WINKEL LANGEDELFT, MIDDELBURG. Buitengewone mooie stoffen van sterke Kamgarensen Twik, bieden wij nu extra voordeelig aan WIJ RUIMEN NU ALLE VOORRADIGE COUPONS OP Flanellen Rokken 72 cent. Flanellen Broeken 72 cent. Flanellen Meisjes Onderjurken 59 cent. Dames Directoirs 78 cent. Damesschorten 9849 cent. Diames Mouvvschorten 125 cent. Pompedourschorten 124 cent. Wollen Dameshandschoenen 39 cent. Geel Katoen voor Hemden 22l/2—2915 cent Geel Keper 29—17 cent. Congolinnen voor Lakens 39 cent. Graslinnen voor Lakens 49 cent. Sloopenkatoen 120 breed 321/2 cent Wit Katoen voor Hemden vanaf 18 cent. Theedoeken 292114 oent. Handdoeken 2918 cent. Gestreepte Flanel vanaf 19 cent. Landhuisstof 3629 cent. Bedrukt Fluweel 7548 cent. Flanellen Ruiten voor Japonnen 3635 cent. Gestreepte Japonstof 19 cent. Turnerstoffen 48 cent. Flanellen Sporthemden 117 cent. Geel Katoenen Manshemden 88 cent. Zwarte zijde Damessjaals 25 cent. Kasha met rand, 120 breed 54 cent. Onbreekbare Kachelzeiltjes 59 cent. Witte Bedspreien 298 cent. Molton Dekens, groiote maat 98 cent. Zware Wollen Dekens 975 cent. Chitse Dekens vanaf 690 cent. Oogjes voor Luiers 24 cent. Jarretelsbanden 55 "ent. Sportcorsetten 98 Cent Dienstbodenschorten 39 cent. Mauwlooze Vesten 250 cent. Wollen Dameskousen 138128—108 cent. Gemoltonneerde Broeken 118 cent. Gemoltonneerde Borstrokken 128 cent. Jaegerbroeken 88 cent. Jongensbroeken met Wol 75 cent. Vingerdoeken 16 cent. Ontb'ijtlakens 74 cent. Ongebleekte Baddoeken, groote maat 19 cent. VLASMARKT Markt b.d. Gortstraat. LEVERING FRANCO. GARANTIE OP ZEGEL. •'K.H -V"'. k®'/® Ue wcaderbArc poedera vaxa bet'J e© A> Deze zoete FRANSCHE NATUUR WIJN is iets fijns en goedkoop. Beter dan de vele aangeboden Kunstwijnen. Per flesch slechts f 1.25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. ONTVANGEN fraaie gekleurde en gedecoreerde Schalen, rond en vierkant, Emaille Vulemmers, Zakketels, alles prima kwaliteit. Billijke prijzen. Aanbevelend, L. v. OORSCHOT, K. Noordstraat 105 Adres Lange Singelstraat 178 (boven). "iXaimeeren 01 wn^en g&slerktdoor Buisje 75ct6ij Apoth.en Drogisten. TE KOOP 1 GESCHILDERD BUFFET, TAFEL, SPIEGEL, 2 SCHILDERIJEN, 1 THEE TAFEL en STOEL. Adres Rozenstraat W 226. N5' TE KOOP EIKEN SALONPATHEFOON met 60 Nummers f 45.— en NIEUWE PLATEN f 1.25 per stuk. Adres Tuindorp D 66, Souburg. Geïmporteerd uit Frankrijk der Firma Cassagnac te Narbonne, is een zeer geneeskrachtige w i j n. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor zieken en herstellenden. Spe ciaal geschikt voor hartziekten. Vervangt alle beste medicijnen. Per flesch f 1.75. Alleen verkrijgbaar bij1 de Importeurs MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3