Gebruik 's avonds Fijllissements- Goederen Hoeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding en Manufacturen, Men Dekens, :t' Gebouw „MERCURIUS", Zoete Afrikaansche Missiewijn a.s. Donderdag 10 Januari. Verkoophuis Gortstraat 18, M'burg. UITVERKOOP CONFECTIE^ H. MEYER, LANGE DELFT I 36 - MIDDELBURG Groote Balans-Opruiming SCHOENEN in zwart en gekleurd. Noordster 5 ichoenhandel, ELECTRO BIOSCOOP - MARKT. PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 1929 Manufacturen Onze Balans-Opruiming begint TE MIDDELBURG. „DE GROOTSTE VIJAND" „DE GROOTSTE VIJAND" WARME GROC van Denevers Frères, Op Crediet. Op Crediet. Denevers Frères, Dames Broeken 49 cent Dames Hemden 79 Dames Nachthemden 149 Dames Onderjurken 99 De mes Directoirs 59 Kinder Directoirs 34 Dames Rokken 49 Flanellen Heeren Sporthemden 98 Heeren Flanellen dubb. borst 98 Molton Manshemden dubb. borst, lange mouw 179 Molton Mansbroeken 149 Heeren Overhemden met boord 98 Luierbroekjes 18 Stopsajet per knot 21 Heerensokken 19 Wollen Kinderkousen 22 Katoenen Kinderkousen 15 Dames Kousen 19 Dames Corsetten 59 Heeren Onderbroeken 88 Heeren Borstrokken 88 Wit Katoen, dubb breed 19, 16, 14 cent Geel Katoen voor Hemden 19, 16, 14 Linnen voor Lakens 49,45,39 Graslinnen voor Lakens 59, 55, 49 Vitrages 29, 25, 19 Zware Molton 35, 29, 25 Liberty Satinet alle kleuren 48 Groote Theedoeken 25,19,17 Groote Handdoeken 35,29,25 Pracht Tafellakens 98,89,79 Pyama Flanel 29,25,19 Cocoslooper prima 79, 69, §9 Een reuzen partij LAPPEN worden opgeruimd, Al onze Wollen en Gestikte Dekens worden tegen spotprijzen opgeruimd van onzen heelen voorraad voor verbazend goedkoope prijzen. KOOPJES! -qp® wmr KOOPJES! Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan. GORTSTRAAT K 16 - MIDDELBURG. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN in het Huis met de Roode Pilaren Geb. f 3,60. Ingen. f 3,--. Red. J. F. MAGENDANS. Uitg. LITTOOIJ 0LTH0FF. van een groote partij bestaande uit groote partij Jekkers, Jongens- en Kindergoed, Petten en Hoeden, haast voor niets. zooals Overhemden, wit en geel Katoen, Flanel, Keper, Tafelkleeden, Schortenbont enz. Prachtige Flanelstoffen voor Dames Costumes, Dames Mantels en Japonnen Prachtige Bedsteden, be staande uit Matras, Peluw en 2 Kussens. Koepoortstraat, Middelburg, Betaaldag 5 APRIL 1929. Zijden Heeren-Zelfblnders vanaf 50 cent. Zijden DAMESKOUSEN, alle kleuren, 95 cent. SCHORTEN vanaf 15 cent. Wijnimporteura. Middelburg. Prijzen zijn zoo ongekend laag, dat leder hiervan moet profiteeren. WOLLEN DEKENS 2-persoons f 6,90 GESTIKTE DEKENS 2-persoons f 6,90 MOLTON DEKENS f 0,68 VAN EEN PARTIJ DAMES- EN HEEREN DAMES SCHOENEN vanaf f 3,90. HEEREN SCHOENEN I vanaf f 3,90. Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere Ambachts scholen) die in het bezit van een einddiploma zijn, de gelegen heid geboden zich voor Assistent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voorloopig Diploma zoowel practlsch als theoretisch. IN DE zijn voorhanden de volgende artikelen ter voorkoming of genezing van schrale of gesprongen huid, winterhanden, enz. LILLIAN GISH RALPH FORBES - FRANK CURRIER VERSCHENEN 3 5e JAARGANG. VEEL VERMEERDERDE INHOUD. Levensschets met foto P. F. FRUYTIER door Mr. P. Oieleman. MIDDELBURG. als voorbehoedmiddel en genezing! van influenza en verkoudheid Per flesch. Citroen en Rhumpunch f 2.50 en f 3. Witte Aracpunch, zeer fijn 3.50 Fransche Cognac 3.50 Spaansche Cognac ,4.50 Medicinale Cognac 4.75 Jamaica Rhum 4.50 Mascarawijn (voor wijlngroc) 1. Bisschopwijin (van Bordeauxwijln) 0.90 Versterkend en koortswerend. Beter en goedkooper dan medicijnen en kwakzalversmiddelen. Likeurstokers Middelburg. Openbare Mooping Alle Goederen worden verkocht tegen getaxeerde prijzen, b. v. Winterjassen, Regenjassen of Costumes van 20,- 30,- 40,- 50,- 60,- voor 10,- 15,- 20,- 25,- 30,- van 75,- 85,- 95,- voor 35,- 40,- 45,- van 50,- 70,- 80,- voor 25,- 35,- 40,- De verkoop heeft plaats in heden Woensdag 9 Jan., Donderdag 10 Jan., Vrijdag 11 Jan. en Zaterdag 12 Jan., 98 uur. Contante koopers geen opgeld. uit de Wijnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt U iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere N a t u u r w iji n der Paters. Drinkt liever een glas minder maar niet de vele aangeboden K u n s t w ij n e n. Zeer geschikt voor feesten, ook zieken en herstellenden. Per flesch f 1.30. Alleen verkoop voor Zeeland Balans-Opruiming! ii ii ii ii ii ii ii ii H ii H ii ii ii ii ii ii ii ii waaronder zijn lappen Vitrages, Flanel, Molton, Landhuisstof, Geel Katoen, Wit Katoen en Brabantsch Bont. ii ii ii ii I! II II II II II vanaf DINSDAG 15 JANUARI tot en met DONDERDAG 24 JANUARI 1929, telkens des voormiddags van 9.30—12 uur, bij den Directeur der School (Molenwater, ingang Zuidsingel), uitge zonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakken TIMMEREN, HUISSMEDEN, MACHINE-BANKWERKEN, HUISSCHILDEREN, ELECTRO- TECHNIEK en MEUBELMAKEN Toegelaten kunnen worden, zij, die den leeftijd van 12 jaren be reikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overlegd, uit welke blijkt, of de leerling voor het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging dat deze verklaring niet gunstig luidt. cent Hazeline Snow, potjes van Crème Simon, potjes en tubes van Ponds' Cream, potten van 1 en 2 gld., tubes van Colgate's Huidcream, potjes van tubes van Lanoline doosjes van en tubes van Lanoline Cristy, tubes van Byrosana crème, tuben van Hiëmfa Huidcream, tuben van 35, doosjes van Kombella Huidcream, tuben van Nivea- of Pebeco Cold-cream, doosjes van en tubes van Glycerine-Honing gelei, tubes van Kaloderma, tubes van Crème Mousson, tubes van potjes van Evans Glycerine-Cucumber extract, flacons Vasenol Cream, potjes van Perniosan Winterhandenzalf, tubes Peruvasol, doosjes van Cold-cream, tubes van Purol, tubes van en doosjes van Honing-Rozen-tablet, doosje Snow-fire-tablet, doosje Hiverine-flacon Winterhandenmiddel VRIJDAG 11 JANUARI beginnen de GALA-VOORSTELLINGEN van het grandioze filmwerk THE ENEMY. Een dramatische film in 9 acten, vervaardigd onder regie van FRED NIBLO den vervaardiger van BEN HUR. In de hoofdrollen is een film met dusdanige grootsche en nobele strekking, dat iedereen VERPLICHT is haar te komen zien. TWEE VOORSTELLINGEN PER AVOND, AANVANGENDE 7 en 9 UUR. ONS UITSTEKEND STRIJKJE ZORGT VOOR EEN BIJZONDERE MUZIKALE ILLUSTRATIE VROEGTIJDIG KOMEN DRINGEND AANBEVOLEN!!!!!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2