F. MALJERS ZOON J. I BMRE-TrapaH, G.VALK, A. SCHUIT J. TAMMELING, Bij de intrede van het Nieuwe Jaar bieden wij onze geachte Ciiëntèle onze hartelijke gelukwenschen aan, en hopen wij dat 1927 voor U, zoowel in gezin als in zaken, een voorspoedig Jaar moge zijn. VLISSINGSCHESTRAAT 68 MIDDELBURG. Mode-Atelier - Middelburg. Korte Heerengracht. DAMES- en KINÖERKLEEDING naar Maat. Timmer- en Metselbedrijf. Lombardstraat C 72. p. f. Teief. 416. F. KROLL, Autog. Lasch-lnrichting, Latijnsche Schoolstraat C 82. p. f. N. P. SCHONIS Café Kleine Karseboom BREE E 121. p. f: Ondergeteekende wenscht aan vrienden en kennissen een gelukkig jaar toe. Sigaren, Sigaretten, Tabak. Spanjaardstraat. M. K. Heeröldt, Firma R. J. P. Heeröldt, W. VERMEULEN. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij Ondergeteekende wenscht zijn geachte Ciiëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. J. VLEUGEL, Korte Burg D 12. en Echtgenoote. Volkskoffiehuis. Stationsstraat, Middelburg, p. f. G. Taal, C. Joziasse, C. HOOFTMAN, N. A. STIJLEN. Mr. Schoenmaker, p. f. Jodengang R 227b. A. DOBBELAAR en Echtgenoote. wenschen hunne geachte Ciiëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Seisweg R 171. GEBRS. C. en J. WIELEMAKER, Stalhouders, wenschen hunne geachte Ciiëntèle, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR. Aan Vrienden en Begunstigers mijn beste wenschen op den eersten dag van 't jaar. Wed. FRANCOIS, Volderijlaagte. P. DEN HOLLANDER, Volderijlaagte, wenscht zijn Clientèle, Vrienden en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar. W. H. ANTHEUNISSE, Kaas- en Vischhandel „VITAMIN", p. f. Noordstraat C 33. J. KLAVER. „Verkoophuis Amerikaan." Hartelijke Gelukwensch. Noordstraat. P. J. LE ÓUC, Firma G. de Hamer, Vleeschhouwer. p. f. Lange Noordstraat. A. M. HOFMAN. Complete Meubileering. p. f. Lange Noordstraat. M. VAN LOO, KLEEDINGMAGAZIJN. p. Korte Noordstraat. M. VERHAGE. Handel in Kruidenierswaren, Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. Korte Noordstraat. B. GOUDSWAARD, v.li. P. Riemens, K. Noordstraat. Rietmeubelen en Mandenmak'erij:. p. f. J. ANDRIESSEN. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Korte Noordstraat. S. VAN EENENNAAM. Korte Noordstraat. Handel in Graan en Meel. p. f. DROGISTERIJ „DE ZON", L. JANSE, Noordstraat hoek Hofplein, p. f. W. P. WATTEL. Handel in Brandstoffen, p. f. Korte Noordstraat. D. RIJKSE, Banketbakker, p. f. Korte Noordstraat. JOH. CLARIJS. Zadelmaker en Rijtuighandel. p. f. Korte Noordstraat E 11. Firma Wed. J. J. PIETERS, Korte Noordstraat 108. Brood- en Banketbakkerij. p. f. C. MINET, Rijwielhandel. Korte Noordstraat. p. f. DE BIJENKORF. Handel in Dames-Modeartikelen. P- f. Korte Noordstraat. J. G. VAN MEERENDONK. Lijk verzorger. P- L Lambrechtstraat L 100. C. J. BLIEK. Noordplein 217. P- f- p. f. GEBRS. J. J. JANSEN. Timmerlieden en Aannemers, p. f. Noordplein. J. DE STEUR en Echtgenoote. Noordsingel R 52. p. f. G. J. DAMMAN, Lood- en Zinkwerker. p. f. Heerengracht M 22. p. f. „NIEUWE BAZAR". N oordpoo rtstr aat. F. HOLLEBRANDSE, Timmerman en Metselaar, p. f. Latijnsche Schoolstraat. I. GOUDSWAARD, Bode, wenscht zijn geachte Vrienden, Beken den en Begunstigers, een voorspoedig Nieuwjaar. Latijnsche Schoolstr. D 24. L. VAN OORSCHOT, Lood-, Lei- en Zinkverwerker. p. f. Blindenhoek C 46a. ADR. BUIJS, Handel in Fruit enz. p. f. Burgemeester Takstraat. C. AL REMIGIUS, Boekbinderij „Het Uithangbord", p. f. Bogardstraat D 39. C. POLDERMAN. Agent Lev. Maatschappij „Vesta" en Lijkdienaar. p. f. Lombardstraat C 74. J. C. BURRINK, Brandstotfenhandel. p. f. Bree. G. M. LUDIKHUIJZEN en ANDRIESSEN. Timmerlieden en Metselaars, p. f. Bree. K. DIJKSTRA. Winkelier. p. f. Bree. p. f. J. VAN OUWERKERK, Bree E 280. Brood-, Beschuit- en Dessertbakkerij, p. f. J. C. BOUWENS, Kachelsmederij. Wagenaarstraat. p. f. E. EVERTSE, Handel in Brandstoffen. Wagenaarstraat, Breestraat, Koestraat, p'. f. L. ROOSE, Wijn- en Gedistilleerdhandel „De Keij- sers Croon", wenscht zijn geachte Ciiëntèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Balans A 61. j F. A. DE JONGE, Luxe Brood- en Banketbakkerij. J. A. MARTEIJN, Handel in Koloniale Waren, Tabak, Sigaren en Sigaretten. p. f. Zuidsingel E 93. I- J. DU BOIS en Echtgenoote, Kleermaker. p. f. Bagijnhof E 146. p. f. Balans E 108. Bij de intrede van 1927 wenscht on dergeteekende Bestuur, Leden en ver bruikers een Gelukkig Jaar. M. R. KOPPEJAN, Chef Coöp. „Vooruit". Wagenaarstraat. C. JANSE. Kruideniers- en Grutterswaren, Tabak en Sigaren, p. f. Spanjaardstraat E 89. p. f. H. SUKKEL, Mr. Schilder, Spanjaardstraat E 84. A. BUIJS, Schoenmaker, Spanjaardstraat. p. f. J. J. MULDERS, Electro-Technisch Bureau, p. f. Spanjaardstraat. J. KIEVIET, Handel in Behangselpapier en Verfwaren, p. f. Spanjaardstraat. A. A. VAN GEMERT, Horlogemaker, p. f. Spanjaardstraat F 74. J. JACOBSE, Handel in aardappelen en groenten, p. f. Spanjaardstraat. P. J. VAN HECKE, Huis-, Grof- en Kachelsmederij. P- f. Spuistraat F 107. GEBROEDERS BOLIER, Handel in aardappelen, Spuistraat. P- f- Tel. 337. P. DE WITH, Spanjaardstraat E 83. Timmerman en Metselaar. J. H. JOBSE, Kruideniers- en Grutterswaren. P- f- Hofplein E 227. WED. A. BREEL, Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, Boter, Eieren, Tabak en Sigaren enz. p. f. Korte St. Pieterstraat. p. f. P. DORLEIJN, Timmerman. L. St. Pieterstraat. p. f. P. W. SCHONIS, Schoenhandel. Reparatie-Inrichting. Giststraat. T. KARS v.h. Cortis. J. Rekkers. In Comestibles en Kruidenierswaren, wenscht zijn hooggeachte Ciiëntèle en begunstigers zoowel in als buiten de stad een voorspoedig Nieuwjaar. Handel in Wijnen en Gedistilleerd, biedt zijn gelukwenschen aan voor 1927 en zegt tevens dank voor het ruim schoots genoten vertrouwen in 1926 en beveelt zich voor 1927 weer aan. J. P. DEN BOER, Lokaal „Groot Paradijs". P- f Lange Giststraat 181. J. J. DE VLIEGER, In Bieren, Gedistilleerd en Limonades, p. f. Middelburg. DEN HAAG. DEPOT MIDDELBURG. p. f. De beste wenschen voor 1927. MAGAZIJN „DE HONDT". Dam, Middelburg. P. DE PAGTER en Co. Vleeschhouwerij en Spekslagerij, p. f. Dam Z.Z. 95. L. DEKKER, Magazijn „De Hoop". p. f. Dam. A. LABRUIJERE, Coiffeur. p. f. Lange Burg. N. V. J. G. en J. J. v. d. HARST, Koloniale Waren, p. f. Middelburg. A. L. ROSKAM, Fruithandelaar, p. f. Lange Burg. F. VAN DER HOEK, Complete Meubileering. p. f. Lange Burg C 106. JAC. A. VAN PUFFELEN J.Az., Schilder en Glazenmaker, p. f. - Korte Burg. J. J. DE LA VIENE, Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Korte Burg. p. f. J. J. JULIANUS, Sigarenmagazijn „Zeelandia". Lange Burg. L. P. GOOD, Flandel in Galanteriën. p. f. Lange Burg. ZEEUWSCHE PIANO- en ORGELHANDEL. p. f. Korte Burg. Wed. C. VAN MOOLENBROEK, Handel in Brandstoffen, p. f. Wal B 74. J. A. J. SEYMOUR, Bierbottelarij en Limonadefabriek. p. f. Wal B 71. A. WAGENSVELD, Kleermaker Wal. p. f. p. f. J. M. HUIJBREGTSEN, Schilder. Bogardstraat D 37. P. VAN KUIK, Oude Kerkstraat. Magazijn van alle soorten Heeren-, Dames- en Kinderschoenwerk, p. f. M. H. ANNOT, ELECTRISCHE SCHOENMAKERIJ Oude Kerkstr. B 82, Werkplaats B 83. p. f. H. J. FOOIJ. Sigaren handel, wenscht Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C. DE PAGTER, Brandstoffenhandel. p. f. Wal B 39. J. POPPE, Timmerman en Metselaar, p. f. Kapoenstraat A 16. p. f. H. STENHUIS, Kleermakerij. Koorkerkhof. Mej. B. DE WITTE, Costuumnaaister. p. f. Eigenhaardstraat P 224. Firma GEBRs. STEENLAND, Koloniale Waren, p. f. Stationsstraat, Middelburg. De ondergeteekende wenscht zijn ge achte ciiëntèle een gelukkig Nieuwjaar. A. REMIJN, N. Poort, M'burg. Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Brandstoffen. W. J. CORNELISSE, Schilder. p. f. Kousteensche dijk P 45. F. H. VADER, Huis-, Grof-, Hoef-, Rijtuig-, Kachel en Scheepssmederijl p. f. Goesèhe Korenmarkt. Ondergeteekende wenscht zijne ge achte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. F. J. LOUWS, Nieuwe Poortstraat. Handel in Kruideniersw., Tabak, Sigaren, Melk, Boter, Groenten enz. H. DE LANGE, Bellinkstraat G 190. Lood- en Zinkverwerker. p. f. Ondergeteekenden wenschen hunne geachte Ciiëntèle een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Fam. J. H. VERMEULEN, Beurtschipper. Kinderdijk P 94. De ondergeteekende wenscht zijn ge achte Ciiëntèle een gelukkig Nieuwjaar. G. MELSE, Rouaansche Kaai. Handel in Melk, Boter, Kaas en Fruit. JOZ. BLIEK, v.h. Tavenier, Breestraat O 157158. Smederij en Kachelmakerij. p. f. W. DANIËLSE, Expediteur en Sleeper. Telef. 443. Korte Breestraat 166. p. f. H. R. LEERVES, Kaas- en Vischhandel. p. f. Lange Breestraat O 149. FIRMA JOBSE EN MOENS, Loodgieters, wenschen hun geachte Ciiëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Korte Breestraat. A. WONDERGEM, Schoenhandel. Breestraat. Maat- en Reparatie-Inrichting. p. f. J. B. v. d. BUSSCHE, Flandel in Manufacturen, p. f. Breestraat O 182. Gediplomeerd Hoefsmid, p. f. Lange Breestraat. Timmerman, Metselaar en Aannemer, p. f. Lange Breestraat. A. VAN RIET, Handel in Brandstoffen, p. f. Oostkerkplein N 161, p. f. J. P. DE RIJK, Stucadoor. Brakstraat 258. C. DE WOLF, Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij*. p. f. Brakstraat. Bij de intrede van 1927 wenscht onder geteekende Clientèle, Vrienden en Be kenden een gelukkig jaar. Chevrolet, Dealer. J. SUKKEL, Garage Brakstraat. Reparatie- en Verhuur-Inrichting. Teletoon 307. Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers. H. v. d. HIELE, In Fruit en Koloniale Waren. Lange Singelstraat N 202. G. DE NOOD, ^Rund- en Varkensslagerij, p. f. Schuitvlotstraat N 207. J. VADER, Schuitvlotstraat O 285. Melkhandel. p. f. p. f. W. C. CALLIBER, Schilder, Oostkerkplein N 159. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan Vrienden, Be kenden en Begunstigers. J ROTH,. Verwerijstraat. In koloniale Waren, Tabak en Sigaren. p. f. C. M. DE RIJKE, Schoenmaker Verwerijstraat. M. VAN DEN ENDE, v.h. I. Suvaal. Bode van Middelburg op Vlissingen. p. f. Verwerijstraat N 145. p. f. R. VERHAGE, In Kruidenierswaren enz. Nieuwe Oosterschestraat N 89. Wed. P. J. KOSTER, Molenstraat. In Koloniale Waren. p. f. L. TIMMERMAN, Smederij. P- f- Nederstraat. G. STURM, Nederstraat O 198, Café. Fijne Bonbons, Drops, Biscuits, Choco lade en Suikerwerken, Tabak en Sigaren, p. f. p. f. P. JOZIASSE, Nederstraat. Rund- en Varkensslagerij ea T Worstmakerij. L. BUIJS, Handel in Kruidenierswaren, p. f. Nederstraat O 188. D. P. CORNELISSE, Foto- en Muziekhandel. Sigaren- en Sigarettenmagazijn. p. f- Nederstraat O 187. PERSONEEL COöP. „VOORUIT" Afd. Bakkerij. p. f. Ondergeteekende wenscht zijne ge achte Clientèle een gelukkig, en voor spoedig jaar. C. JOZIASSE Wz., Electr. Schoenmakerijs Dampoortstraat. Bij id en aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan vrienden, bekenden en begunstigers. J. C. SINKE, in Kruidenierswaren, Café „Dampoort". J. BOTTING. Vleesch- en Spekslagerij. P- f- Dampoort. C. DANIËLSE, Handel in Melk, Boter en Eieren. P- f. Arn. Voetpad T 79. Ondergeteekende wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig en voor spoedig jaar. I. N. STEP, Meubelmaker en Behanger. Dwarsstraat T 6. A. BARENTSEN Lz. Sleper. P- f- Havendijk. P. J. KASSE, Melkhandel. Veersche weg S 2. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge- aéhte Ciiëntèle een gelukkig Nieuwjaar en beveelt zich wederom beleefd aan. Meubelmakerij enz. P. J. JONGEPIER, Veersche Singel S 44 J. CH. LUDEKUSE, Schilder p. f. Oude Veersche weg. C. DE VOS, Julianastraat W 16. Agent van „De Courant" en „De Telegraaf". p. r. M. J. SCHROEVERS, Rund- en Varkensslagerij, p. f. Jasmijnstraat. J. BUIJS, Schoenmaker, p. f. Jacob Catsstraat S 100. D. STENHUIS, Kleeding naar maat. p. f. Zacharias-Jansenstraat. A. HUIJSMAN, Filiaalhouder Coöp. „VOORUIT" Jasmijnstraat, wenscht Bestuur, Leden en Verbruikers een Gelukkig Jaar. p. f. W. DE JONGH. Handel in „BETERBO". B. C. GEERS, Noordpoortstraat Middelburg, wenscht zijn Vrienden, Bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. p. f. L. A. v. d. BROEK, Schoenmaker. Smoorgang S 149a. GEBRS. GROENENBERG. Timmerlieden, p. f 't Zand. FIRMA A. LITTOOIJ Co., Koloniale Waren. Lange Noordstraat p. f. Oostkerkplein N 160 Middelburg. Leveren, Repareeren en Stoomen van Bedden en Matrassen. Specialiteit in Veeren Bedden, p. f. Bellinkstraat G löO. C. VERHAGE. Handel in Kruidenierswaren, p. f. Veersche Singel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3