J. C. I. J. J. Firma F. B. DEN BOER. n j. G, A. MANTZ, Schilder. F. MERK, J. DE NOOD. L, J. VAN 'T WESTENDE. A. VAN LOO, ANTOINE VAN MIERT Pa. CM I. CLEIIT, S. SIES, Gravenstraat, Smid en Kachelmaker, St. Janstraat, J. de Kuiper. Ateliers voor Moderne Fotografie. CORNS. HENNING. INSTALLATIE-BUREAU C. JELLEMA, Coiffeur, Speijer's Olazenwasschersj m GRAAFEILAHD, Banketbakkerij, i. f. Langeviele. J. HOOFTMAN Jr. H. L. WIESSNER, Krommeweele. p. f. Veersche weg L 247a, Middelburg. Tel. 431. N. V, Boekdrukkerij en Binderij GELUKKIG NIEUWJAAR Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. Meubelmagazijn „CrooswIJk" Nieuwstraat H 32. p. f. p. f. INSTALLATIE-BUREAU. Gortstraat I 348. De ondergeteekende wenscht Vrienden, Be kenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. MIDDELBURG. Mr. Steenhouwer. Levert alle soorten Grafwerk. Schoorsteenvegerssingel. Middelburg. Vlissingen. p. f. Nieuwe» Haven. Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle een ge lukkig en voorspoedig jaar. Langeviele K 233. p. f. Fabriek van Jalouziën, Markiezen en Dekzeilen Ondergeteekenden wenschen hun geachte Cliëntèle een ge lukkig en voorspoedig jaar. IT Meubelmagazijn, Langeviele. IJMUIDER VISCH. EN CONSERVENHANDEL Domb. Schuitvlot, Middelburg. p. f. Huis- en Auto-Schilder. Lange Giststraat F 176. Ondergeteekende wenscht zijne geachte Ciiëntèie een gelukkig en voorspoedig jaar. Schilder, 't Zand D 52-53. Heerenkieeding-Magazijn. p. f. Vlasmarkt. Bij den aanvang van het nieuwe jaar bieden wij onze geachte Cliëntèle de beste wenschen aan. Handel In Landbouw- en Zuivelwerktuigen en Motoren, p. f. LITTOOIJ OLTHOFF. Uitgevers „De Faam" W. P. MALJERS Markt. Gedistilleerd en Wijnen. p. f. p. f. FIRMA M. E.S. Hoek Lange Burg, Markt. L. LEIJDESDORFF, Firma SAM VAN OS, p. f. Hofleverancier, Markt CIO. Firma M. W. VAN AARTSEN. Wijnhandel en Gedistilleerd, p. f. Markt C 2. C. HUIJSMAN. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Lange Geere. J. HUIJSMAN. Handel in Petroleum, Bruinkolen, Turf, Kachelhout, Poetsartikelen, Waschartikelen en Borstelwerk, p. f. Volderijstraat M 105. Allen een Gelukkig Nieuwjaar toe- gewenscht. G. A. WESSELS en Echtgenoote. Langedelft B 154. A. LOOTEN Sigarenmagazijn, Lange Delft A 93. Grossier in Sigaren en Sigaretten, p. f. Mej. J. DE DREU Specialiteit in Handschoenen, p. f. Langedelft A 92. A. J. LAHR Langedelft. Magazijn „De Zwaluw". p. f. K. P. BRUSKET Pathéioons. Pianohandel. f p. f. Langedelft. p. f. H. RABBERS Co. Kleedingmagazijn. W. P. CORNELISSE. In Fijne Vleeschwaren. Comestibles. Delicatessen, p. f. Korte Delft. (Directeur J. P. v. Richteren). p. f. Middelburg, 1 Januari 1927. L. JANSE, Nieuwstraat. Electrisch-Technisch Bureau. p. f. Familie PUNDKE. p. f. St. Janstraat I 99. J. HEIJNSDIJK. Handel in allé soorten Fruit, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Chocolade en Suikerwerken, f. St. Janstraat. P. BAKKER In Tabak, Sigaren en Sigaretten, Houten en Steenen Pijpen, p. f. St. Janstraat. Gods besten zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers in 1927. D. M. GEUZE en Echtgenoote. Zusterstraat 242. H. v. d. BRINK. Dames- en Heerenkapper, (p .f. St. Janstraat. M. G. BERGER. Paardenslagerij. St. Janstraat. Uw beste aangewezen Adres. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. S. VAN DER HIELLE, In Chocolade, Suikerwerken en Fruit. Gravenstraat I 275. M. VERBURG ZOON. Kaas-, Visch- en Klompenhandel. .p. f. Gravenstraat. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan pile Vrienden, Bekenden en Begunsti gers W. P. DE JONG, Bakkerij, Gravenstraat. wenscht zjjn geachte Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. In Dames-Naaisters en Heeren- Kleermakers-Four nituren L. DE JONGE. Handel in Fijne Vleeschwaren. p. f. Gravenstraat. W. F. GEIJP. Café „De Rape". ,p. f. Gravenstraat. FIRMA SPAAN. In Galanteriën. Gravenstraat, p. f. B. F. TE ROLLER. Rund- en Varkensslagerij, p. f. a Gravenstraat. C. ROZEMOND. Handel in Rijwielen en Kachels. Gravenstraat. p. f. p. f. LEIJNSE, Gravenstraat. Slager. A. POLDERMAN. Handel in Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. Gravenstraat. f p. f. A. HOLLEBRANDS. Electrische Wagenmakerij. Gravenstraat I 254. J. M. WATERMAN. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, p. f. Gravenstraat 185. P. DE HAMER. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Gravenstraat. Wed. G. VAN BEVEREN. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken. p. f. Varkensmarkt. J. W. MINDERHOUT. Smederij. p. f. Varkensmarkt I 317-18. C. SANDERS. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Varkensmarkt. D. v. STEENHUIJZEN. Costuumnaaister. p. f. Gravenstraat I 189. R MINDERHOUD. Café. In Bier en Limonades, p. f. Gravenstraat. VOLKSKLEEDINGMAGAZIJN Gravenstraat. p.f. p. f. GEBROEDERS VAN DORT. Vischhandel „Noordzee". A. DE STEUR. Boter- en Kaashandel, p. f. Segeerstraat H 89. FIRMA GEBRS. ONDERDIJK. Meubelmakers en Behangers. p. f. C. BURGHARDT— van Broekhoven. Muziekhandel, p. f. Heerenstraat H 130. Th. J. DE BAKKER. Kachel- en Rijwielhandel. En Gros. En Detail, p. f. Gortstraat bij de Markt. P. DOETS Zn., Gortstraat. Fa A. v. d. Weel Middelburg, p. f. J. LAVOOIJ. Heerenkleeding. Lange Gortstraat 20. p. f. L. POLAK. In Manufacturen. Gortstraat, p. f. Instrument-Slijperij R. R. v. d. WOESTIJNE. p. f. Korte Gortstraat. p. f. J. SCHEENLOOP. Coiffeur Varkensmarkt. p. f. J. F. v. d. PUTTE. Handel in Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. 'Varkensmarkt. Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle van Middelburg en Omstreken een gelukkig Nieuwjaar. D. FLIPSE, Kaas- en Vischhandel. Varkensmarkt, Middelburg. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan Vrienden, Be kenden en Begunstigers. M. MOENS, Varkensmarkt. In Koloniale- en Vleeschwaren. Fa J. GOEDBLOED ZONEN. Eerste Electrische Klompenfabriek. Dampoortsingel, p.f. Vlissingschestraat. Chr. C. DE RIJK, v. h. Jakobse. Handel in Brandstoffen. p. f. Vlissingschestraat. G. M. SMOLDERS. Schilder, Glazenmaker en Behanger. Handel in Feestartikelen, p. f. Vlissingschestraat. J. J. COZIJN. Verkoophuis. Vlissingschestraat. p. f. Bij de intrede van het Nieuwe jaar onzen Vrienden en Begunstigers onze hartelijke gelukwensch aangeboden. J. DE HAMER, Slager. Vlissingschestraat. A. KERKHOVE, Meubelmaker. Het beste adres voor soliede 2e hands Meubelen. p. f. Vlissingschestraat, Middelburg Vrachtautodienst „Voorwaarts". VlissingenMiddelburgGoes. Tel. 303. Vlissingschestraat K 53. p. f. P. BURGS. Handel in Kruidenierswaren enz. p. f. Schoorsteenvegerssingel Q96 J. WEEZEPOEL. In Kruidenierswaren, p. f. Wagenplein. J. L. DE TROIJE Az. en Echtgenoote. Melkhandel, p. f. Korte Geere. Ondergeteekende wenscht zijne ge achte Cliëntèle een gelukkig en voor spoedig jaar. A. LE DUC P.Jz. Lange Geere. Schoenmaker. Bij de intrede van het Nieuwe jaar onze Vrienden- en Begunstigers onze hartelijke gelukwensch aangeboden. A. v. d. WELLE ZOON, Lange Geere K 242. p.f. L. WOUDSTRA, Handel in Brandstoffen, p. f. Turfkade. L. W. VAN DIERENDONCK. Schoenmaker, p. f. Hoogstraat. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle, zoowel binnen als bui ten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. A. WILLEMSE. Hoogstraat I 124. W. HOEK. Kaas- en Vischhandel. p. f. Nieuwe Haven I 190. A. DE TROIJE, Café Pottenmarkt. Molenmaker, en in Landbouwwerktuigen. p. f. p. t. p. f. R. R. AUGUSTIJN. Grossier en Winkelier. Pottenmarkt. A. J. VAN BOVEN. Banketbakkerij'. Pottenmarkt K 413. I. VERELST. Kapper. Pottenmarkt K 192. p. f. W. P. PIETERS. KOLENHANDEL. p. f. JAC. L. A. DE LANGE. In Zuivelproducten, p. f. Langeviele 203. P. DE PLAA. Handel in Fruit en Aardappelen, p. f. Langeviele K 226. W. J. DE SCHIPPER. Brood, Banket en Suikerwerken, p. f. Aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. A. W. BOUCHERIE, Timmerman en Metselaar. Langeviele K 239. R. J. DE MUIJNCK. Langeviele. wenscht zijn cliëntèle en vrienden een GEZEGEND JAAR toe. J. C. MERK Jr. Manufacturenmagazijn „De Vlijt" p. f. Langeviele. C. J. RIJKE. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij en Fijne Vleeschwaren. p. f. Langeviele K 218. C. L. JONGEPIER. Rijwielhandel, p. f. Langeviele. J. DINGEMANSE. Mr.. Timmerman. Langeviele K 213. Middelburg, p. f. Wed. J. v. d. DRIEST, Handel in Melk, Boter, Eieren, Groenten en Aardappelen, p. f. Langeviele K 220. wenscht haar geachte Cliëntèle een voorspoedig jaar toe. Telefoon 334. Laugeviele 204. p. f. W. J. BOSDIJK. Sigarenmagazijn, Langeviele. FIRMA A. HOOGENBOOM. Grossier in Chocolaad, Suikerwerken en Banket. Ijs- en Melksalon. ,p. f. Langeviele K 214. wenscht haar geachte Cliëntèle een voorspoedig jaar. Telef. 334. Langeviele 204. J. REIJNHOUT, Handel in Kousen, Sokken, Handschoenen en Tricotage, p. f. Domburgsch Schuitvlot. De ondergeteekende wenscht zijn ge- achten Begunstigers, Familie en Vrien den een gelukkig Nieuwjaar. L. A. TANGE, Domb. Schuitvlot. Mr. Schoenmaker. Rijwielen, Motoren, Automobielen. Verhuur- en Reparatie-Inrichting. Sportartikelen. p. f. VISSER REMIJN. Handel in Koloniale Waren, Bieren en alle soorten Brandstoffen, p. f. Zandstraat. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte cliëntèle, zoowel binnen als bui ten de stad, een voorspoedig jaar. A. THEUNE. Tel. 9. Sleeper, Domb. Schuitvlot. FIRMA J. KONRAAD Zn. Domburgsch Schuitvlot. Magazijn van Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen. p. f. L. DINGEMANSE. Melk- en Groentenhandel. p. f. Domburgsch Schuitvlot. Familie, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. F. WISSE, Zaadhandel. 't Zand. S. MOENS en Echtgenoote, wenschen Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. 't Zand D 164. F. GABRIËLSE. Vlasmarkt L 18. Handel in Rij\vielen en Onderdeden, p. f. Reparatie-inrichting. FIRMA J. A. PIETERS. Limonadefabriek. p. f. J. P. MAARTENSE. Vlasmarkt L 14. In Granen en Meel. p. f. Wed. P. ABRAHAMSE. Grossierderij, Vlasmarkt L 13. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte cliëntèle een gelukkig en voor spoedig jaar toe. P. POORTVLIET. Sleeperij. Bellinkstraat. K. J. WIESSNER. Schoenmaker en Lijkverzorger. p. f. Molenberg K 99. C. BOONE en Familie. Krommeweele. p. f. D. L. RIJKAARD. Touwhandel. p. f. Krommeweele. FIRMA G. BUDDE. Bloemenmagazijn, p. f. Vlasmarkt. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan vrienden, be kenden en begunstigers. C. DE KLERK, Coiffeur, Beddewijkstraat. Aan Vrienden en Begunstigers mijn beste wenschen op den eersten dag van 't jaar. Papierhandel Druk kerij Firma F. DEN HOEDT, Bedde wijkstraat K 131. J". TORBIJN. Seisstraat M 52. p. f. In Galanteriën. L. HUIBREGTSE. Rijwielhandel. p. f. Seisstraat Q 43. A. J. J. LISTING. Schoenmaker. Seisstraat. A. STRIK. Brood-, Koek- en Banketbakkerij, p. f. Seisstraat. K. JANSZEN. voorh. Wed. L. BOONE. Handel in Touwwerk, p. f, Seisstraat. P. C. DE HAMER. Seisweg 163. p. f. P. A. PIETERS. Garage- en Rijwielhandel, p. f. Seisweg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2