Medicinale Kolawijn J. VERGOUWE. Ons Gezondheidsbed M ZaenvsÉ) KwoliMf Bisschop-Wijn Fa 1I. Mm Je Groei Draak". COKES Loopjofipn gevraagd, Birdi, Mëta iii Irrtadn Reclamedagen met Cadeaux! Cadeaux! Huismoeders doet nv voordeel f? nelrtiii Koie OopIMp. 5e Winkel 5e Zeeuw scEie Boerin, BEVONDEN VOORWERPEN. L. JANSE, Noordstraat Denevers Frères, Voor hoest en verkoudheid. mn Korln tohlr. Drinkt thans Denevers Frères FIRMA J. A- PIETERS, Broodbakkerij „De H ij v e r h e i d". k liiuiö gïLwig ïuu&uu::: WARME PUNCH binnenkomt W. P. MALJfcRS - Markt A. M, HOFMAN, L. Noordstraat L134 Vraagt en blijft vragen Denevers Frères, BIBLIOTHEEK VOOR DE JEUGD. f" 0U0 Oude Fransche Bordeauxwijnen Dsnevers Frères, Denevers Frères, KORTE DELFT 0 22. Fa M. W VAN AÜRTSEN. Verwarmings- en Verlichtings -Artikelen F. J. VAN AARTSEN, BANKETBAKKERIJ D. RIJKSE. Kost en inwoning aangeboden. nette Werkvrouw Een Winkeljuffrouw net Dagmeisje, flinke Dienstbode. tweede Meisje eenvoudige hulp, Net Dienstmeisje Dagmeisje gevraagd, Dienstbode F. BOONE. A. J. DELST. Woensdag 29 Dec No. 13. Advertontiën. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Papegaai met Kooi en een weinig gebruikte Vulkachel. tegen Griep, Influenza, Ver koudheid en alio narigheid Wie tot en met 31 December koopt of bestelt bij VUSMARKT K 150 - Tel. 207 - MIDDELBURG. Seiswsg R 166-67. Prima Wit Brood 16 ct., Zuiver Zeeuwsch Tarwebrood 16 ct., Zeldzaam mooie BakbiGsm 25 cent per kilo. Krentenbrood met veel Rozijnen 35 cent per kilo. MEVROUW!!! 1st© soort RUM.PUf^CH f 2,50, f 2,75, f 3,- per flesch. roemt ledera gebruiker om sijn heerlijke hgghig, groot© duurzaamheid en lagen prijs. 15 jaar garantie. Meubel- on Beddenmagazijn, Middelburg. Natuurboter ds allerbeste Ira de Kbine Winst Heden Woensdag gesloten. Donderdag geopend voor alle Jongens. Prima Witta ©n Komijn© KAAS 10 ct. par ons. DRINKT NATUURWIJNEN. Chateau Baliegard© Oude Roode Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn Langeviele - Middelburg. PRIMA KWALITEIT. BILLIJKE PRIJZEN TE KOOP y Petroleum, voor Gas en Electrisch. ZEEUWSCHE KOLENMAATSCHAPPIJ, Ondergeteekenden wenschen bij den aanvang van het jaar 1927 aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een rijk gezegend jaar toe. V E E R E. Café „DE H O O P". p. f. Molenwater-. Handel In Huishoudelijke Artikelen, p. f. Pottenmarkt K 177. BHif Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. een kevi (korf), pakje met inh., bruine Mantelband, diverse handschoe nen, sigarettenetui, een lins van een Handwagen, Dames Armbandhorloge, Gummiboord. b. Bij ingezetenen Handbeschermer, C. Fiegen, Blauwendijk P 42 Alpacca kinderbeursje met inhoud, van Zetten v. d. Meer, Jacob Catsstr. W 2lap blauw keper en knot sajet, Biezen, Hoogstraatzwarte kinderport. met in houd, J. Best, Beenhouw. singel K67; zwart poesje, Dr. Koch, Heerengracht; Kinderhandschoen, P. de Koning, Kin derdijk P 95 snoer koralen, M. Sie- tema, Nieuwe Haven I 114; een paar zwarte heerenhandschoenen, Jansen, Se- geerssingel V 49 een schaar, van Riel, Vliss. Wagenplein P 8 Zilver- bon, Volkers, Karelsgang T 65 Zilve ren broekstuk, B. Meijers, 't Zand D 152 portem. met inh., Acda, Sleepers- singel Q 165; gouden broche, Tous- eaint, Vlissingen, Noorcfstraat 74 Bij beltje, Hamming, Dam N.Z. N 9. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Vrijdags tusschen 78 uur. MOEDERS Indien U uwe kinderen DE BESTE LEVERTRAAN wilt geven, neem dan de Prima Lofo- dinsche Traan van J. ten Doeschate. Geregeld onderzocht en aanbevolen door Proff. Wefers, Bettink te Utrecht. Ook de bekende PRIMA LEVERTRAAN-EMULSIE in verschillende verpakking. Verkrijgbaar bij Drogisterij TE KOOP. Adres bureau vau dit blad. geïmporteerd uit Frankrijk. Zeer geneeskrachtige Wijn, Aanbevolen door H.H. Doctoren voor Zieken en Herstellenden. Spe ciaal geschikt voor Zenuwziekten en H a rtk walen. Vervangt alle beste Medic ij n e n. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Weer voorhanden SNIJ- en SUIKERBOONEN, UITGEWOGEN SPINAZIE, alles 20 cent per pond1. MINDERHOUD, Nieuwstraat. 16 cent per ons 16 20 15 8 Katdrop Zoute Knoopdrop Lourier drop Salmiakdrop Zoete drop per fl Maskarawjjn (voor wjjngroe) 1. Echte Bisschopwjjn1. Citroen en Rumpunch 2.50. 3.— Witte Arakpunch, zeer fijn 3.50 Fransche Cognac3 50 Spaansche Cognac voor griep 4.50 Medicinale Cognac4.75 Jamaica Rhum4,50 Samson Kinawjjn1.75 Kolawjjn, zeer aanbevolen 1.75 Versterkend en Koortswerend. Beter en goedkooper dan medicijnen en alle kwakzalversmiddelen. Likeurstokers. 1,20 j dus voor f 3,15 2 fl. Bergerac a f 1 fl. Zoete Santa Maura f 0,76 krjjgt cadeau I beele Literpot Boerenjongen?. 1 fl. Advocaat a f 2,25 1 Literflesch dus voor Port a Port f 1,00 1 fleseh Medoc f 1,00 krjjgt cadeau 1 heele Literpot Boerenjougens 2 flesschen Samos a f 1,00 f dus voor 1 fl. Zoete Spaansche f 2,90 1 Literpot Boeren jongens a f 1,25 1 L. Port a Port f 1,00 t fl Samos f 1,00 krijgt cadeau 1 Literflesch dus voor f 3,25 2 Literpotten Boeren jongens a f 1,25 1 Literflesch Port a Port f 1,(0 krijgt cadeau 1 Literflesch Port a Port dus voor f 3,50 Port a Port 2 fl. Samo3 a f 1,00 1 fl. Zoete Santa Maura f 0,75 krijgt cadeau 1 flesch Zoete Santa Maura. du? voor f 2,75 Wijn f 0,90 krjjgt cadeau 1 flesch Zoete Roode Spaansche 4Vjjn.' Alle zuivere onversueden Natuurwijnen en en niet gemend met Vruchtenwijnen Waarom zijn de advertenties mijner concurrenten zoo scherp gesteld Wel omdat ze onze PRIMA KWALITEIT voor zoo'n lagen prijs niet kunnen leveren. Koopt dus uitsluitend onze prima onversneden of gemengde Wijn. (aan den Winkel afgehaald). AANBEVELEND, Mevrouw, ook U wilt een gezellige stemming op de a.s. Feestavonden nietwaar??? Die stemming is er direct als U met de Wij leveren ze U in alle kwaliteiten, tegen de hilljjkste pryzen 111 Telefoon 557. Zonder vprhooging thuisbrengen. 13 37J/i cent per half pond. Mooie prachtige Druiven vanaf f 1,20 per pond, Tomaten 45 ct. per pond, Si naasappelen vanaf 6 tot 12 voor 25 ct., Mandarijnen vanaf 7 groote tot 14 voor een kwartje. ROSKAM, L. Burg B 11. DRINKT met deze Koude Dagen onze Prima gemaakt van zuivere Bordeauxwijn. Per flesch 90 cent. Wijnhandelaren. Middelburg. Wjjnhandel Advocaatfabrikant. Gedistilleerd. - Markt C 2. Witte en Roode Port 90 ct. per flesch. Goede Roode en Witte Port f 1.30 per Liter. Prima Port f 1.30, f 1 80. Oude Douro Port f 2.10, f 2.45 per flesch. Gallipeli, prima roode zoete wjjn f 1,20 per fleseb. Afrikaansche Wijn, roode zoete wjjn f 1.20 per flesch. Samos Moscato, prima f 1 20 per flesch. Samos Moscato Superieur f 1.40 p. flesch. Sp-ciale aanbieding Roode Zoete Spaan sche Wjjn van f 1.— voor 90 ct. Speciale aanbieding Samos, zeer goed, van f voor 90 ct. Bordeaux Wjjn, speciale aanbieding, vanaf 85 ct. tot f 2.45. Witte Bordeaux Wijnen, Graves, Bar- sac, Lautuner vanaf f 1.30. Bergerac f 1.20 per flesch, speciaal aan bevolen. Bergerac Superieur van f 1.50 voor f 1.40 per flesch. Prima Cherry, Madera, Malaga, Ver mouth, Moscatel, Fransche Museaat- wiinen, Champagne enz. Uitsluitend prima tot de fijnste kwa liteiten in alle wijnen. Geen cadeaux maar de hoogste waarde in elke wijnsoort en elke prjjs die U besteedt. Volledige prijscourant op aanvrage. Beleefd aanbevelend. LlSI Ook machinaal gesneden. Korte GorLtraat Tijdelijke voordeelige aanbieding. gewas 1918. Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30 Wijuimporteurs, Middelburg. Alewijuse's Roggebloem RoudeBr. Boonen Alewjjnse's Ochtendv. Lange Br. Boonen Gemengd Kippenvoer Capucjjaers Gemengd Duiven voer Linzen Kippenmais Spliterwten Kippengerst Kookerwten Kippentarwe Witte Boonen Zonnepitten Tarwebloem Duivenbooneu Boekweitmeel Zangzaad Grutten Kanariezaad Lijnzaad Wit en Zwart Zaad Ljjnmeel Negerzaad Vleeschmeel Hennepzaad Maismeel Boekweit Erwtenmeel Zwartzaad Gerstemeel Miletzaad Zemelen Haver Phosp. Kalk Rubszaad Zwartzaad Senpgalgierst. Paddie Zonder prijsverhoogiug aan huis bezorgd. Verkrijgbaar voor keukengebruik bij pudding en gebak enz. per maatje Marasquin60 ets Rhum Martinica50 Kirch60 Zuivere Alcohol voor het maken van Likeuren70 Likeurstokers. twee Mahonie-Secretaires, pracht Mahonie Linnenkast, Pianola met 24 rollen, massief eiken met de hand gemaakt piacht-Buffet, ook genegen te ruilen, mooi Mahonie Kabinet, fijne Spikkelmat- Leeren- en Pluche-Stoelen, enz. enz. TWEEDE-HANDS MEUBELHUIS Wijnhandel Advocaatfabrikant. Gedistilleerd. Markt C 2. Een van de oudste en beste adressen voor alle Likeuren, zoowel in de goed- koope en de fijnste kwaliteiten, Focking en buiteulandscbe Likeuren van ouds bekend. ADRES voor prima Punek-Siropen, Rum, Cognac, Boerenmeisjes en Boeren jongens op Brandewijn. Superieure Brandewijn, Genever, de meest bekende merken Oude Genever, Hellebrekers Oranje-Bitter, enz. Frambozen-Bran de wijn. Wjj vragen speciaal uw aandacht voor onze alom bekende fijne DOOIER-ADVOCAAT, eigen fabrikaat, iii pry's de billjjkste, f 2.50, in kwaliteit de fijnste. Beleefd aanbevelend. SPAN IAARDSTRAAT. BIJ DE Goescke Korenmarkt. Telefoon 172. KORTE NOORDSTRAAT. HARING- en HUZAREN-SALADE, CROQETTEN, PASTEITJES, VLEESCH BROODJES, APPELBOLLEN 10 cent per stuk. APPEL-BEIGNETS,APPEL-FLAPPEN en PUNTJES, SNEEUWBALLEN, ZOUT GEBAK, BERLINER BOLLEN 8 Ct. Aanbevelend, Geen beroepskosthnisen vrije slaapkamer. Adres bureau van dit blad. M. H. Boasson Zonen. Gevraagd een voor den Vrijdag. Brieven letter D bureau van dit blad. GEVRAAGD. Firma K. Meerteus Jr., Kortedelft Gevraagd een van 94 uur. Adres Lauge Noordstraat C 28. Gevaagd eeu Adres Wagenaarstraat D 84. Wordt gevraagd een net niet beneden de 18 jaar. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur bij Mevr. BoassonKoopmans L. Noord straat 181. Gevraagd bjj bejaarde Weduwe, voor alle voork. huiselijke bezigheden Adres Langeviele K 236, beneden. biedt zich aan, met alle werkzaamheden op de hoogte. Brieven onder motto „Dienstbode" bureau van dit blad. Terstond een fbnk niet benedi-n de 16 jaar, van 8 tot 5 uur, loon f 4.per week. Adres bureau vau dit blad. Wegens teleurstelling gevraagd een Adres H. Bonnet, Kortedelft F 14. C. van Aartsen, blikslager, Pottenmarkt. J. Ph. Salomé,brood- en beschuitb., Langeviele. Wed. C. Abrahamse, Melkh., Spanj.str. Wed. Andriessen, Nederstraat. L. J. Adriaansen, slager, Krommeweele. L. Boon, in groenten en melk,N.Oost.str. D. Burghardt, Sigarenh., Kade, hoek St. Janstraat. W. den Boer, St. Janstraat H 189. D. P. Barto, schilder, Gortstraat I 385. Th. A. Brouwer, vh. D. de Bruin, Langev C. Botbijl, winkelier, St. Janstraat. P. Baan, in kruideniersw., h. Segeerstr. Wed. C. Brouwer, in petroleum, Molenb H, Brakman, Korte Gortstraat K 12. P. Buijs, kaas- en vischh., Dam F 149. j. Bakker, winkelier, Breeweg. Lion Cohen, vleeschhouwerij, Gravenstr. J. J. Cappon, bakkerij, Noordsingel. J. van Damme, broodb., K. Gortstraat. Firma Damen, drogisterij, K. Noordstr. A. van Dalen, mandenmaker, Breestr. J. Dijke, in koloniale waren, Langeviele. J. Dingemanse, winkelier, Zuidsingel. Wed. L. N. v. Eenennaam, in kruiden.w. M. van Flierenburg, koopman, Breestr. J. Gabriëlse, café „De Kooph.", Markt. C. Govertse en Echtg., slager, Nieuwstr. J. R. Grool, in suikerw., Rotterd. kade. J. F. Hooijkamp, bakkerij „DeVoorzorg" Fa M. W. Hildernisse, in wijnen enz. J. J. Henderikse, tuinman, Verwerijstr. A. van Hoofdstadt, winkel., Gravenstr. I. Hamelink, v.h. Breel, in Fruit, Langv. P. van iren, wagenmaker. H. v. Iren en Echtgen., St. Jorisstraat. Wed. J. H. Isendoorn, N. Oosterschstr. C. de Jonge, in rijwielen, Hoogstraat. A. Joziasse, Lange Burg B 5. I. Joziasse, smid, Spanjaardstraat. J. Joziasse, winkelier, Koningstraat. I. D. Karreman, Vlissingsche straat. Mej. D. J. Koppejan, Zusterstraat 1239 C. J. M. Lameijn, koopman, Gravenstr. M. Leijnse, melkhandel, Nieuwstraat. J. J. Laroes, Pluimstraat. J. Leijnse, in groenten, Vlissingschestr. G. Midavaine, koopman, Seisw. R 158. J. Minderhoud, café, Segeerstraat. A. Minderhoud, groenten enz., Nieuwstr F. J. van Maaren, tabak en sigaren. C. A. Murk, in suikerw. enz., Nieuwe H. J. A. Malgo, barbier, Molstraat. L. Moens, melkhandel, Hoogstraat. W. Minderhoud, café Beddewijkstraat. B. F. Montenari, koopman, Zusterstr. W. J. Net, in steenkolen, Zusterstraat. J. Neve, café, Varkensmarkf. W. van Ouwerkerk, Punt. J. Outerman, koper- en bliksl., Zusterstr. C. Pieters, Spanjaardstraaat. J. Pieterse, slager, Kapoenstraat. A. Pouwelse, in groenten, Wagenaarstr I. Paauwe, winkelier, Stationstraat. M. de Regt, bakkerij, Molstraat. W. Roose, stalhouder, Bree. W. Reijnhout, zeil- en vlaggenmakerij, Kinderdijk. J. de Rijke, melk en groenten, Gravenstr C. A. Steutel, schilder, N. Oost.str. N 79, P. Sanderse, koopman, Gravenstraat. L. Simonse, Pluimstraat E 226. F. J. v. Simmeren, v.h. Ovaa, Gravenstr. L. Schout, mr, schoenmaker, Turf kadé. J. Sanderse, in aardappelen, Heerenstr J. v. Sluijs, in kol. waren, N. Oost.str. J. v. Tatenhoven, in suikerw., KL Vlaan. W. Verschoor dé la Houssaïje,Gravenstr J. F. Verniel, in suikerw., Beddewijkstr. J. C. Vinke, sleper, Oostkerkplein O 2. S. Vinke, sleper, Verwerijstraat N 157. L. J. Verbeek en Echtg., Koningstr E 256 Chr. de Visser, sleper, Smidsbolwerk. Wed. Verhagen, in kruidenierswaren, Zusterstraat. J. Wiegel, chef bakker, Broederband. Jac. Wattel, in groenten, Oud Arn. pad J. F. Zwigtman, in kruidenierswaren, Schuitvlotstraat. Andr. Volkers en Echtg., Mr. Timmerm. P. Simonse en Echtg., Rustend Landb. P. Goedbloed en Echtg., Rustend Landb. A. P. Wouterse Sr. en Echtg., Rustend Landbouwer. Jan Kasse en Echtg., Landbouwer. P. Polderman Sr. en Echtgenoote. Jac. Geldof en Echtg., Sluisknecht. A. Caljouw en Echtg., Caféhouder. A. F. Minnebo en Echtg., Kruidenier. J. v. d. Eyk en Echtg., Havenmeester. A. Burger en Echtg., Bakk. „De Hoop" A. Caljouw en Echtgenoote. H. C. v. Beveren en Familie. L. Vermeulen en Familie, Vrachtrijder. L. C. Douw en Familie. Jac. J. v. Beveren en Familie. W. de Buck en Echtg., Melkhandel. Gebr. Sturm, Rijwielhandel. J. Janse en Familie. P. Luteijn. J. Luteijn en Echtg., Mr. Wagenmaker. P. de Voogd en Echtg., Mr. Timmerm. L. J. Maljers en Familie. F. Giffard, Gemeentewerkman. L. Mersie en Familie. P. J. Goeman en Familie, Café „De Vriendschap". P. J. Huibrecht en Fam., Melksalon. Dekker en de Roo, Schilders. H. G. v. Oorschot en Echtgenoote. A. I. Contant en Familie. Familie Heerebout. W. Adams en Familie, Mr. Timmerm. P. Stoel en Familie, Rijksveldwachter. P. Geldof en Echtgenoote, Caféhouder Ch. Toussaint en Familie, Broodbakker A. C. Cuveljé en Familie. Wed. H. de MuijnckMaas. W. Harpe en Echtgenoote, Handel in Melk en Groenten. Joh. de Jonge en Echtg., Winkelier. J. F. de Kraamer en Familie. S. Koekendorp en Familie. P. Kole en Familie. F. Minnebo en Familie, Schipper. H. Schoe en Familie, Bakker, Markt. C. de Buck en Echtgenoote. S. Kodde en Familie, Mr. Timmerman. G. M. Poppe en Familie, Vrachtrijder M. Caljouw en Familie. Jac. Poppe en Echtgenoote. J. Francke en Familie. A. van Heijl, Sigarenhandelaar, Noordweg P. VAN LOO. Handel in Chocolade en Suikerwerken Petroleum en Kachelhout, p. f. Bellinkstraat Ondergeteekende wenscht zjjn geachte Clientèle een gelukkig en voorspoedig jaar. J. POLDERMAN, Coiffeur. Gortstraat. W. BOSTELAAR. In Graan en Meel. p. f. Bellinkstraat VAN AARTSEN, Schoenmaker. Korte Noordstraat. p. f. M. PASSENIER. Cement-, IJzer- en Betonwerken, p. f. Middelburg,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1