N.V, MAISON DE BONNET ERIE Enorme Prijsvermindering. Een GOED GLAS WIJN VOOR DE OLIEBOLLEN! VAN DER HARST, GROENMARKT. De ZeeuwscüB Boer ie, Klavier- en Orgelles. zeer fijne Mammen, Mystellawp. OPRUIMINGSKOOPJES, Firma H L. HENDRIKSE. V J VERGOUWE HF" Nog slechts enkele dagen. F. MALJERS ZOON, JAC. L. A. DE LANGE, Langevlele 208 U kunt 6 E L D besparen Verkoophuis „Amerikaan L. ROOSE, Balans A 61. EEN SCHAAR SLIJPEN KOST 15 CENT Huismoeders doet uw voerdeel. iMiwiiwwniiiirü ROZIJNEN F. MALJERS ZOON, I 1, Alles machinaal gesfieden. Eenïge van onze Broodbakkerij „De N ij v e r h e i d". GROOTE SORTEERING FIRMA F. B. DEN BOER. LANGE DELFT B 133-134. DE 6ROOTE UITVERKOOP DUURT VOORT. Zie de Etalages Alles moet weg smaakt wel met de a. s. FEESTDAGEN! MAAR LET OP WAT U KOOPT! Beter 1 glas GOEDE WIJN, dan 3 glazen mindere soort. VRAAGT DAAROM UWEN WINKELIER CARLO, SAMOS of Roode en Witte Monaco port of ALVANO WIJN. Al deze soorten kosten f 1,-- per flesch incl. flesch en U hebt dan het NEUSJE VAN DE ZALM. Uitsluitend voor H. H. Winkeliers is ze te krijgen aan fabrieksprijzen bij Vlissingschestraat 58 MIDDELBURG. Met de FEESTDAGEN zijt ge goedkoop en goed uit bij 'n HEELE ROODBÖL (Edammer) voor f 1,75. PRIMA WITTE KAAS a 10 cent per ons. DITO KOMIJNE KAAS a 10 cent per ons. Neemt de proef en U staat verbaasd over de FIJNE KWALITEIT SPOTKOOPJES In Winterjassen, Bonkers, Fietsjekkers, Overhemden enz. enz. ZIE ETALAGE. II „DE KEIJSERS CROON". HANDEL IN: WIJNEN EN GEDISTILLEERD. GOEDE WIJN behoeft geen krans. Ziet voor de a. s. FEESTDAGEN de voordeelige prijzen in ONZE ETALAGES. GEDISTILLEERD ook per maat verkrijgbaar. BLOEM, BAKBLOEM, KRENTEN, ROZIJNEN EN SUCADEN, BOTER, RAAP- EN SLAOLIE, REUZEL- EN PLANTENVET. ALLES 1ste KWALITEIT. Prima gekookte Ham 20 ct. p. ons. Rookvleesch 20 en 26 Piuckworst 20 Bloedworst 12 Boterhamworst 14 Schouderham 28 Ontbijtspek 20 Tongenworst 10 Metworst 20 0e!d. Rookworst 18 Corned Beef 12 II II II II II II II II II ïl II II II I; II II tl II II II II II tl II II It II DE WINKEL Korte Gortstraat. Harderwijkers, gerookte Paling, Bokking, Makreel, Zoutevisch, Stokvisch, ingem. Paling, Mosselen en Garnalen. „VITAMIN", Zoete Missiewijn Denevers Frères, Aangename Leermethode. Per les f 1,00. Lange Singelstraat 178, (boven). Voor de Kerstdagen in verschillende prijzen. Denevers Frères. GAAT VOORAL ONZE ETALAGES ZIEN, Gravenstraat Middelburg. bij „FOCUS". Seisweg R 166 67. Prima Wit Brood 16 ct., Zuiver Zeeuwsch Tarwebrood 16 ct., Zeldzaam mooie Bakbloem 25 cent per kilo. Krentenbrood met veel Rozijnen 35 cent per kilo. H. H. Winkeliers en Bakkers Wij leveren U voor de FEESTDAGEN scherp concurreerend Sultana's en Californische, verschillende soorten. Krenten, Kisten en Baaltjes!! Raap-, Boter- en Slaolie. Verder een mooie sorteering BANKETSOORTEN. Vraagt ons monsters en prijs. Uitsluitend Engros Aanbevelend Vlissingschestraat 58. MIDDELBURG. f. -o;' V' door bij ons tijdens den UITVERKOOP te koopen. Lange Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk, Middelburg. AANBEVELEND, Aanbevelend, Noordstraat C 33. maar koopt de uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Paters van Algiers. Geheel zuivere Natuurwijn. Per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs.Middelburg. Zie Etalage. Aanbevelend, Korte Gortstraat. Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets nieuws, iets f ij n s en goed koop. Beter dan de vele AANGEBODEN KUNSTWIJNEN. Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs 9/8 Hemdenkatoen 13, 16, 19 et. 6/4 17, 19, 23 ct. Wollen Dekens f 3.98, f 4.95 Gebl. Chitsen Dekens f 4.98, f 5.98 Molton Dekens vanaf 39 ct. 10/4 Lakenkatoen 29, 35 et. 2-pers. Lakens 98, 129 ct. Bloopen 32, 39, 49 ct. Hand- en Machinegaren 5, 13 ct. V oetkussens Huishoudzeep prima Kapokbedden f Cocoslooper Chinamatten vanaf Dameshemden Damespantalous Damesflanellen vanaf Zelfbiuders 69, 79 ct. 31/. ct. 12.75, f 15,75. 59, 89 ct. 14 ct. 59, 79, 98 ct. 79, 98 cl. 59, 69 ct. 14, 19 ct. WOLLEN en CH1NILLE DOEKEN voor SPOTPRIJZEN. Groote partjj LAPPEN voor Hemden, Gordijnen, Pantalons, Chits, Japonstoffen enz. -f'Tf (aan den Winkel afgehaald). AANBEVELEND,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4