in V. J. Fruit-Brandy Alewijnse's Bisscbop-Wijn en v&ttfèaait de Jfuid, KMsspaatt Bopttraat B 51, Kleiburg. Medicinale Kolawijo GroenëKrnlsBorstl)OQl)ODS P. Sanguinose Ar I r 75= U vindt een uitgebreide sorteering Sigaren, Sigaretten en Pijpen, zoowei in iuxe als eenvoudige verpakking. KERST-en NIEUWJAARSKAARTEN Denevers Frères, Versche Borstplaat D. van der Made. Koopt nu een prima UURWERK eerste-klas Wijnen en Gedistilleerd Voor de a.s. Feestdagen. Denevers Frères, Denevers Frères, CITROEN- en RHUMPUNCH Verkrijgb. fijne Advocaat enz. L. ROOSE. DE PLAA, Langeviele. „VITAMIN", J. LEIJNSE, Kunt u 't onthouden? „LOCARBITS" Groenten- en Bloemzaden. Gras- en Klaverzaden. Landbouwzaden. Zaaigranen. Zaallijnzaad. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMB00NEN 8 cent per stuk. Oebrulkt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. De Gruyter's Melange, met garantie van 15 °/o Roomboter en met volle melk gekarnd, garandeert U Room? boterkwaliteit, doch in prijs veel voordeeliger. De Gruyter's Melange 80 ets. per pond. Beter dan alle andere zijn tevens: De Gruyter's Plantenboter 60 ets. per pond De Gruyter's Fijn 70 Extra 55 s Prima 50. Bovendien 10% extra korting. een doos Napolitains twee Reepen der allerfijnste Chocolade Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.080 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Zeer geneeskrachtige Wijn, Drinkt onze heerlijke in alle prijzen. Wijnhandel De Keijsers Croon, Balans. Beste Snij- en Suikerboonen Uitgewogen Spinazie KOOPT voor de a.s. Feestdagen een Bolletje MerkDE BONTE KOE en u hebt het fijnste. KAAS- en VISCHHANDEL Noordstraat C 33. Het beste middel tegen Bloed-1 armoede en Zenuwzwakte. Door den grooten omzet kunnen wij concurreeren. Dus koop uw Rund-, Varkens- en Lamsvleesch beneden alle concurrentie, bij IJNHARPT'S Hoofdpijn Z2A Laxeer Zenuw 7K Staal qa is de naam van de echte, wettig gedeponeerde Overal verkrijgbaar. Eenig fabrikante LONDON CARAMEL-WORKS BREDA. ZAADTEELT - ZAADHANDEL. Langeviele Middelburg. Ruim gesorteerd in Goedkoopst adres voor wederverkoo- pers. Frans Damman, K. Noordstr. L107 Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inmaak- B r a n d e w ij! n. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens per liter slechts f 2,20. Met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers. voor weinig geld bij A. A. VAN GEMERT, Horlogemaker, Spanj aardstraat F 74. Ruim voorzien van Goudreinetten, Bellefleurs, Prima Zoete Appels, Puike Stoofperen en beste Sinaasappels. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, ADR. BUIJS, Burgem. Takstr. D 23. Daar wij reeds meer dan 50 jaren gewend zijn om te verkoopen tegen lage prijzen, naar de kwaliteit gerekend, blijven wij daarbij en daarom is UW ADRES daarvoor de U en uw gasten genieten dan van het goede. Prima BAKREUZEL f 1.per Kilo. ROOKWORST 15 Cent per ons. Seisweg. A. DOBBELAAR. VLEESCHHOUWER1J Wagenaarstraat hoek Bree. Telef. 455. Uitsluitend le kw. versch Rundvleesch. Lappen mager 65 ct., Vette Lappen 60 ct., Stukjes 70 ct. per 5 ons. Zwaar blank Kalfsvleesch 60 ct. per 5 ons. Prachtig Lamsvleesch 75 ct. per kilo. Voor de a.s. Feestdagen prachtige Kersthammetjes. Weer voorhanden SNIJ- en SUIKERBOONEN, UITGEWOGEN SPINAZIE, alles 20 cent per pond. MINDERHOUD, Nieuwstraat. DRINKT met deze Koude Dagen onze Prima gemaakt van zuivere Bordeauxwijn. Per flesch 90 cent. Wijnhandelaren. Middelburg. De Gruyter's Chocoladefabriek presenteert U tot Vrijdag 24 December bij elk pond a 80 70 60 ets. en bij elk pond a 55 - 50 ets. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor Zieken en Herstellenden. Spe ciaal geschikt voor Zenuwziekten en Hartkwalen. Vervangt alle beste M e d i c ij n e n. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Aanbevelend, alles 20 cent per pond. De Sanguinose is het beste mid del voor zwakke magen, dat tot hiertoe bekend is. Het bevordert de eetlust, de spysverteering en de voeding, en faalt nooit in het overwinnen der oorzaken van uit putting en algemeene verslap- ping. Zjj kost f2,— per flacon, 6 fl. f 11,—. 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar by' Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2e-4. Den Haag. Te Middelburg bü N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157, SpaDjaardstraathoek Spuistraat. tabletten 30 en Uv/C tabletten vlV/C tabletten %Jc tabletten Z7\JC Bij Apoth.en Drogisten.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3