OPRUIMING? GEWELDIGEN UITVERKOOP Volkskleedingmagazijnen, Fruit-Brandy Alevijsse's Medicinale Kolawijn Xde Qruyler i loon WmfÈ „De Nieuwe Walcheren", Middelburg Mystellawjjn. Klaficr- en Orgelles. HUH ÏAN ALLE ÏOOBBME KACHELS 1D 51, Mi a Bisschop-Wijn Bronchitis Abdijsii a SIERPLANTEN. Denevers Frères, MIJMHARD T'S JiJ Chocolade letters. Versche Borstplaat D. van der ü/iade. Uw Fijnste Zuurkool Denevers Frères, thee heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerij, Alles prima kwaliteit en vrij van bloedluis. Denevers Frères, CHRSSTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELQ WASCHMACHINE P. A. PIETERS, Seissingel Hoek Seisweg, Telefoon 206. BloemtetarQ ÉALJEÜ. Seisweg li 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN en andere Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Een partij resten Japonstof worden OPGERUIMD. REDUCTIE 20 30 pCt Denevers Frères, Koopt mr een prima UURWERK CITROEN- en RHUMPUNCH Verkrijgb. fijne Advocaat enz. L ROOSE. Ruime sorteering: P. J. Jongepier, Meubelhandel nette Bovenwoning, - t - - v.- - - ';ï4: •- JA EEN zullen wij vanaf ZATERDAGMORGEN 10 uur beginnen WIJ ZULLEN THANS DEN WENSCH van hei geachte publiek vervullen n.m. moderne dessins, nieuwste modellen. prima kwaliteiten, Eenige van onze spot-spot-spot HEEREN ULSTERS f 7,75, 9,50, 12,-, 14,- 16,-. WINTERJASSEN (Fluweelen kraag) f 9,50, 12,-, 14,-, 18,-. FIETSJEKKERS f 7,25, 8,50, 9,75, 11,75, 14,-, met pluche. FANT. PANTALONS vanaf f 1,75. SOKKEN (nieuwste dessins) 35, 45, 53 cent en hooger. prijzen laten wij hier volgen KINDER ULSTERS f 3,25, 4,50, 5,75. KINDER JEKKERS f 2,50, 3,25, 4,-. KINDER TRUIEN f 0,80, 1,25 1,55, 1,95. BORSTROKKEN en BROEKEN met wol gevoerd f 1,30, 1,45, 1,80, 1,95 (donker en licht). DASSEN en STRIKJES geweldige sorteetlng, 2, 5, 7, 12 cent en hooger. OVERHEMDEN vanaf 85 cent. VILTHOEDEN vanaf 98 cent. Komt allen ZATERDAG en volgende dagen naar de Gravenstraat I 257, Middelburg. GULDENS BESPAART U Groenewoud 68, Vllssingen. GULDENS BESPAART U Sebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en yerkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Ghocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOONEN e cent per stuk. Zeer geneeskrachtige Wijn, MIDDELBURG. Thee is een delicate drank, die alleen genot verschaft, wanneer de kwaliteit onberispelijk is. De Gruyter's Thee beantwoordt aan de allerhoogste eischen. Per ons 32 - 35 - 37 - 40 - 45 ets. Bovendien 10 °/o extra Korting. Alléén in de Gruyter's Winkels een Reep der allerfijnste Chocolade halfstam Appels en Peer en Pruim vanaf f 1,— Pyramide Appels en Peer ff 0,80 Snoer Appels en Peer f 0,75 Geleide Perziken f 2,50 Groote Dahliaknollen f 0,25 Aangename^Leermethode. Per les f 1,00. Lange Singelstraat 178, (boven). BV HET BESTE OER ZiLVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Langedelft A 90-91 Middelburg. Wegens plaatsgebrek. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. I. MARKT bij de Gortstraat. Drinkt onze heerlijke in alle prijzen. Wijnhandel De Keijsers Croon, Balans. Vjf •a Te Huur j- Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inmaak- B r a n d e w ij n. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens per liter slechts f 2,20. Met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers. Doos 60 ct Bij Apoth.en Droaisten Wagenaarstraat Telefoon 455. Ie kw. Runderl. magere 65 ct., Ie kw. Runderl. vette 60 ct., zeer mooie Stukjes 70 ct. per 5 ons, Rund1-, Varkens- of Kalfsgehakt 60 ct. versch gem., Ie kw. Lamsvl. 75 ct. p. Kilo, Pr. zwaar blank Kalfsvl. 60 ct. p. 5 ons, zonder been. Eerste Kwaliteit koopt U in de TOKO a 6 cent per pond, neemt eens proef, en U wilt geen andere. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor Zieken en Herstellenden. Spe ciaal geschikt voor Zenuwziekten en Hartkwalen. Vervangt alle beste Medicijnen. Per fleschfl,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs 4 De Gruyter's Chocoladefabriek presenteert tot Zaterdag 11 December bij elk ons Thee Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets nieuws, iets f ij n s en goed koop. Beter dan de vele AANGEBODEN KUNSTWIJNEN. Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE DRINKT met deze Koude Dagen onze Prima gemaakt van zuivere Bordeauxwijn. Per flesch 90 cent. Wijnhandelaren. Middelburg. voor weinig geld bij A. A. VAN GEMERT, Horlogemaker, Spanjaardstraat F 74. Aanbevelend, KOOPT een doosje (met kleederdrachten beschil derd) gevuld met de Echte Zeeuwsche Boterbabbelaars welke alleen ge maakt worden in de oudste Zeeuw sche Boterbabbelaarsbakkerij van Firma W. G. BAL, Krommeweele L 27, Mid delburg. Ook verkrijgbaar a 15 ct. per ons. St. Nicolaas 10 en 14 ct. per ons. Suikerbeestjes 12 ct. per ons en aller hande Suiker en Chocolade Figuren van af 1 ct. per stuk. Strooipeperbolletjes 8 ct. per ons. Groote Peperbollen 6 ct. per ons. <3 Als Uw in den aanvang onbetee- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvallen zal temperen, de slijm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. AKKER's verzacht zuivert geneest. Alom verkrijgbaar sa kokers van 230 gram ƒ1.50 550 gram ƒ2.75 en 1000 gram 4.50 O. H. Kapstokken, Parapluiebakjes, Tafeltjes, Theekasten, Wandkastjes, Voetbankjes, Stoeltjes, Schilderijen, Spiegels in verschillende soorten, Kapstok-, Tafel- en Fantasiekleedjes, Fantasiekussens, Schoorsteenranden, Kussenkleedjes. Aanbevelend, Veersche Singel, Middelburg. van alle gemakken voorzien. Adres J. van Sehaik, Nieuw Oostersche straat 105.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3