Heereo-, Joogeheeren- en Kioderkleeding en Mode-Artikelen. Let op s.v.p. H PRIMA WIJNEN Samos ïanaf 80 ct. per fl. Roode en Witte Port 80 ct. per fl. Salana (Zoete Spaansche) 85 ct. per fl. Bordeaf Wijn 15 ct. per fl. Roode en Witte Bessenwijn 60 ct. per fl. Bisscbopwijn 15 ct. per fl. L1 fl. WEELE KORTE DELFT B 27 a. Dam E. H. Boasson&Co. WIJNGROC KANARIES. Men, HiÈta en liirtaÉn. jerbakem Q Lange Delft B 114-115, Middelburg, A.s. Zaterdagmorgen 11 December 's morgens half negen begint onze welbekende halfjaarlijksche bij Zoete Missiewijn Denevers Frères, van Gedurende dien tijd worden zonder Uitzondering alle onze zoo bekende solide goedererf voor spotprijzen van de hand gedaan. U kent OHS SyStü@m Na ieder seizoen Schoon Schip Geen oude rommel, geen speciaal daarvoor ingekochte artikelen, doch uitsluitend Kleeding van prima kwaliteit en snit. Nergens goedkooper. PiP Nergens beter. van: 15,- 18,- 20,- 24,- 28,- 32,- 45,- voor: 9,98 11,28 12,40^l¥,30 17,90 21,75 32760 van: 14,- 17,58 20,- 24,- 28, 32,- 45,- vnor: 7,90 9,60 12,40 14,30 17,10 20,40 32,60 van: 16,- 20,- 24,- 28,- 32,- 38,- 46,- voor: 7,40 11,50 13,60 16,40 18,90 22,10 31,80 van: 18,- 22,- 28,- 34,- 38,- 42, 46,- voor: 11,90 14,25 19,40 21,80 26,70 29,10 34,60 van: 12,- 15,- 18,- 20,- 24, 28,- 30,- 34, voor: 4,75 6,90 8,80 9,20 13,60 16,90 19,60 22,10 van7.- 8.75 11.50 12.75 14 - 18.- 20.- 25.- voor: 2.90 3.40 5.80 6 20 T7l0 9 90 II.40 IÏ60 van7.- 9.- 12.- 14.- 16 - 18.- 20.- 24.- voör7T90 3.40 4.80 6 90 8 40 9.90 11.75 14,20 van: 4,75. 5,50 6,75 8,25 9,- 12,- 15,- 18,- 22,- voor: 2,60 3,40 4,10 5,75 6,30 7,80 9,10,13,60 16,90 Hoeden, Petten, Dassen, Boorden, Overhemden, Bretels, wollen en katoenen Sokken, de nog resteerende Pullovers en Wollen Vesten, Sportkousen enz. KIN DEREN Puike Aardappelen W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HONDT, Dam. Twaalf voordeelen van deSanguinose Denevers Frères, Voortzetting der OPRUIMING van Zakdoeken uit d|e Etalage met 25 pCt. korting. Denevers Frères, Abonneert U op „Groot Rotterdam". o o IL. LL O in EEN KLEIN VOORBEELD VAN DE VELE KOOPJES: HEEREN WINTERJASSEN met 1 en 2 rij knoopen met fluweel kraag in grijs en blauw, een zeer net kleedingstuk. HEEREN DEMI-SAISONS met 1 en 2 rij knoopen in mooie grijze vicuna's, cheviots en shetlands, deze worden zéér voordeelig opgeruimd. HEEREN ULSTERS (het artikel van dit seizoen), moderne dessins met ceintuur en plooien in den rug, ook in blauw en grijs ratiné. HEEREN- en JONGEH. DEMI REGENJASSEN. Deze kunnen ook als Demi gedragen worden, (zeer geschikt voor half-seizoen). JONGEHEEREN ULSTERS, de nieuwste stoffen en modellen. KINDER ULSTERS, de nieuwste kleuren, chiqu goed. MATROZEN JEKKERS met koperen knoopen, in Cheviot, Laken, Eskimo en Rattiné. HEEREN FANTASIE PANTALONS (K a m g a r e n) in mooie effen en gebroken streepen, nog enkele blauwe, zeer voordeelig. VERDER: BOLIER, Spuistraat. Heden ontvingen wij een partij welke wij aan zeer (age prijzen aanbieden. (Zwaardemaker) Wollen Vesten en Pullovers Wollen- en Zijden Chales Overhemden Dassen, Slobkousen Glacé-, Gemse- en Wollen- Handschoenen (gevoerd en on gevoerd) voor Dames en Heeren ONDER DE LUIFEL. Partij zingende Kanaries aangeboden, tegen eik aannemelijk bod. Ook bij gedeelten. FRANS DAMMAN, K. Noordstr. L107. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215 3 Z> De koopjes komen weer! REUZEN-UITVERKOOP H. RABBERS Co., maar koopt de uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Paters van Algiers. Geheel zuivere Natuurwijn. Per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs. Middelburg. nemer gaarnen MIJNHARDT'S T h i j m s i r o o p Flacon 75 ct Bij Apoth.en Drogisten rSaam Mijnhard! op de verpakking Let hierop TE KOOP. Westkapelsche Blauwe 35 Gele eu Blauwe Eigenh. 25 l per 5. K.G. Drielingen 16 en 20 Bjj 35 kilo wordt aan huis bezorgd. Indien U belang stelt in SANGUINOSE is zuiver plantaardig. SANGUINOSE is een beproefd tonicum. SANGUINOSE verrijkt het bloed. SANGUINOSE versterkt de zenuwen. SANGUINOSE geeft kracht aan de hersenen. SANGUINOSE overwint de vermoeidheid. SANGUIS OSE bestrijdt de influenza. SANGUINOSE verdrijft de malaria. SANGUINOSE wekt uw eetlust op. SANGUINOSE maakt uw slaap diep en verkwikkend. SAN GUINOSE bevordert een algeheele levensopgewektheid. SANGUINOSE kost per fl. f2—, b« 6 fl. f 11,—, bjj f 12 fl. - f 21,-. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bü N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. inplaats van de thans vele aangeboden GOEDKOOPE KUNSTWIJNEN drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit en koopt dan in dezen bekenden ouden Wijnhandel ONZE WIJNEN EN DRANKEN. Fransche Appelwijn uit Normandië, (zoet en droog) per flesch f 1,—. Maskarawijn, donkerroode Afrik, wijn, zeer geschikt voor wijngroc, p. fl. 1,— Witte Zoete Afrik. Missiewijn der Witte Paters van Algiers per flesch f 1,30. Chat. Bellegarde, belegen roode Bor deaux, per flesch f 1,25. Montbazillac, Zoete Witte Fransche Bordeauxwijn, per flesch f 1,30. Kolawijn, aanbevolen voor hartkwalen, zwakken en herstellenden, per fl. f 1,75 Fruit-Brandy, ter vervanging van In- maak-Brandewijn, voor het maken van Boerenjongens, met recepten, per liter f 2,20. Advocaat per flesch f 2,50 en f 2,75 Fransche Cognac per flesch f 3,50 en f 3,25. Korenbrandewijn per liter f 3,65 en f 3,80. Koren Jenever per liter f 3,50 en f3,70 Voor partijen korting en gratis ge bruik glaswerk. Wijnhandelaren. Likeurstokers. DRINK NU 'S AVONDS en dan alleen van onze geïmporteerde zware donkere Maskarawijn der Fransch-Afrikaansche kolonie. Ook een zeer geschikte Taf el wijn. Per flesch slechts f 1, Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Adres Laugeviele 207. Ruime sorteering in TEKSTEN met Eiken Ljjst a 60 eent, ENGELSOHE PLATEN met Ljjst f2,25 Boek- en Papierhandel voor MIDDELBURG en VLISSINGEN. Adres Nieuwstraat G 208, Middelburg. AGENTN. J. de Tro;je, Burgemeester Takstraat D 22. Ontvangen beste WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN 9 cent, en Drielingen Aardappelen 5 cent per Kilo bij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat B 80. jicht, «pit, stram heid in de ledema ten behoeven U niet meer te kwellen. Grijpt naar het heerlijke wrijfmid- del, dat tot diep in de huid zijn welda dig verzachtende werking voortzet, Uw spieren lenig maakt en Uw pij nen verdrijft, den beroemden AKKER'i Verzachtend - zuiverend - genezend Overal verkrijgbaar in porceleincn petten van Gr. f 0.6050 Gr. fl.—ÏOO Gr. f 1.75 D (O O <0 O BHV O X 0) _l LU O Oö <D T3 C «S O O J (3 ■Hf öa Q. n na 3 a O

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2